Češka: cene okroglega lesa najvišje v zadnjih 20 letih

19.05.2022

Cene okroglega lesa na Češkem, so v drugem kvartalu leta 2022 dosegle rekordno vrednost v zadnjih 20–ih letih. Glavni razlog za to je veliko povpraševanje po tej surovini. Cene okroglega lesa na Češkem rastejo od začetka leta 2021 naprej, največji porast pri hlodovini iglavcev je bil v tretjem kvartalu prejšnjega leta. Eden od razlogov za rast cen okroglega lesa na Češkem v lanskem letu so bile težave oz. omejitve pri uvozu okroglega lesa v Evropo iz Belorusije in Rusije ter posledično negotovost o zadostni oskrbi lesnopredelovalnih podjetij s surovino.

Na Češkem se v letošnjem letu gozdarji soočajo tudi z naraščanjem stroškov gospodarjenja z gozdovi, na primer z občutno podražitvijo sadik, zato želijo spremembe v Zakonu o lovstvu, s katerimi bi pripomogli k zaščiti mlajših razvojnih faz gozdnih sestojev pred divjadjo.

Po besedah predsednika Združenja lastnikov zasebnih, občinskih in cerkvenih gozdov na Češkem je v aprilu/maju povprečna cena smrekovih hlodov najvišje kakovosti dosegla 3.300 CZK/m3 brez DDV (133,86 EUR/m3 brez DDV) na kamionski cesti, kar je v zadnjih 20–ih letih rekorden podatek.

V spodnjem grafikonu prikazujemo povprečne odkupne cene hlodovine smreke iz zasebnih gozdov na Češkem, povzete po Češkem statističnem uradu. Cene so iz nacionalne valute Češka krona (CZK) prek menjalnega tečaja Evropske centralne banke pretvorjene v valuto Evro (€).

Podobno kot cene hlodovine iglavcev, na Češkem rastejo tudi cene okroglega lesa slabše kakovosti iglavcev. V spodnjem grafikonu prikazujemo povprečne odkupne cene brusnega in celuloznega lesa smreke ter lesa za kurjavo iglavcev iz zasebnih gozdov. Pretvorba valut je enaka kot zgoraj pri hlodovini.

 

Po podatkih raziskovalnega Inštituta za gozdarstvo in gospodarjenje z divjadjo na Češkem, je razmeroma hladna in vlažna vegetacijska sezona v Srednji Evropi leta 2021 upočasnila razvoj podlubnikov, zato njihove povečane številčnosti na Češkem zaenkrat ni pričakovati.

 

Del teksta je povzetega po reviji Global Wood Markets Info (GWMI).

 

Špela Ščap, Gozdarski inštitut Slovenije, Oddelek za gozdno tehniko in ekonomiko

Novice

20.06.2022

Trg lesnih peletov v Sloveniji v letu 2021

Proizvodnjo peletov v Sloveniji spremljamo že od leta 2010 in podatki kažejo, da le ta narašča. V maju 2022 smo na Gozdarskem inštitutu Slovenije ponovno opravili raziskavo med slovenskimi proizvaj...

Več ...
13.06.2022

Cene gozdnih lesnih sortimentov na slovenskem trgu v MAJU 2022

V maju 2022 smo na Gozdarskem inštitutu Slovenije ponovno izvedli zbiranje odkupnih cen gozdnih lesnih sortimentov iz zasebnih gozdov na slovenskem trgu. V tokratni anketi je sodelovalo 24 podjetij...

Več ...
08.06.2022

Izrazit dvig cen žagarskih proizvodov v Sloveniji

Na Gozdarskem inštitutu Slovenije smo v letošnjem maju opravili šesto raziskavo prodajnih cen žaganega lesa iglavcev v Sloveniji in drugo v letošnjem letu. V tokratnem poročilu prikazujemo rezultat...

Več ...
  • © 2021 Gozdarski inštitut Slovenije
  • ISSN 2591-2127