Primerjava mejnih vrednosti za kakovostne razrede hlodov bukve v državah srednje Evrope

Primerjava mejnih vrednosti za kakovostne razrede hlodov bukve v državah srednje Evrope

21.09.2022

Odkup okroglega lesa iz gozdov poteka na podlagi razvrščanja gozdno lesnih sortimentov v kakovostne razrede. V slovenskih državnih gozdovih se za razvrščanje hlodovine v posamezne kakovostne razrede uporablja Pravilnik o merjenju in razvrščanju gozdnih lesnih sortimentov v lasti Republike Slovenije. Na drugi strani pravila za odkup lesa v zasebnih gozdovih niso striktno definirana. V tem primeru odkup poteka preko uporabe različnih standardov, uzanc oziroma dogovora med kupcem in prodajalcem lesa.

Standardi razvrščanja hlodovine v kakovostne razrede se med državami razlikujejo. Za ilustracijo prikazujemo preglednico z zahtevami/omejitvami štirih različnih držav za razvrščanje bukove hlodovine v kakovostni razred C in D. Hlodovina, ki ne ustreza zahtevam za D razred, spada pod ostali les  (za proizvodnjo celuloze, lesnih plošč in les za kurjavo). Izpostaviti velja, da je v drugih državah meja med hlodovino in ostalim lesom precej nedefinirana, saj so omejitve v D razredu z redkimi izjemami skoraj neobstoječe. Tako v Nemčiji, Avstriji in Švici v D kakovostni razred spada vse, kar je še primerno za razrez na žagi (npr. v Nemčiji >40 % volumna sortimenta primernega za žagan les). Slovenski Pravilnik je tukaj precej strožji, zaradi česar verjetno prihaja do opaznih razlik v razmerju volumna potencialne hlodovine proti volumnu ostalega lesa.

Tekom Ciljnega raziskovalnega projekta smo podrobno izmerili preko 130 dreves in njihovih sortimentov, katerih podatki nam bodo služili za primerjavo razmerja prostornin hlodovine in ostalega lesa po različnih standardih sortimentacije.

 

Pojasnilo okrajšav:

 • PMRGLS - Pravilnik o merjenju in razvrščanju gozdnih lesnih sortimentov iz gozdov v lasti Republike Slovenije
 • RVR - Rahmenvereinbarung für den Rohholzhandel in Deutschland (RVR)
 • SHR - Schweizer Handelsgebräuche für Rohholz
 • ÖHU - Österreichischen Holzhandelsusancen
 • Dm - srednji premer na mestu merjenja napak
 • Ds - srednji premer sortimenta
 • m' - tekoči meter

 

Reference:

 • Pravilnik o merjenju in razvrščanju gozdnih lesnih sortimentov iz gozdov v lasti Republike Slovenije, Uradni list RS 007-399/2020/26 (2020).
 • RVR (2021). Rahmenvereinbarung für den Rohholzhandel. Pridobljeno s https://www.rvr-deutschland.de/struktur.php?id=47
 • Winkler, C., 2021. Schweizer Handelsgebräuche für Rohholz. 1. Aufl. ed. Zürich: Lignum, Holzwirtschaft Schweiz.
 • Österreichischen Holzhandelsusancen, 2006 Kooperationsplatform Forst Holz Papier (FHP), Dunaj

 

dr. Luka Krajnc, Gozdarski inštitut Slovenije, Oddelek za prirastoslovje in gojenje gozda
Domen Arnič, Gozdarski inštitut Slovenije, Oddelek za gozdno tehniko in ekonomiko

Novice

Gozdno lesne verige za slovensko biogospodarstvo: vabilo na zaključni dogodek 25.09.2023

Gozdno lesne verige za slovensko biogospodarstvo: vabilo na zaključni dogodek

Več ...
Objavljen prvi začasni standard FSC za gospodarjenje z gozdovi v Sloveniji 25.09.2023

Objavljen prvi začasni standard FSC za gospodarjenje z gozdovi v Sloveniji

S 1. oktobrom 2023 v Sloveniji začne veljati standard za upravljanje z gozdovi FSC- IFSS (Forest Stewardship Council – Interim Forest Stewardship Standard).

Več ...
Analiza kakovosti drv na slovenskem trgu 21.09.2023

Analiza kakovosti drv na slovenskem trgu

V Sloveniji je lesna biomasa široko uporabljana za energetske namene in predstavlja ključni vir energije za izpolnjevanje potreb po toploti v gospodinjstvih kot tudi v proizvodnji toplote v industr...

Več ...
 • © 2021 Gozdarski inštitut Slovenije
 • ISSN 2591-2127