Srečanje projektnih partnerjev (FOREST4EU) v Freisingu: Skupaj za trajnostno gozdarstvo in inovacije

Srečanje projektnih partnerjev (FOREST4EU) v Freisingu: Skupaj za trajnostno gozdarstvo in inovacije

01.02.2024

Na Gozdarskem inštitutu Slovenije se je z januarjem 2023 pričel nov projekt FOREST4EU - »Evropsko partnerstvo v podporo operativnim skupinam na področju gozdarstva - European innovation partnership network promoting operational groups dedicated to forestry and agroforestry«. Projekt se osredotoča na krepitev sodelovanja in izmenjavo znanja med različnimi akterji v gozdarskem sektorju. Cilj projekta je spodbujati inovacije ter trajnostni razvoj v gozdarstvu in kmetijskem gozdarstvu, s posebnim poudarkom na operativnih skupinah. Sodelovanje Gozdarskega Inštituta Slovenije v tem projektu predstavlja aktivno vključenost v evropsko gozdarsko skupnost ter širjenje slovenskih inovacij na področju gozdarstva in kmetijstva.

Gozdarski Inštitut Slovenije se je tako udeležil tri dnevnega srečanja projektnih partnerjev v Freisingu. Letno srečanje, ki ga je gostil Bavarski inštitut (Bayerische Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft – LWF), je predstavljalo ključen trenutek za partnerje. Partnerji smo pregledali dosežke prvega leta projekta in skupaj oblikovali načrt za prihajajoče naloge. Vključene so bile delavnice za določanje prednostnih nalog skupaj. Skupaj smo sodelovali pri razpravah, ki so se dotaknile vseh inovacijskih tem projekta.

  • mobilizacija lesa,
  • prilagajanje gozdov podnebnim spremembam,
  • izboljšanje pristopov, modelov in orodij za trajnostno upravljanje gozdov in zagotavljanje ekosistemskih storitev za izboljšanje gospodarskih, okoljskih in socialnih koristi za podeželje,
  • nelesni gozdni proizvodi,
  • "Agro-forestry« oziroma mešana kmetijsko-gozdarska raba prostora.

Gozdarski Inštitut Slovenije je prevzel vodilno vlogo pri prenosu znanja in inovacij na področju mobilizacije lesa iz zasebnih gozdov. Sodelovanje v projektu FOREST4EU predstavlja priložnost za izmenjavo idej, razvoj novih pristopov ter prispevek k trajnostnemu razvoju evropskega gozdarskega sektorja.

Več o projektu:
https://wcm.gozdis.si/sl/novice/2023012508151101/forest4eu--evropsko-partnerstvo-v-podporo-operativnim-skupinam-na-podrocju-gozdarstva/

Nekaj utrinkov iz srečanja projektnih partnerjev (FOREST4EU) v Freisingu (PDF)

Amina Gačo, Gozdarski inštitut Slovenije, Oddelek za gozdno tehniko in ekonomiko

Sorodne vsebine:

Novice

Zmogljivosti obnovljivih virov energije: Renewables 2023 19.02.2024

Zmogljivosti obnovljivih virov energije: Renewables 2023

Mednarodna agencija za energijo (International Energy Agency – IEA) je v začetku leta 2024 izdala letno poročilo o energiji iz obnovljivih virov za leto 2023. Glavna ugotovitev tega poročila je, da...

Več ...
Obiskali smo podjetje PLP d.o.o. 14.02.2024

Obiskali smo podjetje PLP d.o.o.

Podjetje PLP lesna industrija d.o.o. Velenje (PLP d.o.o.) v lesnopredelovalni panogi deluje od leta 1991. Ustanovljeno je bilo z namenom, da oskrbuje Premogovnik Velenje, d.o.o. z vsemi potrebnimi ...

Več ...
Evropska mreža inovacijskih partnerstev FOREST4EU 09.02.2024

Evropska mreža inovacijskih partnerstev FOREST4EU

Projekt FOREST4EU spodbuja operativne skupine za gozdarstvo in kmetijsko gozdarstvo. Je projekt programa Obzorje Evropa 2020, katerega cilj je povezati obstoječe operativne skupine iz različnih drž...

Več ...
  • © 2021 Gozdarski inštitut Slovenije
  • ISSN 2591-2127