Obiskali smo podjetje PLP d.o.o.

Obiskali smo podjetje PLP d.o.o.

14.02.2024

Podjetje PLP lesna industrija d.o.o. Velenje (PLP d.o.o.) v lesnopredelovalni panogi deluje od leta 1991. Ustanovljeno je bilo z namenom, da oskrbuje Premogovnik Velenje, d.o.o. z vsemi potrebnimi lesnimi izdelki. Les je nepogrešljiv in nenadomestljiv material v jamah premogovnika. PLP d.o.o. je v 100 % lasti Premogovnika Velenje in dejavnost predelave lesa podjetja se je skozi celotno obdobje pridobivanja premoga v Šaleški dolini razvijala skupaj z razvojem premogovnika. Potrebe po ustreznem jamskem lesu so skozi več kot 30–letnim obdobjem predelave lesa dale potrebne izkušnje in tradicijo podjetju PLP d.o.o.

Podjetje spada v delovno intenzivno panogo in deluje 100 % na primarni predelavi lesa, in sicer na programih jamskih opažev, gradbenem lesu, konstrukcijskem lesu, pragovih in proizvodnji lesne biomase. Poleg slovenskega trga podjetje deluje tudi na določenih trgih EU in trgih nekdanje Jugoslavije. V lasti imajo dve žagi, kjer razžagujejo hlodovino iglavcev in listavcev srednje do slabše kakovosti. Količina razžagane hlodovine letno ob obratovanju ene izmene in pol znaša do 20.000 m3. Zaradi uvajanja tehnoloških posodobitev in visokih cen hlodovine, je bila količina razžagane hlodovine po višku doseženem v letu 2021, v zadnjih dveh letih nekoliko nižja.

PLP d.o.o. večji del surovine nabavi iz zasebnih gozdov. Podjetje je od leta 2016 tudi pogodbeni partner družbe SiDG d. o. o., ki jim je v letu 2023 dobavila okoli 4.200 m3 količin okroglega lesa.

Podjetje ima pridobljene certifikate ISO 9001, FSC ter SURE kar zagotavlja kakovost in trajnostno naravnanost njihovega poslovanja ter izdelkov. Še posebej se zaposleni v podjetju zavedajo, da so kupci odločilnega pomena za obstoj in nadaljnji razvoj podjetja, zato si prizadevajo nenehno izboljševati kakovosti proizvodov in čim bolje slediti zahtevam kupcev. Proizvodi namenjeni Premogovniku Velenju sicer ne potrebujejo FSC/PEFC certifikata.

Prodaja podjetja PLP d.o.o. je v letu 2023 znašala dobrih 10.300 m3 lesnih izdelkov, od tega z 79 % prevladujejo izdelki namenjeni za potrebe premogovnika, med katerimi so z okoli 3.900 m3 najbolj številčno zastopani robljeni pragovi bukve in hrasta. Gre za poseben izdelek namenjen za potrebe odkopne metode Premogovnika Velenje dimenzij: dolžine 120 cm, debeline 7 cm in širine med 11 cm in 25 cm. Skupno za potrebe Premogovnika Velenje proizvajajo 20 različnih tipov izdelkov. Proizvodni fokus podjetja PLP d.o.o. je v prvi vrsti 100 % podrejen potrebam Premogovnika Velenje, kjer pa zaradi nepredvidljivih razmer globoko pod zemljo, večkrat prihaja do velike fluktuacije naročil in odstopanja od planov. To predstavlja oteževalno okoliščino za razvoj dejavnosti na ostalih trgih in v podjetju na ostalih trgih predvsem ponujajo izdelke, ki jih lahko proizvajajo hkrati s proizvodnjo izdelkov jamskega programa. Ostalo proizvodnjo predstavljajo klasični žagarski produkti, v primeru iglavcev je to v največji meri žagan les za potrebe gradbeništva, embalaže in konstrukcijski les, v primeru listavcev pa železniški pragovi in ostali klasični žagarski proizvodi.

Druge aktivnosti podjetja

V letu 2023 so bili v podjetju PLP d.o.o. v okviru partnerstva tridesetih podjetjih iz lesnopredelovalne ter pohištvene panoge izbrani na Javnem razpisu za sofinanciranje vzpostavitve in delovanja Kompetenčnega centra za razvoj kadrov v lesni industriji za obdobje 2023–2024 (KOCles 4), kjer tvorijo izbrano partnerstvo kompetenčnega centra. Podjetje je že od leta 2017 član združenje SLOLES. V podjetju so ponosni, da so v letu 2023 izvedli usposabljanje in pridobili certifikat za trajnostno ravnanje z biomaso SURE. Ta certifikat potrjuje usmeritve podjetja k okoljski odgovornosti in trajnostnemu ravnanju z viri biomase, kar je ključno za poslovanje podjetja v prihodnosti. Podjetje skuša ohranjati stik s trendi in novostmi v panogi in so prisotni tako na domačih (Dnevi slovenskega lesarstva, Razvojnega dne slovenskega gozdno-lesnega sektorja itn.), kot tudi mednarodnih dogodkih (Ligna, Austrofoma …).

 

Vizija za prihodnost

Pred podjetjem PLP d.o.o. je zelo vznemirljivo obdobje. Zaradi opuščanja rabe fosilnih goriv in s tem povezanega zapiranja Premogovnika Velenje, ki je predvideno za leto 2033, se v podjetju zadnji dve leti intenzivno ukvarjajo s prestrukturiranjem podjetja. V okviru tega pripravljajo projekt Lesnopredelovalni Center. Ta projekt predstavlja njihovo vizijo trajnostne lesne industrije in bo omogočil obstanek družbe PLP d.o.o. tudi po prenehanju premogovniške dejavnosti v Velenju ter vzpostavitev modernega žagarskega obrata. Podjetje si prizadeva postati eno izmed vodilnih lesnopredelovalnih podjetij v Sloveniji, ki je zanimivo tudi za mednarodna partnerstva. Z visoko kakovostnimi izdelki, prilagodljivostjo in hitro odzivnostjo ter z jasno blagovno znamko si želi tudi v bodoče ustvarjati nove programe z višjo dodano vrednostjo.

Špela Ščap, Gozdarski inštitut Slovenije, Oddelek za gozdno tehniko in ekonomiko
Matevž Triplat, Gozdarski inštitut Slovenije, Oddelek za gozdno tehniko in ekonomiko
Anže Rosec, PLP d.o.o.

Sorodne vsebine:

Novice

Cene žagarskih izdelkov in ostankov se tudi v drugem četrtletju 2024 nižajo 10.06.2024

Cene žagarskih izdelkov in ostankov se tudi v drugem četrtletju 2024 nižajo

Na Gozdarskem inštitutu Slovenije smo maja 2024 drugič letos opravili raziskavo prodajnih cen žaganega lesa iglavcev v Sloveniji. Raziskavo opravljamo redno, v četrtletnih intervalih, od začetka le...

Več ...
Cene gozdnih lesnih sortimentov iz zasebnih gozdov na slovenskem trgu v maju 2024 05.06.2024

Cene gozdnih lesnih sortimentov iz zasebnih gozdov na slovenskem trgu v maju 2024

V maju 2024 smo na Gozdarskem inštitutu Slovenije ponovno izvedli zbiranje odkupnih cen gozdnih lesnih sortimentov iz zasebnih gozdov na slovenskem trgu. Namen aktivnosti je spremljanje sezonskega ...

Več ...
Nezgode v gozdarstvu v letu 2023: mrtvih kot dve leti prej skupaj 03.06.2024

Nezgode v gozdarstvu v letu 2023: mrtvih kot dve leti prej skupaj

Leto 2023 je bilo na področju varnosti in zdravja pri delu v gozdu slabo, zelo slabo. Umrlo je 17 ljudi, kar je toliko kot prej v letu 2022 in 2021 skupaj, ko je umrlo 11 oz. 6 ljudi. Če navedenim ...

Več ...
  • © 2021 Gozdarski inštitut Slovenije
  • ISSN 2591-2127