Primerjava mejnih vrednosti za kakovostne razrede hlodov bukve v državah srednje Evrope

21.09.2022

Odkup okroglega lesa iz gozdov poteka na podlagi razvrščanja gozdno lesnih sortimentov v kakovostne razrede. V slovenskih državnih gozdovih se za razvrščanje hlodovine v posamezne kakovostne razrede uporablja Pravilnik o merjenju in razvrščanju gozdnih lesnih sortimentov v lasti Republike Slovenije. Na drugi strani pravila za odkup lesa v zasebnih gozdovih niso striktno definirana. V tem primeru odkup poteka preko uporabe različnih standardov, uzanc oziroma dogovora med kupcem in prodajalcem lesa.

Standardi razvrščanja hlodovine v kakovostne razrede se med državami razlikujejo. Za ilustracijo prikazujemo preglednico z zahtevami/omejitvami štirih različnih držav za razvrščanje bukove hlodovine v kakovostni razred C in D. Hlodovina, ki ne ustreza zahtevam za D razred, spada pod ostali les  (za proizvodnjo celuloze, lesnih plošč in les za kurjavo). Izpostaviti velja, da je v drugih državah meja med hlodovino in ostalim lesom precej nedefinirana, saj so omejitve v D razredu z redkimi izjemami skoraj neobstoječe. Tako v Nemčiji, Avstriji in Švici v D kakovostni razred spada vse, kar je še primerno za razrez na žagi (npr. v Nemčiji >40 % volumna sortimenta primernega za žagan les). Slovenski Pravilnik je tukaj precej strožji, zaradi česar verjetno prihaja do opaznih razlik v razmerju volumna potencialne hlodovine proti volumnu ostalega lesa.

Tekom Ciljnega raziskovalnega projekta smo podrobno izmerili preko 130 dreves in njihovih sortimentov, katerih podatki nam bodo služili za primerjavo razmerja prostornin hlodovine in ostalega lesa po različnih standardih sortimentacije.

 

Pojasnilo okrajšav:

 • PMRGLS - Pravilnik o merjenju in razvrščanju gozdnih lesnih sortimentov iz gozdov v lasti Republike Slovenije
 • RVR - Rahmenvereinbarung für den Rohholzhandel in Deutschland (RVR)
 • SHR - Schweizer Handelsgebräuche für Rohholz
 • ÖHU - Österreichischen Holzhandelsusancen
 • Dm - srednji premer na mestu merjenja napak
 • Ds - srednji premer sortimenta
 • m' - tekoči meter

 

Reference:

 • Pravilnik o merjenju in razvrščanju gozdnih lesnih sortimentov iz gozdov v lasti Republike Slovenije, Uradni list RS 007-399/2020/26 (2020).
 • RVR (2021). Rahmenvereinbarung für den Rohholzhandel. Pridobljeno s https://www.rvr-deutschland.de/struktur.php?id=47
 • Winkler, C., 2021. Schweizer Handelsgebräuche für Rohholz. 1. Aufl. ed. Zürich: Lignum, Holzwirtschaft Schweiz.
 • Österreichischen Holzhandelsusancen, 2006 Kooperationsplatform Forst Holz Papier (FHP), Dunaj

 

dr. Luka Krajnc, Gozdarski inštitut Slovenije, Oddelek za prirastoslovje in gojenje gozda
Domen Arnič, Gozdarski inštitut Slovenije, Oddelek za gozdno tehniko in ekonomiko

Novice

28.09.2022

Tržni potenciali lesa

Poznavanje teoretičnih in dejanskih količin lesne surovine iz gozdov je pomembna informacija za razvoj lesnopredelovalne industrije tako pri umeščanju novih obratov ali optimizaciji obstoječih kot ...

Več ...
21.09.2022

Primerjava mejnih vrednosti za kakovostne razrede hlodov bukve v državah srednje Evrope

Odkup okroglega lesa iz gozdov poteka na podlagi razvrščanja gozdno lesnih sortimentov v kakovostne razrede. V slovenskih državnih gozdovih se za razvrščanje hlodovine v posamezne kakovostne razred...

Več ...
19.09.2022

Javno dostopen zemljevid deležnikov gozdno–lesne verige

Ste že kdaj iskali ponudnika gozdarskih storitev, potrebujete svetovalno službo ali kupca za vaš les? Ali veste na koga se obrniti in kdo so deležniki v gozdno–lesni verigi v vašem kraju ali regiji?

Več ...
 • © 2021 Gozdarski inštitut Slovenije
 • ISSN 2591-2127