Nov CRP projekt kot podlaga za pripravo novih meril za zelena javna naročila na področju gradenj

20.02.2023

V okviru razpisa CRP 2022 je bil odobren projekt z naslovom Hitrejši prehod v podnebno nevtralno družbo z izkoriščanjem potenciala lesa v okviru zelenega javnega naročanja.

Les je okolju prijazen, obnovljiv material, ki v času uporabe hrani CO2, ki ga je drevo v času rasti s fotosintezo vgradilo vase. V primeru kaskadne rabe lesa, lahko čas hrambe CO2 obsega celo več stoletji. Ena od možnosti za dolgoročno hrambo CO2 so leseni objekti. Še posebej velik učinek lahko dosežemo pri javnih stavbah, saj gre največkrat za velike objekte, kjer na ta način lahko dosežemo manjše izpuste oziroma lahko dosežemo celo negativen ogljični odtis. Poleg tega pa imajo javni objekti tudi velik demonstracijski učinek tudi na zasebni sektor. Namen projekta je identificirati investicijski potencial lesene gradnje na državni in lokalni ravni. Poleg tega bomo identificirali proizvodni potencial ter ugotavljali morebitne vrzeli med ponudbo in potrebami. Na ta način bomo ugotovili, kje so potrebne morebitne nove investicije v lesni industriji za pokritje vrzeli. Z vidika investitorjev in promocije lesene gradnje bomo izvedli primerjavo med klasično in leseno gradnjo ter ovrednotili vse prednosti lesene gradnje ter stroškovno primerjali s klasično gradnjo. Vse to bomo izvedli na primeru že obstoječe stavbe, zgrajene v zadnjem obdobju. Poleg tega bomo naredili izračun okoljskih odtisov, ki bo temeljil na popisu stavbnih elementov za primer klasične in lesene gradnje. Na ta način bomo ovrednotili pozitivne ekonomske in okoljske učinke novega modela zelenih javnih naročil vključno z vidika vezave CO2 v izdelkih in vpliva na bilanco emisij toplogrednih plinov ter ostalih okoljskih vplivov, ki jih zajema LCA analiza. Glavni rezultat projekta bo poročilo s smernicami, za nadgradnjo obstoječega modela zelenih javnih naročil, ki bodo temeljni dokument namenjen financerjem in bo prestavljal osnovo za morebitne spremembe zakonodaje v  prihodnosti.

Vrednost projekta: 40.000 EUR

Trajanje: 1.10.2022 – 30.9.2023

Projekt je sofinanciran s strani Agencije za raziskovalno delo Republike Slovenije (ARRS) in Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT).

Spletna stran projekta:

doc.dr. Boštjan Lesar, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo

Sorodne vsebine:

Novice

27.03.2023

Na letošnji licitaciji v Slovenj Gradcu največje število vredne hlodovine do zdaj

Letošnja 17. licitacija vrednejših sortimentov lesa v Slovenj Gradcu je postregla z največjim številom vrednih hlodov do zdaj. Najdražje prodan je letos bil hlod gorskega javorja rebraša s ceno 23....

Več ...
27.03.2023

Nezgode v gozdarstvu v letu 2022

Leto 2022 je bilo na področju varnosti in zdravja pri delu v kmetijstvu in gozdarstvu v Sloveniji spet slabše od predhodnega leta 2021, to pa je bilo tudi slabše od leta 2020, ko je bilo s 15 mrtvi...

Več ...
21.03.2023

Mednarodni dan gozdov: izsledki našega dela

Za mednarodni dan gozdov smo sodelavci Gozdarskega inštituta Slovenije, Oddelka za gozdno tehniko in ekonomiko, pripravili strnjen pregled našega dela in bralcem podajamo nekaj zanimivih informacij...

Več ...
  • © 2021 Gozdarski inštitut Slovenije
  • ISSN 2591-2127