Tržni potenciali lesa

28.09.2022

Poznavanje teoretičnih in dejanskih količin lesne surovine iz gozdov je pomembna informacija za razvoj lesnopredelovalne industrije tako pri umeščanju novih obratov ali optimizaciji obstoječih kot pri dimenzioniranju kapacitet, varnosti dobave ter izboru ustreznih tehnologij. V letu 2013 je Gozdarski inštitut Slovenije razvil metodologijo za oceno dejanskih in teoretičnih tržnih količin in potencialov lesa, in sicer na primeru hlodov smreke in jelke (srednjega premera od 20–59 cm), na primeru hlodov listavcev ter za les slabše kakovosti.

 

V letošnjem letu je v teku posodobitev in nadgradnja metodologije. Do danes imamo ovrednotene nove ocene tržnih potencialov za primer smrekove in jelove hlodovine in nove tržne potenciale za primer hlodovine listavcev. Teoretični tržni potencial predstavlja maksimalno količina lesa, ki bi jo lahko posekali in ponudili na trgu in bi pri tem še zagotavljali trajnostno gospodarjenje z gozdovi. Dejanski tržni potencial je dejanska povprečna letna količina, ki je bila posekana v 5-letnem povprečju. V sklopu projekta LesGoBio smo razvili metodologijo za izračun tehnične potenciala okroglega lesa. Tehnični potencial je na voljo pod trenutnimi pogoji dostopnosti s tehnološkega vidika. Gre za lesne surovine, ki so dostopne z vidika terenskih razmer in infrastrukturnega omrežja. Novo razviti tehnični potencial bo tako predstavljal maksimalno količina lesa, ki bi jo lahko ob upoštevanju tehnoloških omejitev posekali in ponudili na trgu   in bi pri tem še zagotavljali trajnostno gospodarjenje z gozdovi.

V pripravi je tudi posodobljen prostorski prikaz tržnih potencialov lesa, ki bo dostopen  prosto dostopen na spletnem portalu InfoGozd/WCM: https://wcm.gozdis.si/sl/podatki/zemljevidi/2021062108383582/potenciali-okroglega-lesa/

Matevž Triplat, Gozdarski inštitut Slovenije, Oddelek za gozdno tehniko in ekonomiko
Špela Ščap, Gozdarski inštitut Slovenije, Oddelek za gozdno tehniko in ekonomiko

Novice

28.11.2022

Znižana trošarina za kmetijstvo, gozdarstvo in čebelarstvo

»Nič ni tako zanesljivega kot spremembe«, bi lahko rekli tudi v primeru znižane trošarine za gorivo porabljeno za pogon kmetijske in gozdarske mehanizacije ter prevoz čebeljih panjev.

Več ...
24.11.2022

Mednarodna konferenca: »Gozdovi v rokah žensk - da, tudi me gospodarimo z gozdovi«; Bled 17.11.2022

Gozdarstvo je v Sloveniji še vedno predvsem v domeni moških, vse več žensk pa zaseda nekatera pomembna delovna mesta in tudi delež gozdark se povečuje. 17.11.2022 je na Bledu potekala mednarodna ko...

Več ...
21.11.2022

Nezgode pri delu v gozdu – nesrečne zgodbe iz gozda skozi oči sodnega izvedenca za nesreče pri delu v gozdarstvu

Zakaj pride do nezgode? Razumevanje, zakaj se je nezgoda pripetila, je pomembno pri preventivi v podobnih situacijah v prihodnosti. Začeli bomo z objavo konkretnih opisov in analiz posameznih nez...

Več ...
  • © 2021 Gozdarski inštitut Slovenije
  • ISSN 2591-2127