Mednarodna konferenca: »Gozdovi v rokah žensk - da, tudi me gospodarimo z gozdovi«; Bled 17.11.2022

24.11.2022

Gozdarstvo je v Sloveniji še vedno predvsem v domeni moških, vse več žensk pa zaseda nekatera pomembna delovna mesta in tudi delež gozdark se povečuje. 17.11.2022 je na Bledu potekala mednarodna konferenca, v okviru katere smo želeli osvetliti vlogo žensk v družbi, v politiki in predvsem v gozdarstvu. Šlo je za prvi tovrstni dogodek v Sloveniji, ki pa je bil odmeven tudi v mednarodnem okolju. Konferenca je potekala na hibridni način. Na Bledu je bilo prisotnih več kot 100 udeležencev, od katerih je bila več kot polovica tujcev iz 10 različnih držav, preko spleta pa je konferenco spremljalo še dodatnih skoraj 100 udeležencev.

Mednarodni projekt Fem4forest kot odskočna deska

Konferenca je bila organizirana ob zaključku mednarodnega projekta »Gozdovi v ženskih rokah« Fem4Forest (Forests in Women's Hands), ki je sofinanciran v sklopu programa Interreg Danube Transnational Programme. Projekt smo na Gozdarskem inštitutu Slovenije začeli izvajati julija 2020, s ciljem okrepitve gozdarskega sektorja na območju Podonavja na lokalnem, regionalnem in mednarodnem nivoju s pomočjo večjega vključevanja žensk. V projekt je vključenih 14 partnerjev iz 10 držav (Slovenija, Hrvaška, Avstrija, Nemčija, Bosna in Hercegovina, Srbija, Romunija, Češka, Bolgarija, Ukrajina). Projekt ponuja nov in inovativen pristop pri izobraževanju in mentorstvu, z željo spodbuditi in omogočiti bolj dejavno vlogo žensk v vseh segmentih gozdarskega sektorja.

Mednarodna konferenca z mednarodno odmevnostjo in zanimivimi govorniki

Konferenco je slavnostno otvorila ministrica za Kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ga. Irena Šinko, sledili so nagovori direktorja Gozdarskega inštituta Slovenije dr. Primoža Simončiča, direktorja Zavoda za gozdove Slovenije Gregorja Daneva ter Marjana Hren, predsednika Združenja lastnikov gozdov Slovenije. V prvem delu konference smo se posvetili vlogi ženske v družbi, z nami je bila Katarina Bervar Sternad, Špela E. Koblar Habič, Marko Pogačnik, Lučka Kajfež Bogataj in Lesya Loyko. Ki so vsak na svoj način osvetlili vlogo žensk skozi oči nevladnih organizacij, pri popularizaciji gozdarstva in ohranjanja narave, ženski princip skozi oči umetnika, pomen žensk pri omejevanju posledic klimatskih sprememb ter vloga žensk v času vojne v Ukrajini.

V okviru projekta Fem4Forest (Gozdovi v ženskih rokah) smo imeli priložnost preučiti in primerjati vlogo žensk v Podonavju, razviti orodja (npr. usposabljanje, mentorski programi) in prenesti primere dobrih praks tudi v Slovenijo (npr. gozdni sprehod). Več rezultatov so predstavili projektni partnerji. V popoldanskem delu smo spoznali nekaj vzornic v gozdarstvu ter poklepetali z mentoricami. Na konferenci pa smo bili priča tudi ustanovitvi mednarodnega združenja žensk v gozdarstvu – WOFO Internationa (Women in forestry international).

Nekaj podatkov o zastopanosti žensk v gozdarstvu v Sloveniji:

 • 41 % je ženskih lastnic gozda, v lasti imajo praviloma manjše posesti
 • Zavod za gozdove Slovenije ima med svojimi zaposlenimi 13 % žensk. Izmed teh jih ena tretjina opravlja delo revirne gozdarke.
 • Gozdarski inštitut Slovenije ima med raziskovalci 35 % žensk.
 • družba Slovenski državni gozdovi, zaposluje 12 % žensk in od tega le 4 % gozdark.
 • MKGP-Direktorat za gozdarstvo in lovstvo, ki ima 28 % od vseh zaposlenih žensk gozdark.
 • Gozdarska inšpekcija: 33,3% gozdarskih inšpektoric
 • srednja gozdarska in lesarska šola v Postojni in Mariboru: Šoli skupaj zaposlujeta 21 učiteljev za področje gozdarskih strokovnih predmetov. Samo ena izmed njih (5 %) je ženska. V štiriletni program je bilo (2020/21) vpisanih 117 učencev, od tega pa 8 % žensk.
 • Študentke gozdarstva: Od sprejetja bolonjskega sistema leta 2007 so ženske predstavljale 16 % diplomantov na prvi in drugi bolonjski stopnji. Med doktorji znanosti, ki so študij zaključili v zadnjih 20 letih, so ženske predstavljale 35 % vseh študentov.
 • Na Biotehniški fakulteti-Oddelek za gozdarstvo in obnovljive vire ima med svojimi zaposlenimi 29 % žensk.

Trenutne aktivnosti na področju vključevanja žensk v gozdarstvu in pogledi v prihodnost:

Za izmenjavo mnenj in popularizacijo gozdarstva smo v Sloveniji začeli z organizacijo Gozdnih sprehodov za ženske ter z mentorskim programom za ženske v gozdarstvu.

Projekt Fem4Forest »Gozdovi v ženskih rokah« se počasi zaključuje. Rezultati in več o projektu je dostopnih na: https://www.facebook.com/Fem4Forest aktivnosti v Sloveniji pa bodo najavljene na: www.facebook.com/gisgte/

Več informacij na:

 

dr. Nike Krajnc, Gozdarski inštitut Slovenije, Oddelek za gozdno tehniko in ekonomiko
dr. Katarina Flajšman, Gozdarski inštitut Slovenije, Oddelek za gozdno tehniko in ekonomiko

Novice

02.02.2023

Slabo poslovanje lesnopredelovalnih podjetij v Rusiji

Podjetja zahodnih držav so se takoj po ruski invaziji na Ukrajino začela dogovarjati o prodaji premoženja v lesnopredelovalni industriji v Rusiji. Razlogi za to so bili tako politični kot ekonomski...

Več ...
30.01.2023

GOFOREST - Evropsko partnerstvo v podporo operativnim skupinam na področju gozdarstva

Na Gozdarskem inštitutu Slovenije se je z januarjem 2023 pričel nov projekt GOFORESTS - »Evropsko partnerstvo v podporo operativnim skupinam na področju gozdarstva - European innovation partnership...

Več ...
23.01.2023

Pregled nad cenami gozdnih lesnih sortimentov v letu 2022

Na Gozdarskem inštitutu Slovenije (GIS) od leta 2017 naprej spremljamo odkupne cene gozdnih lesnih sortimentov iz zasebnih gozdov. Na tem mestu se ponovno najlepše zahvaljujemo podjetjem, ki aktivn...

Več ...
 • © 2021 Gozdarski inštitut Slovenije
 • ISSN 2591-2127