Evropska mreža inovacijskih partnerstev FOREST4EU

Evropska mreža inovacijskih partnerstev FOREST4EU

09.02.2024

Projekt FOREST4EU spodbuja operativne skupine za gozdarstvo in kmetijsko gozdarstvo. Je projekt programa Obzorje Evropa 2020, katerega cilj je povezati obstoječe operativne skupine iz različnih držav Evrope, z namenom spodbujanja prenosa znanja in najboljših praks med strokovnjaki na tem področju.

Delo na projektu je do sedaj vsebovalo identifikacijo različnih inovacij v petih različnih področjih inovacij. Tematska področja inovacij so združena v tako imenovane »ITHub-e«. Tematska področja inovacij so:

  • Moblilizacija lesa: izboljševanje dodane vrednosti pridobivanja lesa in izboljšanja dostopnosti potencialov lesne biomase iz zasebnih gozdov.
  • Prilagajanje gozdov klimatskim spremembam: iskanje novih rešitev za pomoč gozdarjem pri prilagajanju gospodarjenje gozdov učinkom klimatskih sprememb
  • Trajnostno upravljanje z gozdovi in ekosistemskimi storitvami: promocija praks, ki uravnavajo pridobivanje lesa drugim ekosistemskim storitvam.
  • Drugi (nelesni) gozdni proizvodi: razvijanje in delitev novih poslovnih modelov dobave nelesnih gozdnih proizvodov
  • Kmetijsko-gozdarski proizvodni sistemi: oblikovanje in izvajanje prilagojenih ukrepov podporne politike znotraj kmetijsko gozdarskega proizvodnega sistema.

V sklopu prve naloge so bili pregledani rezultati preko 80 operativnih skupin iz različnih držav evrope.  Skupno število vključenih operativnih skupin, ki so zagotovili podporo s svojimi inovacijami je preseglo pričakovano število. Obravnavane operativne skupine prihajajo iz Španije, Portugalske, Francije, Slovenije, Latvije in Italije. Inovacije se med državami razlikujejo. Na tematskem področju mobilizacije lesa prevladujejo Španija, Francija, Italija in Slovenija. V projektu smo na podlagi pregleda rezultatov identificirali 175 različnih inovacij, ki smo jih v partnerstvu razvrstili gleda na relevantnost z vidika EU in nacionalne relevantnosti za v projekt vključene države. V primeru, da je bila inovacija identificirana kot nerelevantna, smo ocenili tudi razloge (npr. nerazširjenost inovacije, omejenost na drevesne vrste, neprimernost z vidika družbeno ekonomskih pričakovanj, neprimernost zaradi geografskih ali orografskih značilnosti). Vseh 175 inovacij smo tako skrčili na 100 najprimernejših za EU relevantnost z vidika EU in nacionalne relevantnosti za v projekt vključene države.

Tu se z željami po sodelovanju obračamo na vas. Eden od glavnih ciljev projekta FOREST4EU je povezovanje partnerstva med gozdarstvom in kmetijskim gozdarstvom po vsej Evropi. Za doseganje tega cilja je ključnega pomena sodelovanje zainteresiranih strani na tem področju.  V sklopu projekta iščemo strokovnjake s področja gozdarstva in kmetijskega gozdarstva, ki se ukvarjajo z upravljanjem in trajnostno rabo gozdnih virov ter vključevanjem dreves v kmetijsko krajino.

Vabimo Vas, da se vpišete na seznam zainteresiranih deležnikov projekta FOREST4EU Stakeholders - FOREST4EU in nam pomagate do uporabnih rezultatov projekta ter si zagotovite prednostno ozaveščanje o rezultatih projekta.

Kot deležnik podatkovne zbirke boste deležni številnih koristi, med drugim:

  • Brezplačnega gradiva z rednim obveščanjem o rezultatih in tekočih dejavnostih projekta,
  • Možnosti sodelovanja na delavnicah in študijskih obiskih, ki jih organizira projekt,
  • Številnih priložnosti za mreženje s strokovnjaki in deležniki podobnih sektorjev.

 

 
 

Spletna stran projekta: FOREST4EU Project - Homepage

LinkedIn: FOREST4EU Project | LinkedIn

 

Z vašim sodelovanjem boste prispevali k razvoju trajnostnih praks in inovacij na področju gozdarstva soustvarjali povezano in trajnostno prihodnost evropskih gozdov. Omogočili boste širitev znanj številnih operativnih skupin z interesnega področja. Še enkrat vas vabimo, da se prijavite zdaj in postanete del gonilne sile sprememb v tem ključnem sektorju.

Prijava: Stakeholders - FOREST4EU

Matevž Triplat, Gozdarski inštitut Slovenije, Oddelek za gozdno tehniko in ekonomiko
Amina Gačo, Gozdarski inštitut Slovenije, Oddelek za gozdno tehniko in ekonomiko

Sorodne vsebine:

Novice

Cene žagarskih izdelkov in ostankov se tudi v drugem četrtletju 2024 nižajo 10.06.2024

Cene žagarskih izdelkov in ostankov se tudi v drugem četrtletju 2024 nižajo

Na Gozdarskem inštitutu Slovenije smo maja 2024 drugič letos opravili raziskavo prodajnih cen žaganega lesa iglavcev v Sloveniji. Raziskavo opravljamo redno, v četrtletnih intervalih, od začetka le...

Več ...
Cene gozdnih lesnih sortimentov iz zasebnih gozdov na slovenskem trgu v maju 2024 05.06.2024

Cene gozdnih lesnih sortimentov iz zasebnih gozdov na slovenskem trgu v maju 2024

V maju 2024 smo na Gozdarskem inštitutu Slovenije ponovno izvedli zbiranje odkupnih cen gozdnih lesnih sortimentov iz zasebnih gozdov na slovenskem trgu. Namen aktivnosti je spremljanje sezonskega ...

Več ...
Nezgode v gozdarstvu v letu 2023: mrtvih kot dve leti prej skupaj 03.06.2024

Nezgode v gozdarstvu v letu 2023: mrtvih kot dve leti prej skupaj

Leto 2023 je bilo na področju varnosti in zdravja pri delu v gozdu slabo, zelo slabo. Umrlo je 17 ljudi, kar je toliko kot prej v letu 2022 in 2021 skupaj, ko je umrlo 11 oz. 6 ljudi. Če navedenim ...

Več ...
  • © 2021 Gozdarski inštitut Slovenije
  • ISSN 2591-2127