Tržni potenciali lesa

Tržni potenciali lesa

28.09.2022

Poznavanje teoretičnih in dejanskih količin lesne surovine iz gozdov je pomembna informacija za razvoj lesnopredelovalne industrije tako pri umeščanju novih obratov ali optimizaciji obstoječih kot pri dimenzioniranju kapacitet, varnosti dobave ter izboru ustreznih tehnologij. V letu 2013 je Gozdarski inštitut Slovenije razvil metodologijo za oceno dejanskih in teoretičnih tržnih količin in potencialov lesa, in sicer na primeru hlodov smreke in jelke (srednjega premera od 20–59 cm), na primeru hlodov listavcev ter za les slabše kakovosti.

 

V letošnjem letu je v teku posodobitev in nadgradnja metodologije. Do danes imamo ovrednotene nove ocene tržnih potencialov za primer smrekove in jelove hlodovine in nove tržne potenciale za primer hlodovine listavcev. Teoretični tržni potencial predstavlja maksimalno količina lesa, ki bi jo lahko posekali in ponudili na trgu in bi pri tem še zagotavljali trajnostno gospodarjenje z gozdovi. Dejanski tržni potencial je dejanska povprečna letna količina, ki je bila posekana v 5-letnem povprečju. V sklopu projekta LesGoBio smo razvili metodologijo za izračun tehnične potenciala okroglega lesa. Tehnični potencial je na voljo pod trenutnimi pogoji dostopnosti s tehnološkega vidika. Gre za lesne surovine, ki so dostopne z vidika terenskih razmer in infrastrukturnega omrežja. Novo razviti tehnični potencial bo tako predstavljal maksimalno količina lesa, ki bi jo lahko ob upoštevanju tehnoloških omejitev posekali in ponudili na trgu   in bi pri tem še zagotavljali trajnostno gospodarjenje z gozdovi.

V pripravi je tudi posodobljen prostorski prikaz tržnih potencialov lesa, ki bo dostopen  prosto dostopen na spletnem portalu InfoGozd/WCM: https://wcm.gozdis.si/sl/podatki/zemljevidi/2021062108383582/potenciali-okroglega-lesa/

Matevž Triplat, Gozdarski inštitut Slovenije, Oddelek za gozdno tehniko in ekonomiko
Špela Ščap, Gozdarski inštitut Slovenije, Oddelek za gozdno tehniko in ekonomiko

Novice

Kazalnik varnost in zdravje pri delu v gozdu 30.11.2023

Kazalnik varnost in zdravje pri delu v gozdu

Nezgode pri delu še vedno predstavljajo velik problem predvsem v zasebnih gozdovih. Posodobili smo kazalnik Varnost in zdravje pri delu v gozdu, vabljeni k branju. Izobraževanja in usposabljanja za...

Več ...
Cene gozdarskih storitev v Sloveniji - oktober 2023 20.11.2023

Cene gozdarskih storitev v Sloveniji - oktober 2023

V drugi polovici oktobra smo na Gozdarskem inštitutu Slovenije med izvajalci gozdarskih storitev izvedli zbiranje cen sečnje z motorno žago in traktorskega spravila, strojne sečnje ter prevoza lesa...

Več ...
Stanje na trgu okroglega lesa in lesnih proizvodov v Sloveniji v letih 2022 in 2023 13.11.2023

Stanje na trgu okroglega lesa in lesnih proizvodov v Sloveniji v letih 2022 in 2023

Gozdarski inštitut Slovenije, Oddelek za gozdno tehniko in ekonomiko (GTE) v sodelovanju z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) vsako leto pripravi Poročilo o stanju na trgu le...

Več ...
  • © 2021 Gozdarski inštitut Slovenije
  • ISSN 2591-2127