Znižana trošarina za kmetijstvo, gozdarstvo in čebelarstvo

28.11.2022

»Nič ni tako zanesljivega kot spremembe«, bi lahko rekli tudi v primeru znižane trošarine za gorivo porabljeno za pogon kmetijske in gozdarske mehanizacije ter prevoz čebeljih panjev.

Za 2022 še vračilo, od 2023 pa gorivo za kmetijstvo

»Nič ni tako zanesljivega kot spremembe«, bi lahko rekli tudi v primeru znižane trošarine za gorivo porabljeno za pogon kmetijske in gozdarske mehanizacije ter prevoz čebeljih panjev. A moramo najprej narediti korak nazaj. V nekaj preko 20-tih letih, ko je v Sloveniji omogočeno uveljavljanje znižanja trošarine, se sam način ni spreminjal. Omogočeno je bilo vračilo dela trošarine za gorivo porabljeno v preteklem letu, spreminjale so se le določbe o višini vračil, normativnih porab itn. Ko je sistem zaživel, je zahtevke za vračilo vlagalo okoli 30 tisoč upravičencev. S 1.1.2023 pa se način znižanja trošarine spreminja, saj se z uvedbo goriva za kmetijstvo uvaja takojšnje uveljavljanje znižane trošarine že pri nakupu goriva.

Brez sprememb za leto 2022

Za gorivo porabljeno za pogon kmetijske in gozdarske mehanizacije v letu 2022, bo vračilo 70% trošarine potekalo tako kot do sedaj. Zahtevki se bodo vlagali elektronsko, od 1.1.2023 do 30.6.2023. Elektronski zahtevek za vračilo trošarine se vloži v informacijski sistem za predložitev dokumentov s področja trošarin (IS E-TROD), do njega pa se dostopa preko sistema eDavki. Vlagatelji lahko zahtevek vložijo sami ali pa za to pooblastijo drugo osebo. Lanskega decembra, ko se je uvedlo elektronsko vlaganje zahtevkov s 1.1.2022, so tako na Finančni upravi, kot smo tudi v Javni službi kmetijskega svetovanja pripravili obsežna navodila, ki so še sedaj na voljo na spletnih straneh Finančne uprave, Strojnih krožkov, Kmetijsko gozdarskih zavodov in še kje. Vam bomo pa te informacije ponovno osvežili v januarju 2023.

Gorivo za kmetijstvo od 1.1.2023

Državni zbor je sprejel novelo Zakona o trošarinah, ki je bila objavljena v Uradnem listu št. 140/2022 z dne 4.11.2022 in prinaša takojšno uveljavljanje zmanjšanja plačila trošarine ob nakupu goriva za pogon kmetijske in gozdarske mehanizacije ter vozil prirejenih za prevoz čebeljih panjev z uvedbo goriva za kmetijstvo od 1.1.2023 naprej.

Gorivo za kmetijstvo je plinsko olje iz tarifne oznake 2710 19 43, ki se uporablja za ogrevanje, po 1.1.2023 pa se bo uporabljajo tudi za pogon prej navedenih vozil in strojev ter je ustrezno (rdeče) davčno označeno. Po navedbah pristojnih bo na voljo na preko 250 bencinskih servisih. Po domače povedano, bo to povsod tam, kjer trgovci z gorivi kot gorivo za ogrevanje že prodajajo obarvano plinsko olje iz tarifne oznake 2710 19 43, to pa je v večini primerov. Za zagotavljanje ustreznosti goriva za kmetijstvo bodo odgovorni trgovci z gorivi.

Višina trošarine in upravičenci

Višina trošarine goriva za kmetijstvo bo enaka kot za plinsko olje za ogrevanje, oz. 24 % od višine trošarine za pogonsko gorivo (0,33 EUR na liter). To pomeni znižanje trošarine za 76 %, kar je še nekaj več od sedanjih 70 % pri vračilu trošarine.

Do goriva za kmetijstvo bodo v tekočem letu upravičeni nosilci kmetijskega gospodarstva in  uporabniki gozdnih zemljišč, ki bodo na dan 30. 6. preteklega leta izpolnjevali vstopni normativ, to je normativno porabo 540 l za kmetijske in gozdne površine ali 150 l samo za gozd ter čebelarji z najmanj 41 panji čebel, ki imajo na dan 30.6. preteklega leta evidentirane premike čebeljih panjev na oddaljena stojišča v oddaljenosti vsaj 10 km zračne linije. Vsem tem upravičencem in namestnikom in članom, v primeru kmetijskega gospodarstva, bo davčni organ po uradni dolžnosti dodelil enolično identifikacijsko oznako, s katero bodo ob predložitvi osebnega dokumenta lahko na bencinskih servisih točili gorivo za kmetijstvo.

Dodelitev identifikacijske oznake in kriterije za normativno porabo bo urejal ustrezen pravilnik, ki je bil v času priprave tega članka še v javni razpravi. Iz predloga je razvidno da bo identifikacijska številka 11 mestna in sestavljena iz davčne številke in zadnjih treh številk enotne matične številke občana, pa tudi to, da bo normativna poraba taka kot je sedaj za vračilo trošarine. Enako se bo ugotavljala po dejanski rabi površin evidentirani v GERK-ih za kmetijska zemljišča in zemljiškem katastru za gozdna zemljišča.

Kje in koliko se bo uporabljalo gorivo za kmetijstvo

Označeno gorivo za kmetijstvo se bo smelo uporabljati v kmetijski in gozdarski mehanizaciji, ki je navedena v Pravilniku o seznamu kmetijske in gozdarske mehanizacije in katalogu stroškov in vozilih prirejenih za prevoz čebeljih panjev, ki so kot vozila za posebnenamene, opredeljena v pravilniku, ki ureja ugotavljanje skladnosti vozil.

Upravičenci bodo gorivo za kmetijstvo lahko uporabljali na lastnih površinah in za izvajanje storitev. Zgornje omejitve porabe goriva za kmetijstvo ne bo, kar je ena od razlik od dosedanjega sistema vračila trošarine. Druga pa je, da je gorivo za kmetijstvo plinsko olje in zanj se znižuje trošarina, nič več pa ne bo mogoče uveljavljati znižanja trošarine za druga goriva, kot so bencin ali motorni petrolej, ki se tudi uporabljajo za pogon določene kmetijske in gozdarske mehanizacije (npr. motornih kosilnic, motornih žag itn.).

Za konec še o kakovosti goriva za kmetijstvo

To vprašanje dnevno postavljajo upravičenci za nakup goriva za kmetijstvo, posebej še tisti, ki so v stroje s sodobnimi dizelskimi motorji, vložili velike denarje in/ali najeli velike kredite. Bo kakovost goriva enaka kakovosti dizelskega goriva, ki ga uporabljajo sedaj? Kaj bo, če bo prišlo do težav? Če pogledamo v navodila za uporabo sodobnih motorjev, bomo našli napotek, da se sme uporabljati le dizelsko gorivo, ki odgovarja evropskemu standardu EN 590. Praviloma je zapisano, da mora vsebnost žvepla v dizelskem gorivu odgovarjati temu standardu.

Zakon o trošarini določa, da je gorivo za kmetijstvo plinsko olje iz tarifne oznake 2710 19 43. Kakovost goriv pa ureja Uredba o fizikalno-kemijskih lastnostih tekočih goriv (Uradni list RS, št. 74/11, 64/14, 36/18 in 44/22 – ZVO-2). Ta določa vsebnost žvepla tako v dizelskem gorivu kot v plinskem olju in obe sta enaki (največ do 10 mg/kg) ter enaki določbam standarda EN 590. Torej plinsko olje, ki se bo prodajalo kot gorivo za kmetijstvo bo moralo odgovarjati standardu EN 590. Velja pa povedati še to, da je dizelskemu gorivu dovoljeno dodajati do 7% FAME (metilni ester maščobnih kislin ali po domače biodizel), metem ko ga v plinskem olju ni. To dejstvo bo gotovo razveselilo marsikaterega uporabnika in mehanika.

Med upravičenci za nakup goriva za kmetijstvo se pojavlja tudi vprašanje potencialne škodljivosti barvila za sisteme za vbrizg goriva pri sodobnih dizelskih motorjih. Pristojni zagotavljajo, da je ta bojazen odveč. Gorivo za kmetijstvo je z barvilom davčno označeno v Belgiji, na Hrvaškem, Cipru, Danskem, v Estoniji, na Finskem, v Franciji, na Irskem, v Italiji, Latviji, Litvi, Luksemburgu, na Malti, Portugalskem in v Španiji. Kmetijsko mehanizacijo z najsodobnejšimi motorji uporabljajo v vseh teh državah, pa nimajo težav z barvanim gorivom.

 

mag. Marjan Dolenšek, KGZS - LJ

Novice

02.02.2023

Slabo poslovanje lesnopredelovalnih podjetij v Rusiji

Podjetja zahodnih držav so se takoj po ruski invaziji na Ukrajino začela dogovarjati o prodaji premoženja v lesnopredelovalni industriji v Rusiji. Razlogi za to so bili tako politični kot ekonomski...

Več ...
30.01.2023

GOFOREST - Evropsko partnerstvo v podporo operativnim skupinam na področju gozdarstva

Na Gozdarskem inštitutu Slovenije se je z januarjem 2023 pričel nov projekt GOFORESTS - »Evropsko partnerstvo v podporo operativnim skupinam na področju gozdarstva - European innovation partnership...

Več ...
23.01.2023

Pregled nad cenami gozdnih lesnih sortimentov v letu 2022

Na Gozdarskem inštitutu Slovenije (GIS) od leta 2017 naprej spremljamo odkupne cene gozdnih lesnih sortimentov iz zasebnih gozdov. Na tem mestu se ponovno najlepše zahvaljujemo podjetjem, ki aktivn...

Več ...
  • © 2021 Gozdarski inštitut Slovenije
  • ISSN 2591-2127