Strokovni posvet Gozdno lesne verige za slovensko biogospodarstvo

Strokovni posvet Gozdno lesne verige za slovensko biogospodarstvo

30.10.2023

V petek, 20. oktobra 2023, je na Gozdarskem inštitutu Slovenije potekal strokovni posvet z naslovom »Gozdno lesne verige za slovensko biogospodarstvo«.

Posvet je bil organziran ob zaključku treh projektov, financiranih v okviru Ciljnega raziskovalnega programa »Zagotovimo si hrano za jutri«:

  • Učinkovitejše gospodarjenje z zasebnimi gozdovi v podporo večji mobilizaciji lesa (MobiLES),
  • Možnosti rabe lesa listavcev v slovenskem biogospodarstvu (Lesgobio) in
  • Izboljšanje konkurenčnosti slovenske gozdno-lesne verige v kontekstu podnebnih sprememb in prehoda v nizko-ogljično družbo (Gozdno lesna veriga).

Glavni namen dogodka je bil predstaviti rezultate projektov in (vsaj delno) odgovoriti na vprašanja, s katerimi smo se srečevali tekom trajanja projektov: Kako lahko povečamo konkurenčnost gozdarskega sektorja in kakšen je prispevek gozdno lesnih verig slovenskemu biogospodarstvu? Poznamo odnos lastnikov gozdov do gospodarjenja z gozdovi, njihove motive? Kako je s potenciali v gozdovih in kakšne so sodobne tehnologije predelave? Kakšne so perspektive rabe lesa listavcev in kakšen je makroekonomski učinek njihove rabe?

Na dogodek so bili povabljeni različni deležniki in predstavniki ciljnih skupin vzdolž gozdno lesne verige, kot tudi študenti Biotehniške fakultete Oddelka za lesarstvo in Oddelka za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire ter druga zainteresirana javnost. Na vabilo se je odzvalo 92 povabljenih.

Program

V uvodnem delu so udeležence nagovorili direktorica Gozdarskega inštituta Slovenije dr. Nike Krajnc, predstavnik Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Tomaž Remic, ter Darko Sajko, direktor Direktorata za lesarstvo iz Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport. Nadalje je bil program posveta sestavljen iz treh vsebinskih sklopov. Prvi sklop je bil namenjem zasebnim lastnikom gozdov in mobilizaciji lesa iz gozdov. Tri predavanja v okviru prvega sklopa so govorila o odnosu zasebnih lastnikov gozdov do gospodarjenja z gozdovi, zakonodajnem okviru gospodarjenja z gozdovi ter poslovnem organiziranju zasebnih lastnikov gozdov. Drug vsebinski sklop je bil vezan na potenciale lesa v podporo slovenskemu biogospodarstvu in je vključeval štiri predstavitve. Glavna tema sklopa je bila predstavitev količinskih potencialov in kakovostne strukture hlodovine v gozdovih in predstavitev tokov lesa s posebnim poudarkom na listavcih, ki predstavljajo neizkoriščen potencial. Glavni namen tretjega sklopa, ki je vključeval tri predstavitve, pa je bil predstaviti pomen in vlogo gozdno lesnih verig v krožnemu biogospodarstvu, s poudarkom na analizi vrednosti in makroekonomskih učinkih.

 

 Preglednica 1: Program zaključnega posveta Gozdno lesne verige za slovensko biogospodarstvo.

Naslov predstavitve

Predavatelj

Otvoritev posveta in pozdravni nagovori

 

dr. Nike Krajnc, GIS

Tomaž Remic, MKGP

Darko Sajko, MGTŠ

SKLOP 1: Zasebni lastniki gozdov in mobilizacija lesa iz gozdov

Heterogenost zasebnih lastnikov gozdov vpliva na mobilizacijo lesa

Darja Stare, GIS

Zakonodajni okviri gospodarjenja z zasebnimi gozdovi

Tanja Pucelj Vidović, IJU

Stanje in izzivi poslovnega organiziranja zasebnih lastnikov gozdov z deležniki gozdno-lesne verige

dr. Špela Pezdevšek Malovrh,

BF Gozdarstvo

SKLOP 2: Potenciali lesa v podporo slovenskemu biogospodarstvu

Pridobivanje in uporaba ekstraktivov iz lesne biomase

dr. Primož Oven, BF Lesarstvo

Raba lesa, tržne količine in projekcije potencialov okroglega lesa listavcev v Sloveniji

Špela Ščap, GIS

Ocenjevanje kakovosti stoječih dreves, sortimentacija listavcev in mehanske lastnosti izbranih drevesnih vrst

dr. Luka Krajnc, GIS

Vpliv rastišč na naravno odpornost izbranih lesnih vrst

dr. Miha Humar, BF Lesarstvo

SKLOP 3: Gozdno lesna veriga v krožnemu biogospodarstvu

Analiza verig vrednosti v slovenskem gozdno lesnem biogospodarstvu in perspektivni načini predelave lesa listavcev

dr. Aleš Straže, BF Lesarstvo

Razvoj nove vrednostne verige – primer kompozitov iz skorje

dr. Sergej Medved, BF Lesarstvo

Makroekonomski učinki proizvodnje in predelave lesa listavcev

dr. Domen Arnič, GIS

Razprava z zaključki

 

Zaključki

Udeleženci posveta so v izpolnjevanje dobili vprašalnik, s katerim smo želeli pridobiti mnenje o aktualnih izzivih vzdolž gozdno lesne verige za slovensko biogospodarstvo. Vprašalnik je bil sestavljen iz trditev, udeleženci pa so na lestvici od 1 do 5 označili, kako zelo se s trditvijo strinjajo ali ne strinjajo (1 – se popolnoma ne strinjam; 5 – se popolnoma strinjam). Na vprašalnik je odgovorilo 49 udeležencev, kar predstavlja nekaj več kot polovico prisotnih (53 %). Vprašalnik je bil razdeljen na tri vsebinske sklope, tako kot sam program posveta. Rezultati so bili analizirani in so predstavljeni v grafu – predstavljene so skupne ocene po trditvah vprašalnika.

Slika 1: Skupne ocene po trditvah vprašalnika (število oddanih vprašalnikov: n=49).

Slika 1: Skupne ocene po trditvah vprašalnika (število oddanih vprašalnikov: n=49).

Datoteke za prenos

Prispevki, ki so jih predavatelji predstavili na strokovnem posvetu, so dostopni na spletni strani Gozdarskega inštituta Slovenije, na povezavi https://www.gozdis.si/novice/strokovni-posvet-gozdno-lesne-verige-za-slovensko-biogospodarstvo/

Darja Stare, Gozdarski inštitut Slovenije, Oddelek za gozdno tehniko in ekonomiko
Peter Smolnikar, Gozdarski inštitut Slovenije, Oddelek za gozdno tehniko in ekonomiko

Sorodne vsebine:

Novice

Popis sekalnikov 2024 15.07.2024

Popis sekalnikov 2024

Na Gozdarskem inštitutu Slovenije smo spomladi 2024 izvedli že šesti zaporedni popis sekalnikov. Glavni namen raziskave je spremljanje trga lesnih sekancev, analiza tokov lesne biomase v državi ter...

Več ...
Začetek izvajanja novega Interreg projekta Wildfire CE 08.07.2024

Začetek izvajanja novega Interreg projekta Wildfire CE

Z junijem smo na Gozdarskem inštitutu Slovenije začeli izvajati projekt »Enabling cross-boundary assessment, communication and management of wildfire risks in Central Europe«, s kratkim imenom Wild...

Več ...
Gozdarska žičnica Uniforest Cobra T9500-25 01.07.2024

Gozdarska žičnica Uniforest Cobra T9500-25

Pozimi in v začetku letošnje pomladi smo bili prisotni pri spravilu lesa z gozdarsko žičnico Cobra in vam predstavljamo vtise.

Več ...
  • © 2021 Gozdarski inštitut Slovenije
  • ISSN 2591-2127