Intenziteta sečnje večja v državnih gozdovih

11.07.2022

Zavod za gozdove Slovenije (ZGS) že od začetka svojega delovanja v letu 1994 v okviru gozdnogopodarskih načrtov praviloma povečuje načrtovan možni posek.

Tako se je možni posek na ravni države določen z gozdnogospodarskimi načrti v času delovanja ZGS povečal s 3.147.771 m3 v letu 1994 na 7.129.761 m3 v letu 2020 oziroma za 127 %.

Kljub povečanemu poseku zaradi obsežnih ujm v obdobju 2014–2018, posek v povprečju še vedno ni dosegal celotni možni posek po gozdnogospodarskih načrtih, temveč je ta delež znašal v povprečju 91 %. V letih 2019 in 2020 pa posek dosega v povprečju le 67 % možnega poseka (89 % iglavci in 49 % listavci).

V letu 2020 je bila intenziteta sečnje večja v državnih gozdovih in je znašala 5,6 m3/ha, medtem ko je bila v zasebnih gozdovih in gozdovih v lasti lokalnih skupnosti 3,2 m3/ha. V primerjavi s povprečno intenziteto sečnje obdobja 2012–2013, ko je bil obseg poseka podoben letu 2020, je bila v državnih gozdovih intenziteta sečnje v letu 2020 za 22 % večja, v ostalih gozdovih pa za 2 % večja.

V letu 2021 je po podatkih ZGS posek znašal 4,075 m3, od tega je bilo 53 % poseka iglavcev. Obseg sanitarne sečnje je bil v primerjavi s prejšnjimi leti manjši in sicer je le ta predstavljal 26 % skupnega poseka. Več podatkov o poseku lesa v letu 2021 bo na voljo ob uradni objavi letnega Poročila o gozdovih za leto 2021.

 

Več informacij pa je dostopnih v rubriki "Kazalniki - Pridobivanje lesa" - Posek v slovenskih gozdovih.

Špela Ščap, Gozdarski inštitut Slovenije, Oddelek za gozdno tehniko in ekonomiko

Sorodne vsebine:

Novice

08.08.2022

Intervencijsko izdelane protipožarne preseke ob požaru na Krasu

Za omejitev hitro napredujočega požara se je poveljstvo štaba intervencije skupaj s predstavniki Zavoda za gozdove Slovenije odločilo za interventno izvedbo presek ob prometnicah in ob ogroženih ob...

Več ...
04.08.2022

Nova gozdna cesta na Jezerskem

Ogledali smo si novo gozdno cesto na Kozjem vrhu, ki je mojstrsko speljana preko strmih pobočij z namenom izvajanja modernega žičniškega spravila.

Več ...
25.07.2022

Les v celulozni in papirni industriji, kot kazalnik stanja biogospodarstva v Sloveniji

Industrija celuloze in papirja je za gozdarstvo pomembna z vidika predelave manj kakovostnega lesa. Les in lesna celuloza sta v skladu s predvidevanji razvoja mednarodnih trgov z lesom v prihodnost...

Več ...
  • © 2021 Gozdarski inštitut Slovenije
  • ISSN 2591-2127