Razvrščanje okroglega lesa

Trenutni kakovostni razred: -
Volumen sortimenta: -

Drevesna vrsta

1. Osnovni parametri hloda

Srednji premer hloda [cm]

Premer zapišemo brez odbitka skorje! Sistem samodejno upošteva ter izračunava odbitke dvojne debeline skorje na podlagi predvidenih orientacijskih vrednosti.


2. Osnovni parametri hloda

Dolžina hloda z nadmero [m]

Dolžino hloda zapišemo z vključeno nadmero! Sistem pri izračunu volumna samodejno upošteva odbitek nadmere. Dolžina se samodejno zaokrožuje na najbližjo predvideno nominalno dolžino.

3. Lastnosti hloda

1/12 Zrasle grče [cm]

Izmerimo premer največje zrasle grče na hlodu v centimetrih. Merimo najmanjši premer grče, brez upoštevanja vejnega ovratnika.

4. Lastnosti hloda

2/12 Nezrasle grče [cm]

Izmerimo premer največje nezrasle grče na hlodu v centimetrih. Merimo najmanjši premer grče, brez upoštevanja vejnega ovratnika.

4. Lastnosti hloda

1/14 Slepice [cm]

Izmerimo dimenzije največje slepice na hlodu! Kvarni vpliv napake izrazimo z razmerjem med višino (v) in širino bradavice (l). Oba podatka merimo v centimetrih.

4. Lastnosti hloda

3/12 Ekscentričnost

Ekscentričnost je odmik stržena od geometričnega središca prečnega prereza sortimenta.

4. Lastnosti hloda

4/12 Krivost

Krivost predstavlja odklon debla od ravne osi.

4. Lastnosti hloda

5/12 Koničnost

Koničnost je značilna za malolesna debla, nastopi tudi v zgornjem delu debla.

4. Lastnosti hloda

6/12 Čelne razpoke

Razpoke nastanejo zaradi notranjih napetosti v deblu ali zunanjih vplivov na sortiment.

4. Lastnosti hloda

7/12 Kolesivost

Kolesivost so krožne razpoke v deblu (običajno prisotne na večji dolžini) med branikami.

4. Lastnosti hloda

8/12 Insekti

So poškodbe, ki jih povzročajo žuželke na neustrezno skladišcenih izdelanih sortimentih.

4. Lastnosti hloda

9/12 Trda trohnoba

Trohnoba je poškodba, ki je rezultat razgradnje lesa z glivami.

4. Lastnosti hloda

10/12 Mehka trohnoba

Trohnoba je poškodba, ki je rezultat razgradnje lesa z glivami.

4. Lastnosti hloda

11/12 Obarvanost

Pojav obarvanosti (rjavost, modrivost) opisujemo kot spremembo naravne barve lesa.

4. Lastnosti hloda

12/12 Prisotnost podlubnikov

Na sortimentu ugotavljamo, ali so vidni znaki podlubnikov (npr. Ips typographus, Pityogenes chalcographus).

4. Lastnosti hloda

2/14 Zdrave grče [cm]

Izmerimo premer dveh največjih zdravih grč na dolžini 4-ih metrov.

4. Lastnosti hloda

3/14 Trohneče grče [cm]

Izmerimo premer dveh največjih trohnečih grč na dolžini 4-ih metrov.

4. Lastnosti hloda

4/14 Krivost

Krivost predstavlja odklon debla od ravne osi.

4. Lastnosti hloda

5/14 Enojna notranja razpoka

Razpoke nastanejo zaradi notranjih napetosti v deblu ali zunanjih vplivov na sortiment.

4. Lastnosti hloda

6/14 Enojna zunanja razpoka

Razpoke nastanejo zaradi notranjih napetosti v deblu ali zunanjih vplivov na sortiment.

4. Lastnosti hloda

7/14 Notranja zvezdasta razpoka

Razpoke nastanejo zaradi notranjih napetosti v deblu ali zunanjih vplivov na sortiment.

4. Lastnosti hloda

8/14 Zavitost

Pri zavitosti ali zaviti rasti so lesna vlakna razporejena spiralno, torej ne potekajo vzporedno z vzdolžno osjo debla.

4. Lastnosti hloda

9/14 Insekti

So poškodbe, ki jih povzročajo žuželke na neustrezno skladiščenih izdelanih sortimentih.

4. Lastnosti hloda

10/14 Bela trohnoba

Trohnoba je poškodba, ki je rezultat razgradnje lesa z glivami.

4. Lastnosti hloda

11/14 Rdeče srce

Rdeče srce je na lokaciji predhodno fiziološko izsušene sredice debela zaradi oksidativnega obarvanja nastali dekolorirani les.

4. Lastnosti hloda

12/14 Zvezdasto rdeče srce

Zvezdasto rdeče srce je na lokaciji predhodno fiziološko izsušene sredice debela zaradi oksidativnega obarvanja nastali dekolorirani les.

4. Lastnosti hloda

13/14 Površinske poškodbe sortimenta

Površinske poškodbe so različnega izvora. Pogosto je še rastoče drevje poškodovano zaradi udarcev pri sečnji in spravilu lesa.

4. Lastnosti hloda

14/14 Poškodbe skorje

Poškodbe skorje in lubja nastanejo zaradi različnih razlogov. Sem uvrščamo poškodbe zaradi sončnih opeklin, rebravosti in nekroze.

Drevesna vrsta Dolžina (m) Premer (cm) Volumen (m3) Kakovostni razred

Razvrščanje