Nižajo se cene žagarskih proizvodov, višajo pa pri žagarskih ostankih

Nižajo se cene žagarskih proizvodov, višajo pa pri žagarskih ostankih

08.12.2022

Na Gozdarskem inštitutu Slovenije smo v letošnjem novembru opravili že zaporedno osmo raziskavo prodajnih cen žaganega lesa iglavcev v Sloveniji.

Raziskavo opravljamo redno, v četrtletnih intervalih, od začetka lanskega leta, z namenom spremljanja dinamike cen žagarskih proizvodov na trgu. V tokratni objavi prikazujemo rezultate iz ankete, kjer navajamo prodajne cene (brez vključenega DDV in prevoza) posameznih proizvodov za mesec NOVEMBER 2022.

Vprašalnik o novembrskih cenah žagarskih proizvodov smo posredovali na 235 elektronskih naslovov. Vprašalnik je izpolnilo 28 podjetij, ki se ukvarjajo s proizvodnjo žaganega lesa iglavcev. Nekoliko manj kot 40 % podjetij je navedlo, da cene veljajo po celotni Sloveniji (v vseh statističnih regijah), pretežno pa podane cene veljajo le lokalno (slika 1).

Največ sodelujočih podjetij (43 %) povprečno letno proizvede do 5.000 m3 žaganega lesa iglavcev, sledijo podjetja s povprečno letno proizvodnjo od 5.000 do 10.000 m3 oz. 10.000 do 20.000 m3 žaganega lesa iglavcev (obakrat po 21 %).

Cene žagarskih proizvodov je tokrat posredovalo 22 podjetij. V avgustovskem in novembrskem vprašalniku smo glede na mnenja/predloge deležnikov, seznam proizvodov nekoliko preoblikovali in dodali nove proizvode (preglednica 1).

V primerjavi z avgustom 2022 so se v novembru 2022 cene žaganega lesa smreke za konstrukcijske namene pri vseh proizvodih znižale (slika 2) za 2 do 12 %. Najmanj so se cene znižale za sušen konstrukcijski les C24/S10 in nesušene deske debeline 18–24 mm, kjer sta v novembru srednje vrednosti znašali 300 €/m3 brez DDV oz. 245 €/m3 brez DDV. Najbolj pa so se cene znižale pri plohih, katerih srednje vrednosti znašajo med 250 in 263 €/m3 brez DDV, odvisno od debeline proizvoda. V primerjavi s cenami v začetku letošnjega leta (februarja) so novembrske cene za večino proizvodov višje, od 4 do 12 %. Izjema so plohi pri katerih se je cena v novembru znižala za povprečno 5 % v primerjavi z letošnjim februarjem. Če novembrske cene primerjamo s cenami enakega bodobja lani, ugotovimo, da so letošnje cene višje pri nesušenem konstrukcijskem lesu C24/S10 (+2 %), nesušenih deskah (povprečno +17 %) in nesušenih tramovih (povprečno +3 %). Pri ostalih proizvodih so v obeh obdobjih cene primerljive.

Cene nekonstrukcijskega robljenega lesa smreke in jelke so se prav tako znižale v primerjavi z avgustom 2022 (slika 3). Znižanje cen se pri izdelkih obeh drevesnih vrst giba med 2–23 %. Najvišjo vrednost v tej kategoriji izdelkov so v novembru dosegali tramovi (t.j. 280 €/m3 brez DDV). Sicer pa se je srednja vrednost cen tega proizvoda znižala za 7 % pri smreki in 5 % pri jelki v primerjavi z avgustom 2022. Cene so se najbolj znižale (za 20 % oz. 68 €/m3 brez DDV) za smrekove plohe. V primerjavi z letošnjim februarjem so cene v novembru višje ali enake, z izjemo plohov. Podobna je primerjava z enakim obodobjem lani; pri večini proizvodov so cene v letošnjem novembru malenkost višje. Izjema so četrtaki ali morali ter plohi izbranih dimenzij. Pri četrtakih je cena v novembru 2022 za 8 % nižja pri plohih pa za 6 % v primerjavi z novembrom 2021.

Cene nekonstrukcijskega nerobljenega žaganega lesa smreke so se v novembru znižale za 11–27 % v primerjavi z avgustom. Tokrat najvišjo vrednost v tej kategoriji izdelkov predstavljajo ozke smrekove nesušene deske debeline 24 mm in sicer 212 €/m3 brez DDV (v preteklih poročanjih so najvišjo vrednost dosegale široke deske). V primerjavi z lanskim novembrom, so se cene širokih smrekovih desk in krajnikov znižale za 7 % oz. 14 %, cene ozkih desk pa so se zvišale za 6 %. Podobno velja za proizvode iz jelovega lesa, cene širokih desk in krajnikov so se znižale za 17 % oz. 19 %, cene ozkih desk pa so se zvišale za 1 %.

Cene žagarskih ostankov in sekancev nam je tokrat posredovalo 17 sodelujočih podjetij. Srednja vrednost zbranih cen za krajnike ali žamanje je v novembru znašala 35 €/prm, kar je 35 % več kot avgusta letos (slika 4). V primerjavi z novembrom 2021 pa je cena krajnikov ali žamanja višja za 32 %. Cena žagovine se je v letošnjem novembru zvišala za kar 54 % v primerjavi z avgustom 2022 in je znašala 20 €/t. V primerjavi z lanskim novembrom je letošnja novembrska cena žagovine za 43 % višja. Cene sekancev proizvedenih na žagarskih obratih spremljamo od avgusta letos; v novembru je srednja vrednost znašala 22 €/nm, kar je 22 % več kot v avgustu.

Cene sušenja žaganega lesa iglavcev nam je tokrat posredovalo 7 podjetij. Srednja vrednost (mediana) znaša 35 €/m3, kar je 5 €/m3 manj kot v avgustu.

 

ZAHVALA

Zahvaljujemo se vsem podjetjem, ki so sodelovala z nami in nam posredovala podatke.

Špela Ščap, Gozdarski inštitut Slovenije, Oddelek za gozdno tehniko in ekonomiko
dr. Peter Prislan, Gozdarski inštitut Slovenije, Oddelek za gozdno tehniko in ekonomiko

Novice

Cene gozdnih lesnih sortimentov iz zasebnih gozdov na slovenskem trgu v maju 2023 06.06.2023

Cene gozdnih lesnih sortimentov iz zasebnih gozdov na slovenskem trgu v maju 2023

V maju 2023 smo na Gozdarskem inštitutu Slovenije ponovno izvedli zbiranje odkupnih cen gozdnih lesnih sortimentov iz zasebnih gozdov na slovenskem trgu. V tokratni anketi je sodelovalo 24 podjetij...

Več ...
Zaradi podlubnikov v 2022 proizvodnja gozdnih lesnih sortimentov nad 4 mio m3 29.05.2023

Zaradi podlubnikov v 2022 proizvodnja gozdnih lesnih sortimentov nad 4 mio m3

Na Gozdarskem inštitutu Slovenije (GIS) smo v sodelovanju z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) v maju pripravili izračune strukture proizvodnje gozdnih lesnih sortimentov (GL...

Več ...
Na poti do elektronskega poslovanja kmetijskih gospodarstev (eGOZD) 26.05.2023

Na poti do elektronskega poslovanja kmetijskih gospodarstev (eGOZD)

Več ...
  • © 2021 Gozdarski inštitut Slovenije
  • ISSN 2591-2127