Promocija, diseminacija in sodelovanje z deležniki projekta TEHGOZD

Promocija, diseminacija in sodelovanje z deležniki projekta TEHGOZD

11.03.2024

Na spletnem portalu WoodChainManager (WCM) smo v novembru 2022 poročali o pričetku ciljno–raziskovalnega projekta z naslovom Načrtovanje tehnologij in presoja kakovosti izvajanja del v gozdovih v podporo biogospodarstvu, ki je namenjen lastnikom gozdov, izvajalcem gozdarskih storitev ter odločevalcem.

Glavni namen projekta je priprava usmeritev za umeščanje sodobnih tehnologij pridobivanja lesa v prostor ter ocene kakovosti pri izvajanju del v gozdovih (nega in redne sečnje) in gradnji gozdnih prometnic ter s tem povečati konkurenčnost gozdarskega sektorja in zagotoviti dovolj lesa za nadaljnji razvoj biogospodarstva in sočasni prehod v ogljično nevtralno družbo.

Oblikovali smo strokovno skupino, ki se tekom projekta ukvarja predvsem z izzivi na področju oblikovanja meril trajnostnega pridobivanja lesa in nege gozda. Strokovno skupino sestavljajo strokovnjaki iz Zavoda za gozdove Slovenije (ZGS), družbe SiDG d. o. o., Gospodarske zbornice Slovenije (GZS), Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (KGZS), Zveze lastnikov gozdov (ZLGS), Biotehniške fakultete, Oddelka za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire (UL BF), Zveze strojnih krožkov (SK), Srednje gozdarske, lesarske in zdravstvene šole Postojna (SGLZŠ), Direkcije RS za vode (MNVP), Metropolitane d.o.o., podjetja JP VOKA SNAGA d.o.o. ter obeh krovnih ministrstev s področja gozdarskega in lesnopredelovalnega sektorja, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) in Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport (MGTŠ). Aktivna participacija in znanje strokovne skupine bosta prispevala h kakovostnejšim rezultatom projekta. Prva delavnica je potekala v juniju 2023, ko smo kot vodilni partner projekta strokovni skupini predstavili cilje in aktivnosti projekta ter zbirali prve predloge za oblikovanje meril umeščanja sodobnih tehnologij v gozdni prostor ter pripravo usmeritev za optimizacijo omrežja gozdnih prometnic.

 

Drugo srečanje strokovne skupine načrtujemo v mesecu maju 2024, kjer bomo:

  • predstavili posamezne indikatorje mejnih vrednosti po predlaganih merilih trajnostnega pridobivanja lesa in jih uskladili z deležniki;
  • pregledali in presodili kazalnike ustreznosti izvedbe del pri novogradnjah ali rekonstrukcijah gozdnih prometnic;
  • pregledali merila za oceno ustreznosti umeščanja, projektiranja in gradnje gozdnih prometnic.

Več o projektu lahko najdete na povezavi, kjer je prav tako dostop do ključnih rezultatov projekta.

Špela Ščap, Gozdarski inštitut Slovenije, Oddelek za gozdno tehniko in ekonomiko
dr. Nike Krajnc, Gozdarski inštitut Slovenije, Oddelek za gozdno tehniko in ekonomiko

Sorodne vsebine:

Novice

Cene žagarskih izdelkov in ostankov se tudi v drugem četrtletju 2024 nižajo 10.06.2024

Cene žagarskih izdelkov in ostankov se tudi v drugem četrtletju 2024 nižajo

Na Gozdarskem inštitutu Slovenije smo maja 2024 drugič letos opravili raziskavo prodajnih cen žaganega lesa iglavcev v Sloveniji. Raziskavo opravljamo redno, v četrtletnih intervalih, od začetka le...

Več ...
Cene gozdnih lesnih sortimentov iz zasebnih gozdov na slovenskem trgu v maju 2024 05.06.2024

Cene gozdnih lesnih sortimentov iz zasebnih gozdov na slovenskem trgu v maju 2024

V maju 2024 smo na Gozdarskem inštitutu Slovenije ponovno izvedli zbiranje odkupnih cen gozdnih lesnih sortimentov iz zasebnih gozdov na slovenskem trgu. Namen aktivnosti je spremljanje sezonskega ...

Več ...
Nezgode v gozdarstvu v letu 2023: mrtvih kot dve leti prej skupaj 03.06.2024

Nezgode v gozdarstvu v letu 2023: mrtvih kot dve leti prej skupaj

Leto 2023 je bilo na področju varnosti in zdravja pri delu v gozdu slabo, zelo slabo. Umrlo je 17 ljudi, kar je toliko kot prej v letu 2022 in 2021 skupaj, ko je umrlo 11 oz. 6 ljudi. Če navedenim ...

Več ...
  • © 2021 Gozdarski inštitut Slovenije
  • ISSN 2591-2127