Na poti do elektronskega poslovanja kmetijskih gospodarstev (eGOZD)

Na poti do elektronskega poslovanja kmetijskih gospodarstev (eGOZD)

26.05.2023

V sklopu Evropskega partnerstva za inovacije na področju kmetijske produktivnosti in trajnosti (EIP-AGRI) je trenutno v Sloveniji v teku več projektov s tematskega področja »Razvoj in širitev digitalizacije na kmetijskem gospodarstvu in organizaciji pridelave”, katerih glavni cilj je povečanje stopnje digitalizacije v kmetijstvu in gozdarstvu na način, da posamezni kmet ali lastnik gozda razvija in spodbuja uporabo digitalnih orodij. Med EIP projekti je bil v izvajanju tudi projekt »Elektronsko poslovanje kmetijskih gospodarstev z izrazito gozdarsko dejavnostjo«, katerega vodilni partner je Gozdarski inštitut Slovenije. Projekt je prejel odobrena sredstva financiranja v višini 347.222,86 EUR in se v celoti financira iz razpisa M16.2. Začel se je s 1. 8. 2020 in bo potekal 36 mesecev (oz. do 31. 7. 2023). Projekti EIP se nanašajo na iskanje rešitev dejanskega problema, ki jih zaznavajo kmetijska gospodarstva pri svojih vsakodnevnih opravilih. Vloga svetovalnih, raziskovalnih in razvojnih organizacij je, da identificiran problem ustrezno strokovno utemeljijo z vsemi potrebnimi informacijami. Inovacija stremi k uvajanju elektronskega poslovanja na kmetijskih gospodarstvih. Zavod za gozdove Slovenije razpolaga z gozdnogospodarskimi načrti za širša območja, pomanjkljivost trenutne oblike načrtovanja pa je pomanjkanje specifičnih načrtov za posesti na kmetijskem gospodarstvu in pri lastnikih gozdov. Vzpostavitev digitalnih gozdnogospodarskih načrtov za zasebno gozdno posest predstavlja možnost informiranja lastnikov gozdov o stanju gozdnih fondov, dovoljenem poseku, potrebnih delih v njihovih gozdovih ter predstavlja osnovo dolgoročnih odnosov na relaciji kmetijsko gospodarstvo - izvajalec storitve - odkupovalec lesa.

Na zaključnem dogodku, ki je potekal 19. maja 2023 so rezultate projekta predstavili raziskovalci Oddelka za gozdno tehniko in ekonomiko na Gozdarskem inštitut Slovenije, medtem ko je dogodek povezoval predstavnik Razvojnega centra koroškega gospodarstva (RACE KOGO d.o.o.). Poleg navedenih so v projektu sodelovali še Zavod za gozdove Slovenije, Arctur d.o.o.., Zveza lastnikov gozdov Slovenije ter predstavniki končnih uporabnikov inovacije (Jure Čas, Sara Berglez Zajec, Srečko Bricman, Leopold Pustinek, Marjana Vošner, Agrarna skupnost Čezsoča, Darko Prezelj in Janez Benedičič).

Dr. Nike Krajnc, direktorica Gozdarskega Inštituta Slovenije, je v uvodnem nagovoru dejala, da ima partnerstvo številne prednosti. Glavne poudarke projekta “Na poti do elektronskega poslovanja kmetijskih gospodarstev (eGozd)” je povzel vodja projekta Matevž Triplat: prenos kmetijskega znanja, praks in izkušenj s področja, ter vzpostavitev odnosov z deležniki. Dr. Jaša Saražin je predstavil »ePosestni načrt in glavne rezultate projekta eGozd«. Namen zaključnega dogodka projekta eGOZD je bil tudi horizontalno povezovanje kmetijskih gospodarstev iz različnih regij in različnih operativnih skupin. Organizator dogodka je tako na zaključni delavnici projekta eGOZD gostil tudi predstavnike drugih EIP projektov:

  • Ana Rep (DIGIGOZD) je predstavila projekt »Digitalizacija kmetijskih gospodarstev za načrtovanje gospodarjenja z gozdovi«.
  • Blaž Fricelj (Deblo++) je predstavil »Gozdnogojitvene vroče točke kot pripomoček za bolj usmerjeno gospodarjenje z gozdom«.
  • Tamara Urbančič (SGLZS) je predstavila »Pilotirajmo spravilo lesa z izboljšano mobilno gozdarsko žičnico in inoviramo nov način izdelave lesnih objektov iz manj vrednega lesa«.
  • Aleš Marlot in Jernej Borlinič (DI-Gozd) sta predstavila »Aplikacije za upravljanje z gozdno posestjo«.

Za zaključek je predsednik Zveze lastnikov gozdov Slovenije g. Marjan Hren predstavil poglede lastnikov gozdov na vlogo lastnika gozda pri gozdnogospodarskem načrtovanju. S svojim mnenjem je izrazil podporo predstavljenim aplikacijam in rešitvam ter poudaril, da bo potrebno okrepiti podporo in usposabljanja aktualne generacije lastnikov gozdov. Srečanje se je zaključilo z izmenjavo praktičnih izkušenj. Udeleženci so se zahvalili za pomoč in sodelovanje.

Z dogodkom partnerstvo zaključuje projektne obveznosti na področju razširjanja rezultatov projekta. Med samim trajanjem projekta je epidemija COVID- 19 poskrbela, da so nekatere aktivnosti zaradi varovanja zdravja potekale zgolj spletno, a kljub temu smo izvedli številne delavnice in predstavitve projekta. Odraz tega je tudi mednarodna prepoznavnost, saj smo z rezultati operativne skupine v začetku leta na Gozdarskem inštitut Slovenije pričeli z novim evropskim projektom s katerim ciljamo, da bi z inovacijo prepričali podobne operativne skupne iz Evrope, ki bi jo bile pripravljene z določenimi nacionalnimi prilagoditvami implementirati v svoje operativne skupine oz. v svojih državah. Zaenkrat je nekaj osnovnih informacij o projektu na tej povezavi:

https://cordis.europa.eu/project/id/101086216

Na tem mestu se še v imenu partnerstva projekta in organizatorja dogodka še enkrat zahvaljujemo vsem udeležencem za udeležbo in podporo našim rezultatom.

Povezava do informacij o projektu eGOZD – Elektronsko poslovanje kmetijskih gospodarstev z izrazito gozdarsko dejavnostjo

Amina Gačo, Gozdarski inštitut Slovenije, Oddelek za gozdno tehniko in ekonomiko
Matevž Triplat, Gozdarski inštitut Slovenije, Oddelek za gozdno tehniko in ekonomiko

Sorodne vsebine:

Novice

Cene gozdnih lesnih sortimentov iz zasebnih gozdov na slovenskem trgu v maju 2023 06.06.2023

Cene gozdnih lesnih sortimentov iz zasebnih gozdov na slovenskem trgu v maju 2023

V maju 2023 smo na Gozdarskem inštitutu Slovenije ponovno izvedli zbiranje odkupnih cen gozdnih lesnih sortimentov iz zasebnih gozdov na slovenskem trgu. V tokratni anketi je sodelovalo 24 podjetij...

Več ...
Zaradi podlubnikov v 2022 proizvodnja gozdnih lesnih sortimentov nad 4 mio m3 29.05.2023

Zaradi podlubnikov v 2022 proizvodnja gozdnih lesnih sortimentov nad 4 mio m3

Na Gozdarskem inštitutu Slovenije (GIS) smo v sodelovanju z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) v maju pripravili izračune strukture proizvodnje gozdnih lesnih sortimentov (GL...

Več ...
Na poti do elektronskega poslovanja kmetijskih gospodarstev (eGOZD) 26.05.2023

Na poti do elektronskega poslovanja kmetijskih gospodarstev (eGOZD)

Več ...
  • © 2021 Gozdarski inštitut Slovenije
  • ISSN 2591-2127