Merjenje in razvrščanje gozdnih lesnih sortimentov v Sloveniji

10.01.2023

Gozdovi so za Slovenijo, ki nima veliko drugih naravnih virov, tudi v gospodarskem smislu izjemno pomembni. Gospodarjenje s slovenskimi gozdovi je ob zagotavljanju ekoloških in socialnih funkcij usmerjeno v pridelavo kakovostnega lesa, ki je osnova za razvoj lesne industrije, dohodek iz gozdarske dejavnosti pa je prav tako pomemben za ohranitev in razvoj hribovskih kmetij in podeželja. Prav na področju gospodarske vloge gozdov v Sloveniji žal precej zaostajamo glede na potencial naših gozdov. Količina letno priraslega lesa v slovenskih gozdovih ter njegove druge dobrine ponujajo številne priložnosti za razvoj, ki pa še niso izkoriščene v optimalni meri. Les je naravna surovina, ki pa zelo variira med in znotraj posameznih drevesnih vrst glede strukture, namena uporabe, napak v lesu in posledično glede vrednosti. Za določanje kakovosti gozdnih lesnih sortimentov je potrebno določeno znanje glede strukture lesa in tudi tehnologije predelave. Vrednost posameznega gozdnega sortimenta je vedno rezultat kakovosti lesa, zmožnosti tehnoloških procesov v lesni industriji ter trenutnega stanja na trgu. Prav zaradi tega so se tudi pri trženju gozdnih lesnih sortimentov uveljavili standardi ali širše sprejeta pravila za merjenje in razvrščanje gozdnih lesnih sortimentov po kakovostnih razredih. Standardi ali pravila so pomemben pripomoček lastniku gozda oziroma prodajalcu, da les lahko objektivno ovrednoti glede kakovosti in ga tudi proda po ustrezni ceni.

Članek je avtorsko zaščiten ..

Preberi članek

mag. Janez Zafran, Gozdarski inštitut Slovenije

Sorodne vsebine:

Novice

02.02.2023

Slabo poslovanje lesnopredelovalnih podjetij v Rusiji

Podjetja zahodnih držav so se takoj po ruski invaziji na Ukrajino začela dogovarjati o prodaji premoženja v lesnopredelovalni industriji v Rusiji. Razlogi za to so bili tako politični kot ekonomski...

Več ...
30.01.2023

GOFOREST - Evropsko partnerstvo v podporo operativnim skupinam na področju gozdarstva

Na Gozdarskem inštitutu Slovenije se je z januarjem 2023 pričel nov projekt GOFORESTS - »Evropsko partnerstvo v podporo operativnim skupinam na področju gozdarstva - European innovation partnership...

Več ...
23.01.2023

Pregled nad cenami gozdnih lesnih sortimentov v letu 2022

Na Gozdarskem inštitutu Slovenije (GIS) od leta 2017 naprej spremljamo odkupne cene gozdnih lesnih sortimentov iz zasebnih gozdov. Na tem mestu se ponovno najlepše zahvaljujemo podjetjem, ki aktivn...

Več ...
  • © 2021 Gozdarski inštitut Slovenije
  • ISSN 2591-2127