Obiskali smo podjetje ŽAGA MARINČIČ d. o. o., Pivka

09.05.2022

Podjetje ŽAGA MARINČIČ, odkup, prodaja in predelava lesa, d.o.o., Pivka se od leta 1990 ukvarja z žagarstvom in je locirana na JZ Slovenije, v Pivki. Poleg žagarstva se ukvarjajo še s sečnjo in spravilom lesa ter gojitvenimi deli v gozdovih.

V letu 2021 so imeli v podjetju zaposlenih 8 ljudi. Pri svojem poslovanju podjetje sodeluje z družbo SiDG d. o. o., ki upravlja z gozdovi v državni lasti in prav tako s številnimi drugimi podjetji. Hlodovino odkupujejo tako iz državnih in zasebnih gozdov.

Podjetje se ukvarja s predelavo hlodovine iglavcev. Razpoložljiva kapaciteta žagarskega obrata znaša okrog 40.000 m3 na leto. Do leta 2019 so razžagali okrog 20.000 m3 hlodovine na leto, v letu 2020 in 2021 pa so predvsem zaradi pomanjkanja lesa na trgu zmanjšali predelavo za okrog 40 %. V lanskem letu so tako razžagali okrog 12.000 m3 hlodovine iglavcev. V zadnjih dveh letih so zaradi pomanjkanja lesa na domačem trgu, surovino začeli uvažati tudi iz tujine in sicer so v lanskem letu uvozili 60 % lesa, predvsem iz Italije in Nemčije.

Njihovi glavni proizvodi žaganega lesa so morali, podnice, prizmiran les in les za embalažo. Poleg proizvodnje žaganega lesa se ukvarjajo tudi s proizvodnjo sekancev, ki jih prodajo. Kupci njihovih proizvodov so v Sloveniji in tujini.

Po besedah vodstva podjetja, si v prihodnje želijo še bolj razširiti svojo dejavnost na področje gozdarstva in nuditi usluge lastnikom gozdov, tako pri izvedbi gozdarskih storitev (posek, spravilo, gojenje), kot pri odkupu lesa. S tem bi sami pripomogli h krepitvi gozdno-lesnih verig v Sloveniji.

Špela Ščap, Gozdarski inštitut Slovenije, Oddelek za gozdno tehniko in ekonomiko
mag. Janez Zafran, Gozdarski inštitut Slovenije

Novice

19.05.2022

Češka: cene okroglega lesa najvišje v zadnjih 20 letih

Cene okroglega lesa na Češkem, so v drugem kvartalu leta 2022 dosegle rekordno vrednost v zadnjih 20–ih letih. Glavni razlog za to je veliko povpraševanje po tej surovini. Cene okroglega lesa na Če...

Več ...
16.05.2022

Nezgode v kmetijstvu in gozdarstvu v letu 2021

20 mrtvih in veliko poškodovanih Leto 2021 je bilo na področju varnosti in zdravja pri delu v kmetijstvu in gozdarstvu v Sloveniji spet slabše od predhodnega leta 2022. Skupaj je umrlo 20 ljudi,...

Več ...
12.05.2022

Obiskali smo podjetje BREZA COMMERCE, d. o. o.

Podjetje BREZA COMMERCE, d. o. o., locirana v Todražu na Gorenjskem, se ukvarja z nabavo, pripravo, sušenjem in prodajo rezanega lesa, odkupom kvalitetne hlodovine ter z uvozom in izvozom rezanega ...

Več ...
  • © 2020 Gozdarski inštitut Slovenije
  • ISSN 2591-2127