Raba lesa kot energenta se v gospodinjstvih v zadnjih letih zmanjšuje

Raba lesa kot energenta se v gospodinjstvih v zadnjih letih zmanjšuje

29.08.2022

V času energetske krize postaja lesna biomasa vse pomembnejši vir energije za pokrivanje potreb po toploti v gospodinjstvih, za proizvodnjo toplote v industriji ter za proizvodnjo električne energije.

Raba lesa kot energenta v gospodinjstvih se je v zadnjih letih zmanjševala in je leta 2020 dosegla najnižjo točko v zadnjih 10 letih. V energetski bilanci Slovenije, v končni porabi energentov, obnovljivi viri in odpadki dosegajo povprečno 13 % v zadnjih desetih letih, pri čemer je delež med posameznimi leti konstanten. V energetski bilanci Slovenije ostaja delež lesa kot obnovljivega vira visok (les in druga trdna biomasa dosegajo 64 % energije iz obnovljivih virov energije), vendar se ta delež zmanjšuje (primarna oskrba energije z lesom je bila v letu 2021 za 1,9 % nižja kot v letu 2020).

Podrobnejše informacije o trgu posameznih vrst lesnih goriv so na voljo na spletnem portalu WCM, v rubriki »Kazalniki gospodarjenja z gozdovi v Sloveniji«: https://wcm.gozdis.si/sl/podatki/kazalniki/podatki/2022060810335299/lesna-goriva/

Špela Ščap, Gozdarski inštitut Slovenije, Oddelek za gozdno tehniko in ekonomiko
dr. Nike Krajnc, Gozdarski inštitut Slovenije, Oddelek za gozdno tehniko in ekonomiko

Sorodne vsebine:

Novice

Cene gozdnih lesnih sortimentov iz zasebnih gozdov na slovenskem trgu v maju 2023 06.06.2023

Cene gozdnih lesnih sortimentov iz zasebnih gozdov na slovenskem trgu v maju 2023

V maju 2023 smo na Gozdarskem inštitutu Slovenije ponovno izvedli zbiranje odkupnih cen gozdnih lesnih sortimentov iz zasebnih gozdov na slovenskem trgu. V tokratni anketi je sodelovalo 24 podjetij...

Več ...
Zaradi podlubnikov v 2022 proizvodnja gozdnih lesnih sortimentov nad 4 mio m3 29.05.2023

Zaradi podlubnikov v 2022 proizvodnja gozdnih lesnih sortimentov nad 4 mio m3

Na Gozdarskem inštitutu Slovenije (GIS) smo v sodelovanju z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) v maju pripravili izračune strukture proizvodnje gozdnih lesnih sortimentov (GL...

Več ...
Na poti do elektronskega poslovanja kmetijskih gospodarstev (eGOZD) 26.05.2023

Na poti do elektronskega poslovanja kmetijskih gospodarstev (eGOZD)

Več ...
  • © 2021 Gozdarski inštitut Slovenije
  • ISSN 2591-2127