Cene gozdarskih storitev v Sloveniji - oktober 2023

Cene gozdarskih storitev v Sloveniji - oktober 2023

20.11.2023

V drugi polovici oktobra smo na Gozdarskem inštitutu Slovenije med izvajalci gozdarskih storitev izvedli zbiranje cen sečnje z motorno žago in traktorskega spravila, strojne sečnje ter prevoza lesa z gozdarsko transportno kompozicijo. Anketni vprašalnik smo razposlali na 107 različnih naslovov.

Cene sečnje in spravila lesa

Podatke je posredovalo 13 poslovnih subjektov, ki se ukvarjajo s storitvami sečnje in spravila lesa. Med njimi so 3 takšni, ki letno posekajo in spravijo do 3.000 m3 lesa, 7 izvajalcev (54 %) poseka in spravi med 3.000 in 10.000 m3 lesa na leto in 3 izvajalci, ki so za letni obseg opravljenih storitev sečnje in spravila navedli nad 10.000 m3.

 

Za prikaz cen uporabljamo mediano vseh zbranih cen – to je srednja vrednost, od katere ima polovica podatkov manjše ali enake vrednosti, polovica pa večje ali enake. Cene so podane v €/m3, brez DDV, ločeno po:

  • debelinskih razredih: debelinski razred A (od 10 do 30 cm), debelinski razred B (od 30 do 50 cm) in debelinski razred C (50 cm in več);
  • načinu sečnje: strojna sečnja in spravilo ali sečnja z motorno žago in traktorsko spravilo;
  • ugodnih in neugodnih delovnih razmerah.

Več o metodologiji zbiranja cen gozdarskih storitev je objavljeno na spletni strani WCM: https://wcm.gozdis.si/sl/podatki/cene/.

V nadaljevanju predstavljamo aktualne cene sečnje z motorno žago in traktorskim spravilom lesa in aktualne cene strojne sečnje in spravila. Iz ankete smo ugotovili, da po mnenju izvajalcev gozdarskih storitev samo sečnja z motorno žago v povprečju predstavlja 40 % skupne cene storitve (torej sečnje in spravila), strojna sečnja pa v povprečju predstavlja 50 % skupne cene storitve.

 

Cena sečnje z motorno žago in traktorsko spravilo lesa

Srednja vrednost vseh posredovanih cen sečnje z motorno žago in traktorskega spravila za debelinski razred A (prsni premer 10-29 cm) v ugodnih delovnih razmerah znaša 25 €/m3 brez DDV (cena je za 2 €/m3 višja kot ob preteklem zbiranju podatkov v marcu letos); se pa cene gibajo od 19 do 27 €/m3. Cena za sečnjo v neugodnih delovnih razmerah znaša 28 €/m3 brez DDV (cena je za 0,5 €/m3 višja kot marca letos in 1 €/m3 višja kot cena v enakem obdobju preteklega leta) in se giba od 20 do 30 €/m3. Cene sečnje in spravila lesa debelinskega razreda A v neugodnih delovnih razmerah predstavljajo najvišje cene za sečnjo, ki jih poročajo izvajalska podjetja.

Srednja vrednost vseh posredovanih cen sečnje z motorno žago in traktorskega spravila za debelinski razred B v ugodnih delovnih razmerah trenutno znaša 23 €/m3 brez DDV (cena je za 1,5 €/m3 višja kot ob preteklem zbiranju podatkov in 2 €/m3 višja kot cena v enakem obdobju preteklega leta); se pa cene v povprečju gibajo od 19 do 25 €/m3. Cena za sečnjo v neugodnih delovnih razmerah pa trenutno znaša 25 €/m3 brez DDV ter je enaka kot letos spomladi, in se giba od 21 do 29 €/m3.

Srednja vrednost vseh posredovanih cen sečnje z motorno žago in traktorskega spravila za debelinski razred C v ugodnih delovnih razmerah trenutno znaša 22 €/m3 brez DDV (cena je za 2 €/m3 višja kot ob preteklem zbiranju podatkov); se pa cene gibajo od 19 do 25 €/m3. Cena za sečnjo v neugodnih delovnih razmerah pa znaša 24 €/m3 brez DDV, in se giba od 22 do 30 €/m3 brez DDV. Cena je za 1 €/m3 nižja kot ob preteklem zbiranju podatkov (marca letos).

Trenutno znaša srednja vrednost zbranih cen sečnje in spravila, gledano na vse cene ne glede na debelinski razred in delovne razmere, 25 €/m3 brez DDV in je za 1 €/m3 višja kot marca letos.

Cena strojne sečnje in spravila lesa

Srednja vrednost zbranih cen strojne sečnje in spravila lesa, prav tako kot pri sečnji z motorno žago, dosega najvišje vrednosti v neugodnih delovnih razmerah in debelinskega razreda A. Razlika med ceno v ugodnih in neugodnih delovnih razmerah znaša do 2 €/m3. Podatke o strojni sečnji so nam tokrat posredovala le tri podjetja.

Srednja vrednost vseh posredovanih cen strojne sečnje in spravila za debelinski razred A v ugodnih delovnih razmerah trenutno znaša 25 €/m3 brez DDV; se pa cene gibajo od 20 do 27 €/m3. Cena za sečnjo v neugodnih delovnih razmerah pa trenutno znaša 27 €/m3 brez DDV, in se giba od 22 do 30 €/m3.

Srednja vrednost vseh posredovanih cen strojne sečnje in spravila za debelinski razred B v ugodnih delovnih razmerah trenutno znaša 24 €/m3 brez DDV; se pa cene gibajo od 20 do 25 €/m3. Cena za sečnjo v neugodnih delovnih razmerah pa trenutno znaša 26 €/m3 brez DDV, in se giba od 22 do 27 €/m3.

Cena strojne sečnje in spravila za debelinski razred C v ugodnih delovnih razmerah trenutno znaša 24 €/m3 brez DDV; se pa cene gibajo od 20 do 25 €/m3. Cena za sečnjo v neugodnih delovnih razmerah pa trenutno znaša 26 €/m3 brez DDV, in se giba od 22 do 27 €/m3.

Trenutno znaša srednja vrednost zbranih cen strojne sečnje in spravila, gledano na vse cene ne glede na debelinski razred in delovne razmere, 25 €/m3 brez DDV in je 2 €/m3 nižja kot ob preteklem zbiranju podatkov marca letos. Cena je enaka kot v primeru sečnje z motorno žago.

Cene prevoza lesa

Podatke je posredovalo 6 podjetij, ki se ukvarjajo s storitvami transporta lesa. Dve podjetji izvajata storitve samo v eni statistični regiji, eno podjetje izvaja storitve v štirih regijah, ostala podjetja pa storitve izvajajo v vseh statističnih regijah Slovenije.

Vse cene so podane v €/m3, brez DDV, ločeno za prevoz iglavcev in listavcev ter po različnih razdaljah: 0-20 km, 20-50 km, 50-100 km ter prevoz na daljše razdalje (več kot 100 km). Več o metodologiji zbiranja cen gozdarskih storitev je dostopno na povezavi: http://wcm.gozdis.si/cene-gozdarskih-storitev.

V preglednici so podane cene prevoza lesa za ugodne razmere, ki so opredeljene z:

  • urejeno skladišče (po spravilu s forwarderjem ali z gozdarsko prikolico),
  • enostavne terenske razmere ter
  • manjši delež vožnje po gozdnih cestah.

mediana

PREVOZ 0-20 km

PREVOZ 20-50 km

PREVOZ 50-100 km

Prevoz na daljše razdalje/tujina

Iglavci

7,2

10

14

20

Listavci

7,7

10

14

20

V primeru neugodnih razmer za transport lesa bi se cene v povprečju povišale za 12,5 %; različni ponudniki storitve navajajo delež povišanja cene od 10 do 50 %. Neugodne razmere so opredeljene z neurejenim skladiščem (neporavnana čela, spravilo s traktorjem), zahtevnimi terenskimi razmerami (večji nakloni), večjim deležem prevoza po gozdnih cestah ter prevozom lesa različnih dimenzij.

Če primerjamo aktualne cene prevoza lesa s cenami ob preteklem zbiranju ob začetku leta 2023, ugotovimo, da so cene tako za iglavce kot za listavce nekoliko nižje kot ob preteklem zbiranju (slika 4). Cena prevoza na daljše razdalje za iglavce in listavce (več kot 100 km) pa je za 2 €/m3 višja glede na preteklo zbiranje cen in znaša 20 €/m3.

Za prevoz na daljše razdalje (nad 100 km), kjer se uporabljajo vozila z majhno lastno maso (tara) večinoma so to sedlasti vlačilci s polprikolico brez nakladalne naprave in tovornega platoja znaša trenutna srednja vrednost vseh posredovanih cen 20 €/m3 (interval med 15 in 22 €) brez vključenega DDV-ja.

ZAHVALA

Zahvaljujemo se vsem podjetjem, ki so sodelovala z nami in nam posredovala cene preko spletne ankete.

 

dr. Katarina Flajšman, Gozdarski inštitut Slovenije, Oddelek za gozdno tehniko in ekonomiko
Matevž Triplat, Gozdarski inštitut Slovenije, Oddelek za gozdno tehniko in ekonomiko

Sorodne vsebine:

Novice

Pol leta pred izvajanjem EUDR: Politika in gospodarstvo se soočata z izzivi in dvomi 21.05.2024

Pol leta pred izvajanjem EUDR: Politika in gospodarstvo se soočata z izzivi in dvomi

Kljub pomembnim izhodiščem, ki naslavljajo hitro naraščajoče globalne izzive, ter številnim ciljem in prednostim, ki jih prinaša nova Uredba EU o proizvodih, ki ne povzročajo krčenja gozdov (ang. `...

Več ...
Znane so cene lesnih goriv na slovenskem trgu: rahlo znižanje ob koncu kurilne sezone 13.05.2024

Znane so cene lesnih goriv na slovenskem trgu: rahlo znižanje ob koncu kurilne sezone

Kljub nenehnim spremembam cen in regulacij na trgu je les pomemben za domače ogrevanje, je okolju prijazen, obnovljiv in lokalno dostopen vir energije. Ob tokratnem zbiranju cen smo ugotovili znači...

Več ...
Sistem zagotavljanja kakovosti lesnih pelet S4Q na prenovljenem spletnem mestu 08.05.2024

Sistem zagotavljanja kakovosti lesnih pelet S4Q na prenovljenem spletnem mestu

Na Gozdarskem inštitutu Slovenije že od leta 2015, v okviru tržne znamke S4Q, slovenskim proizvajalcem pelet pomagamo pri zagotavljanju in kontroli kakovosti pelet na slovenskem trgu. Oznaka S4Q na...

Več ...
  • © 2021 Gozdarski inštitut Slovenije
  • ISSN 2591-2127