Cene sečnje in spravila lesa – JESEN 2018

Cene sečnje in spravila lesa – JESEN 2018

09.12.2018

V novembru smo izvedli že četrto zbiranje cen sečnje in spravila lesa in sicer ločeno za sečnjo z motorno žago in traktorsko spravilo ter za strojno sečnjo in spravilo. Tokrat je podatke posredovalo 20 poslovnih subjektov, ki se ukvarjajo s storitvami sečnje in spravila lesa. Med njimi je 6 (30 %) takšnih, ki letno posekajo in spravijo do 3.000 m3 lesa, 9 izvajalcev (45 %) poseka in spravi med 3.000 in 10.000 m3 lesa na leto in in 5 izvajalcev (25 %), %), ki so za letni obseg opravljenih storitev sečnje in spravila navedli nad 10.000 m3.

Vse cene so podane v €/m3, brez DDV, ločeno po debelinskih razredih, načinu sečnje ter ugodnih in neugodnih delovnih razmerah. Več o metodologiji zbiranja cen gozdarskih storitev je dostopno na povezavi: http://wcm.gozdis.si/cene-gozdarskih-storitev.


V nadaljevanju predstavljamo aktualne cene sečnje z motorno žago in traktorskim spravilom lesa in aktualne cene strojne sečnje in spravila, za katere so nam podatke posredovala 4 izvajalska podjetja. Iz ankete smo ugotovili, da po mnenju izvajalcev gozdarskih storitev samo sečnja z motorno žago v povprečju predstavlja 46 % skupne cene storitve (torej sečnje in spravila), ravno tako strojna sečnja v povprečju predstavlja 46 % skupne cene storitve.

Cene sečnje z motorno žago in traktorsko spravilo lesa

Povprečne cene sečnje z motorno žago in traktorsko spravilo za debelinski razred A v ugodnih delovnih razmerah se v povprečju gibajo od 18 do 23 €/m3, cene v neugodnih delovnih razmerah pa se v povprečju gibajo od 22,5 do 25,5 €/m3.

Povprečne cene sečnje z motorno žago in traktorsko spravilo za debelinski razred B v ugodnih delovnih razmerah se v povprečju gibajo od 17,5 do 20 €/m3, cene v neugodnih delovnih razmerah pa se v povprečju gibajo od 21 do 24 €/m3.

Povprečne cene sečnje z motorno žago in traktorsko spravilo za debelinski razred C v ugodnih delovnih razmerah se v povprečju gibajo od 16 do 18,5 €/m3, cene v neugodnih delovnih razmerah pa se v povprečju gibajo od 17 do 24 €/m3.
Povprečna cena sečnje z motorno žago in traktorsko spravilo v €/m3 po debelinskih razredih: A (od 10 do 30 cm ), B (od 30 do 50 cm) in C (50 cm in več), ter ločeno za ugodne in neugodne delovne razmere.

Zaenkrat ni zaznati bistvenega nihanja cen storitve med posameznimi obdobji zbiranja. So pa trenutno cene sečnje in spravila skoraj enake (manj kot 0,1 € nižje) kot v aprilu letos in nekoliko višje v primerjavi s cenami v enakem obdobju lansko leto. To je verjtno posledica velikih potreb po izvajalcih storitev v letošnjem letu, predvsem zaradi ujme (vetrolom), ki je gozdove poškodovala konec lanskega leta.

Cene strojne sečnje in spravila lesa

Povprečne cene strojne sečnje in spravila za debelinski razred A v ugodnih delovnih razmerah se v povprečju gibajo od 20 do 24 €/m3, cene v neugodnih delovnih razmerah pa se v povprečju gibajo od 25 do 28 €/m3.

Povprečne cene strojne sečnje in spravila za debelinski razred B v ugodnih delovnih razmerah se v povprečju gibajo od 19 do 22 €/m3, cene v neugodnih delovnih razmerah pa se v povprečju gibajo od 23 do 26 €/m3.

Povprečne cene strojne sečnje in spravila za debelinski razred C v ugodnih delovnih razmerah se v povprečju gibajo od 16,5 do 21,5 €/m3, cene v neugodnih delovnih razmerah pa se v povprečju gibajo od 23,5 do 26 €/m3.
Povprečna cena strojne sečnje in spravila v €/m3 po debelinskih razredih: A (od 10 do 30 cm ), B (od 30 do 50 cm) in C (50 cm in več), ter ločeno za ugodne in neugodne delovne razmere.

ZAHVALA

Zahvaljujemo se vsem podjetjem, ki so sodelovala z nami in nam posredovala cene preko spletne ankete. Prav tako se zahvaljujemo vsem, ki so izrazili željo po sodelovanju z nami tudi v prihodnosti. Cene storitev v gozdarstvu bomo spremljali vsaj dvakrat letno in jih redno objavljali na naši spletni strani.


Za več informacij se obrnite na avtorico prek elektronske pošte .

Darja Stare, Gozdarski inštitut Slovenije, Oddelek za gozdno tehniko in ekonomiko

Novice

Popis sekalnikov 2024 15.07.2024

Popis sekalnikov 2024

Na Gozdarskem inštitutu Slovenije smo spomladi 2024 izvedli že šesti zaporedni popis sekalnikov. Glavni namen raziskave je spremljanje trga lesnih sekancev, analiza tokov lesne biomase v državi ter...

Več ...
Začetek izvajanja novega Interreg projekta Wildfire CE 08.07.2024

Začetek izvajanja novega Interreg projekta Wildfire CE

Z junijem smo na Gozdarskem inštitutu Slovenije začeli izvajati projekt »Enabling cross-boundary assessment, communication and management of wildfire risks in Central Europe«, s kratkim imenom Wild...

Več ...
Gozdarska žičnica Uniforest Cobra T9500-25 01.07.2024

Gozdarska žičnica Uniforest Cobra T9500-25

Pozimi in v začetku letošnje pomladi smo bili prisotni pri spravilu lesa z gozdarsko žičnico Cobra in vam predstavljamo vtise.

Več ...
  • © 2021 Gozdarski inštitut Slovenije
  • ISSN 2591-2127