Izrazit dvig cen žagarskih proizvodov v Sloveniji

08.06.2022

Na Gozdarskem inštitutu Slovenije smo v letošnjem maju opravili šesto raziskavo prodajnih cen žaganega lesa iglavcev v Sloveniji in drugo v letošnjem letu. V tokratnem poročilu prikazujemo rezultate iz ankete, kjer navajamo prodajne cene (brez vključenega DDV in prevoza) posameznih proizvodov za mesec MAJ 2022.

Vprašalnik o majskih cenah žagarskih proizvodov je bil posredovan na 236 elektronskih naslovov. Vprašalnik je izpolnilo 24 podjetij, ki se ukvarjajo s proizvodnjo žaganega lesa iglavcev. V anketi so tokrat prevladovala podjetja, katerih prodajne cene žagarskih proizvodov iglavcev veljajo po celotni državi ter v savinjski regiji (slika 1).

Največ sodelujočih podjetij (63 %) povprečno letno proizvede do 5.000 m3 žaganega lesa iglavcev, z 17 % sledijo podjetja s povprečno letno proizvodnjo od 5.000 do 10.000 m3 žaganega lesa iglavcev.

Vsi sodelujoči v anketi pa prodajnih cen žagarskih proizvodov niso posredovali, temveč so sodelovali le pri prvem delu vprašalnika. Cene žagarskih proizvodov nam je v tokratni anketi posredovalo 16 podjetij. V nadaljevanju prikazujemo cene za žagarske proizvode za maj in februar 2022, za katere smo v tokratnem zbiranju pridobili podatke od vsaj petih anketirancev (preglednica 1).

Rezultati ankete kažejo, da so se v maju 2022 cene žaganega lesa smreke za konstrukcijske namene zvišale pri vseh proizvodih v primerjavi s februarjem 2022 (slika 2). Cene posameznih proizvodov so tako višje za 3 do 29 %. Najbolj so se cene zvišale za sušen konstrukcijski les C24/S10,  v maju je  srednja vrednost znašala kar 360 €/m3 brez DDV. Na 335 €/m3 brez DDV (mediana) so se zvišale tudi cene sušenih letev širine 50/30–50/50 mm in dolžine 3-5 mm brez oznake CE (+20 % glede na februar 2022). Najmanj, za 3 %, pa so se v maju v primerjavi z letošnjim februarjem cene zvišale pri sušenih letvah širine 50/30–50/50 mm in dolžine 3-5 mm z oznako CE. V maju letos je srednja vrednost vseh zbranih cen za žagan konstrukcijski les smreke znašala 300 €/m3 brez DDV, v maju 2021 pa je ta cena znašala 220 €/m3 brez DDV. Letošnje majske cene posameznih proizvodov lesa smreke za konstrukcijske namene so se v primerjavi z majem 2021 zvišale za 20 do 50 %, najbolj pri tramovih in plohih.

Cene nekonstrukcijskega robljenega lesa so se zvišale tako pri smreki kot pri jelki v primerjavi s februarjem 2022 (slika 3). Zvišanje cen se pri obeh drevesnih vrstah giba med 6–19 %; največje zvišanje cen v primerjavi z letošnjim februarjem smo zaznali pri nesušenih plohih smreke in jelke dimenzije 48 mm in tipa I–II, katerih majska srednja vrednost zbranih cen znaša 320 €/m3 brez DDV. Srednje vrednosti cen se sicer pri proizvodih v skupini nekonstrukcijski robljen les v maju gibajo med 260 in 320 €/m3 brez DDV, najnižjo vrednost dosegajo deske, najvišje pa plohi. V maju letos je srednja vrednost vseh zbranih cen za žagan nekonstrukcijski robljen les smreke in jelke znašala 300 €/m3 brez DDV, v maju 2021 pa je ta cena znašala 220 €/m3 brez DDV. V primerjavi s cenami v maju 2021, so se cene v letošnjem maju za posamezne proizvode zvišale od 4 do 56 %, največ pri plohih jelke dimenzije 48 mm in tipa I–II, najmanj pa pri deskah smreke dimenzije 20–28 mm, tipa I–II.

 

Tako kot druge cene žaganega lesa iglavcev katere spremljamo, so se v maju zvišale tudi cene nekonstrukcijskega nerobljenega žaganega lesa smreke in jelke. Srednja vrednost cen nesušenih ozkih in širokih desk dimenzije 24 mm, ki jih uvrščamo v to skupino žaganega lesa, se pri smreki v maju giba med 250 in 255 €/m3 brez DDV, pri jelki podobno in sicer med 245 in 250 €/m3 brez DDV. V maju letos je srednja vrednost vseh zbranih cen za žagan nekonstrukcijski nerobljen les smreke in jelke znašala 250 €/m3 brez DDV, v maju 2021 pa je ta cena znašala 160 €/m3 brez DDV. V primerjavi z lanskim majem, so se cene desk, zvišale za 47 do 63 %, najbolj pri jelovih ozkih deskah in prav tako pri smrekovih (+56 % v primerjavi z majem 2021).

Cene žagarskih ostankov nam je tokrat posredovalo 10 sodelujočih podjetij. Srednja vrednost zbranih cen za krajnike ali žamanje je v maju znašala 27,5 €/prm, kar je 17 % več kot februarja letos (slika 4). V primerjavi z majem 2021 pa je cena krajnikov ali žamanja višja kar za 129 % (v maju lani je namreč srednja vrednost cen znašala 12 €/prm). Cena žagovine pa se je v letošnjem maju znižala v primerjavi s februarjem 2022 in sicer je znašala 18,5 €/t  (-18 % v primerjavi s februarjem 2022). Kljub znižanju cene pa je letošnja majska cena žagovine še vedno za 61 % višja kot v maju lansko leto.

S sušenjem žaganega lesa so se pri tokratnem zbiranju cen v maju ukvarjala le štiri podjetja, zato podatkov ne prikazujemo.

Graf prikazuje cene žaganega lesa v €/m3 brez DDV. S spustnim menijem izberemo drevesno vrsto, kategorijo in željeno vrsto izdelka.

ZAHVALA

Zahvaljujemo se vsem podjetjem, ki so sodelovala z nami in nam posredovala podatke.

 

Špela Ščap, Gozdarski inštitut Slovenije, Oddelek za gozdno tehniko in ekonomiko
dr. Peter Prislan, Gozdarski inštitut Slovenije, Oddelek za gozdno tehniko in ekonomiko

Sorodne vsebine:

Novice

20.06.2022

Trg lesnih peletov v Sloveniji v letu 2021

Proizvodnjo peletov v Sloveniji spremljamo že od leta 2010 in podatki kažejo, da le ta narašča. V maju 2022 smo na Gozdarskem inštitutu Slovenije ponovno opravili raziskavo med slovenskimi proizvaj...

Več ...
13.06.2022

Cene gozdnih lesnih sortimentov na slovenskem trgu v MAJU 2022

V maju 2022 smo na Gozdarskem inštitutu Slovenije ponovno izvedli zbiranje odkupnih cen gozdnih lesnih sortimentov iz zasebnih gozdov na slovenskem trgu. V tokratni anketi je sodelovalo 24 podjetij...

Več ...
08.06.2022

Izrazit dvig cen žagarskih proizvodov v Sloveniji

Na Gozdarskem inštitutu Slovenije smo v letošnjem maju opravili šesto raziskavo prodajnih cen žaganega lesa iglavcev v Sloveniji in drugo v letošnjem letu. V tokratnem poročilu prikazujemo rezultat...

Več ...
  • © 2021 Gozdarski inštitut Slovenije
  • ISSN 2591-2127