Inovativne poti za učinkovito vključevanje deklet in mladih žensk v gozdarski sektor

Inovativne poti za učinkovito vključevanje deklet in mladih žensk v gozdarski sektor

24.04.2024

Gozdarstvo in drugi z gozdarstvom povezani sektorji se soočajo s pomanjkanjem delovne sile, in tudi zanimanje za poklice v tem sektorju se zmanjšuje. Kljub temu pa je gozdarstvo prepoznano po ustvarjanju ˝zelenih delovnih mest˝, ki ne le prispevajo k ohranjanju gozdnih ekosistemov, ampak tudi zagotavljajo trajnostno proizvodnjo gozdnih lesnih sortimentov in nelesnih gozdnih proizvodov. To so glavni izzivi, ki jih naslavlja mednarodni projekt Fem2forests, katerega vodilni partner je Gozdarski inštitut Slovenije.

Projekt z naslovom »Inovativne poti za učinkovito vključevanje deklet in mladih žensk v gozdarski sektor« (angl. Innovative pathways for efficient involvement of girls and young women in the forestry sector),  je sofinanciran v okviru programa Interreg Programme Danube Region. V projekt je vključenih 15 partnerjev iz 9 držav (Slovenija, Hrvaška, Avstrija, Nemčija, Bosna in Hercegovina, Srbija, Romunija, Češka, Ukrajina). Projekt gradi na temeljih predhodnega projekta Fem4Forest (DTP3-500), ki nam je dal vpogled v položaj žensk v gozdarskem sektorju v Podonavju in je tudi motivacija za nadaljnje delo z dekleti in ženskami v gozdarskem sektorju. Tako želimo s projektom prispevati h krepitvi gozdarskega sektorja na območju Podonavja na lokalnem, regionalnem in mednarodnem nivoju s pomočjo večjega vključevanja mladih žensk in deklet.

Cilji projekta:

  1. Razviti inovativne poklicne poti za dekleta in mlade ženske,
  2. okrepiti zmogljivost gozdarskih izobraževalnih ustanov z vključevanjem vidika enakosti spolov in
  3. ustvariti ugodne pogoje za učinkovito vključevanje žensk na različnih ravneh v gozdarstvu in z gozdarstvom povezanih sektorjih.

Za dosego teh ciljev koncept Fem2forests sledi interaktivnemu modelu, ki vključuje različne akterje in zajema različne nivoje kariernih poti v gozdarstvu od zgodnjih faz usmerjanja do vodilnih položajev. V projekt so vključene tudi izobraževalne ustanove, podjetja in organizacije ter drugi deležniki, da bi prispevali k spreminjanju zavedanja in ustvarjanju okvira za bolj raznoliko delovno silo, ki spodbuja trajnostni razvoj, še posebej na podeželju. S projektnimi aktivnostmi želimo povečati delež žensk v gozdarskem sektorju, za kar sta bistvenega pomena komunikacija in vključevanje ciljnih skupin od samega začetka projekta.

Projektna skupina že aktivno dela. Projektni partnerji smo se srečali na prvem projektnem sestanku, ki je potekal v Ljubljani 21. in 22. marca 2024. Na sestanku smo se dogovorili o poteku aktivnosti ter o najbolj učinkovitih poteh za doseganje zastavljenih ciljev. Trenutno je v teku anketiranje med dijakinjami in študentkami v vseh državah partnericah, s katerim želimo ugotoviti, katere so potrebe in interesi deklet in mladih žensk, ki so se odločile za izobraževanje v gozdarskem sektorju, kot tudi tistih, ki se niso odločile za izobraževanje v gozdarstvu, ter s katerimi izzivi se soočajo na svoji karierni poti.

S projektom želimo navdihniti naslednjo generacijo žensk, da vstopi v gozdarstvo in si v gozdarstvu ustvari kariero. Aktivnostim projekta lahko sledite na domači strani projekta, spremljate pa nas lahko na:

 

Darja Stare, Gozdarski inštitut Slovenije, Oddelek za gozdno tehniko in ekonomiko
dr. Nike Krajnc, Gozdarski inštitut Slovenije, Oddelek za gozdno tehniko in ekonomiko

Sorodne vsebine:

Novice

Pol leta pred izvajanjem EUDR: Politika in gospodarstvo se soočata z izzivi in dvomi 21.05.2024

Pol leta pred izvajanjem EUDR: Politika in gospodarstvo se soočata z izzivi in dvomi

Kljub pomembnim izhodiščem, ki naslavljajo hitro naraščajoče globalne izzive, ter številnim ciljem in prednostim, ki jih prinaša nova Uredba EU o proizvodih, ki ne povzročajo krčenja gozdov (ang. `...

Več ...
Znane so cene lesnih goriv na slovenskem trgu: rahlo znižanje ob koncu kurilne sezone 13.05.2024

Znane so cene lesnih goriv na slovenskem trgu: rahlo znižanje ob koncu kurilne sezone

Kljub nenehnim spremembam cen in regulacij na trgu je les pomemben za domače ogrevanje, je okolju prijazen, obnovljiv in lokalno dostopen vir energije. Ob tokratnem zbiranju cen smo ugotovili znači...

Več ...
Sistem zagotavljanja kakovosti lesnih pelet S4Q na prenovljenem spletnem mestu 08.05.2024

Sistem zagotavljanja kakovosti lesnih pelet S4Q na prenovljenem spletnem mestu

Na Gozdarskem inštitutu Slovenije že od leta 2015, v okviru tržne znamke S4Q, slovenskim proizvajalcem pelet pomagamo pri zagotavljanju in kontroli kakovosti pelet na slovenskem trgu. Oznaka S4Q na...

Več ...
  • © 2021 Gozdarski inštitut Slovenije
  • ISSN 2591-2127