Proizvodnja gozdnih lesnih sortimentov v lanskem letu najnižja v zadnjih osmih letih

26.05.2022

Na Gozdarskem inštitutu Slovenije (GIS) smo v aprilu pripravili izračune strukture proizvodnje gozdnih lesnih sortimentov (GLS) v Sloveniji za leto 2021. Podatki so zaenkrat še začasni, končni bodo na voljo v zgodnjem jesenskem času.

V letu 2021 je obseg proizvodnje GLS znašal 3.809 tisoč m3, kar je 5 % manj kot leta 2020 in je najnižji v zadnjih osmih letih. Proizvodnja sortimentov listavcev se je v lanskem letu povečala za 1 % v primerjavi z letom 2020 in je znašala 1.896 tisoč m3. Proizvodnja sortimentov iglavcev pa še naprej upada (-10 % v primerjavi z letom 2020) in je v lanskem letu znašala 1.913 tisoč m3. V strukturi proizvodnje GLS iglavcev z 79 % prevladuje skupina hlodi za žago in furnir, s 14 % sledi les za celulozo in plošče. V strukturi proizvodnje GLS listavcev pa s 53 % prevladuje les za kurjavo, s 24 % sledijo hlodi za žago in furnir.

Proizvodnja gozdnih lesnih sortimentov v državnih gozdovih

Proizvodnja GLS v državnih gozdovih (v upravljanju družbe SiDG d. o. o. in Ministrstva za obrambo RS) se je v letu 2021 zmanjšala za 6 % v primerjavi z letom prej in je znašala 1.080 tisoč m3. Ta obseg proizvodnje je najnižji v obdobju 2013–2021 in je enak proizvodnji GLS v državnih gozdovih v letu 2012. V strukturi proizvodnje GLS v državnih gozdovih so prvič v zadnjem 10–letnem obdobju prevladovali listavci in sicer z 53 %, katerih proizvodnja se je v primerjavi z letom 2020 povečala za 18 %. Proizvodnja sortimentov iglavcev pa se je v državnih gozdovih zmanjšala za 23 % glede na leto 2020 in je bila najnižja v zadnjih 10–ih letih.

 

Analiza strukture proizvodnje GLS v slovenskih gozdovih se pripravlja v okviru nalog Javne gozdarske službe (JGS), ki jo financira Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP).

Špela Ščap, Gozdarski inštitut Slovenije, Oddelek za gozdno tehniko in ekonomiko

Novice

20.06.2022

Trg lesnih peletov v Sloveniji v letu 2021

Proizvodnjo peletov v Sloveniji spremljamo že od leta 2010 in podatki kažejo, da le ta narašča. V maju 2022 smo na Gozdarskem inštitutu Slovenije ponovno opravili raziskavo med slovenskimi proizvaj...

Več ...
13.06.2022

Cene gozdnih lesnih sortimentov na slovenskem trgu v MAJU 2022

V maju 2022 smo na Gozdarskem inštitutu Slovenije ponovno izvedli zbiranje odkupnih cen gozdnih lesnih sortimentov iz zasebnih gozdov na slovenskem trgu. V tokratni anketi je sodelovalo 24 podjetij...

Več ...
08.06.2022

Izrazit dvig cen žagarskih proizvodov v Sloveniji

Na Gozdarskem inštitutu Slovenije smo v letošnjem maju opravili šesto raziskavo prodajnih cen žaganega lesa iglavcev v Sloveniji in drugo v letošnjem letu. V tokratnem poročilu prikazujemo rezultat...

Več ...
  • © 2021 Gozdarski inštitut Slovenije
  • ISSN 2591-2127