Cene gozdarskih storitev v Sloveniji - oktober 2022

15.11.2022

V drugi polovici oktobra smo na Gozdarskem inštitutu Slovenije med izvajalci gozdarskih storitev izvedli zbiranje cen sečnje in spravila lesa, kjer ločimo sečnjo z motorno žago in traktorsko spravilo ter strojno sečnjo in spravilo, in prevoza lesa z gozdarsko transportno kompozicijo.

 

CENE SEČNJE IN SPRAVILA LESA

Podatke je posredovalo 14 poslovnih subjektov, ki se ukvarjajo s storitvami sečnje in spravila lesa. Med njimi sta 2 takšna, ki letno posekata in spravita do 3.000 m3 lesa, 9 izvajalcev (64 %) poseka in spravi med 3.000 in 10.000 m3 lesa na leto in 3 izvajalci, ki so za letni obseg opravljenih storitev sečnje in spravila navedli nad 10.000 m3.

Vse cene so podane v €/m3, brez DDV, prikazana je srednja vrednost (mediana) vseh posredovanih cen, ločeno po debelinskih razredih, načinu sečnje ter ugodnih in neugodnih delovnih razmerah. Več o metodologiji zbiranja cen gozdarskih storitev je dostopno na spletni strani WCM: https://wcm.gozdis.si/sl/podatki/cene/ .

V nadaljevanju predstavljamo aktualne cene sečnje z motorno žago in traktorskim spravilom lesa in aktualne cene strojne sečnje in spravila. Iz ankete smo ugotovili, da po mnenju izvajalcev gozdarskih storitev samo sečnja z motorno žago v povprečju predstavlja 47 % skupne cene storitve (torej sečnje in spravila), strojna sečnja pa v povprečju predstavlja 51 % skupne cene storitve.

Cena sečnje z motorno žago in traktorsko spravilo lesa

Srednja vrednost vseh posredovanih cen sečnje z motorno žago in traktorskega spravila za debelinski razred A (prsni premer 10-29 cm) v ugodnih delovnih razmerah znaša 23 €/m3 brez DDV (cena je za 1 €/m3 višja kot ob preteklem zbiranju podatkov v marcu lansko leto); se pa cene gibajo od 15 do 33 €/m3. Cena za sečnjo v neugodnih delovnih razmerah znaša 27 €/m3 brez DDV (cena je za 2 €/m3 višja kot marca letos) in se giba od 17 do 35 €/m3. Cene sečnje in spravila lesa debelinskega razreda A v neugodnih delovnih razmerah predstavljajo najvišje cene za sečnjo, ki jih poročajo izvajalska podjetja.

Srednja vrednost vseh posredovanih cen sečnje z motorno žago in traktorskega spravila za debelinski razred B v ugodnih delovnih razmerah trenutno znaša 21 €/m3 brez DDV (cena je za 2 €/m3 višja kot ob preteklem zbiranju podatkov); se pa cene v povprečju gibajo od 13 do 25 €/m3. Cena za sečnjo v neugodnih delovnih razmerah pa trenutno znaša 25 €/m3 brez DDV (cena je za 3 €/m3 višja kot letos spomladi), in se giba od 15 do 30 €/m3.

Srednja vrednost vseh posredovanih cen sečnje z motorno žago in traktorskega spravila za debelinski razred C v ugodnih delovnih razmerah trenutno znaša 20 €/m3 brez DDV (cena je za 2 €/m3 višja kot ob preteklem zbiranju podatkov); se pa cene gibajo od 11 do 30 €/m3. Cena za sečnjo v neugodnih delovnih razmerah pa znaša 24 €/m3 brez DDV (cena je za 4 €/m3višja kot ob preteklem zbiranju podatkov), in se giba od 13 do 30 €/m3.

Trenutno znaša srednja vrednost zbranih cen sečnje in spravila, gledano na vse cene ne glede na debelinski razred in delovne razmere, 23 €/m3 brez DDV in je za 3 €/m3 višja kot oktobra lansko leto.

Cena strojne sečnje in spravila lesa

Srednja vrednost zbranih cen strojne sečnje in spravila lesa, prav tako kot pri sečnji z motorno žago, dosega najvišje vrednosti v neugodnih delovnih razmerah in debelinskega razreda A. Razlika med ceno v ugodnih in neugodnih delovnih razmerah znaša do 6 €/m3.

Srednja vrednost vseh posredovanih cen strojne sečnje in spravila za debelinski razred A v ugodnih delovnih razmerah trenutno znaša 25 €/m3 brez DDV; se pa cene gibajo od 22 do 25 €/m3. Cena za sečnjo v neugodnih delovnih razmerah pa trenutno znaša 28 €/m3 brez DDV, in se giba od 25 do 30 €/m3.

Srednja vrednost vseh posredovanih cen strojne sečnje in spravila za debelinski razred B v ugodnih delovnih razmerah trenutno znaša 22 €/m3 brez DDV; se pa cene gibajo od 22 do 25 €/m3. Cena za sečnjo v neugodnih delovnih razmerah pa trenutno znaša 28 €/m3 brez DDV, in se giba od 25 do 28 €/m3.

Cena strojne sečnje in spravila za debelinski razred C v ugodnih delovnih razmerah trenutno znaša 23 €/m3 brez DDV; se pa cene gibajo od 18 do 25 €/m3. Cena za sečnjo v neugodnih delovnih razmerah pa trenutno znaša 26 €/m3 brez DDV, in se giba od 22 do 28 €/m3.

Trenutno znaša srednja vrednost zbranih cen strojne sečnje in spravila, gledano na vse cene ne glede na debelinski razred in delovne razmere, 25 €/m3 brez DDV in je 6 €/m3 višja kot ob preteklem zbiranju podatkov v marcu letos. Cena je 2 €/m3 višja kot v primeru sečnje z motorno žago.

 

 

CENE PREVOZA LESA

Podatke je posredovalo 5 podjetij, ki se ukvarjajo s storitvami transporta lesa. Dve podjetji izvajata storitve samo v eni statistični regiji, ostala podjetja pa storitve izvajajo v več regijah. Dve podjetji izvajata storitev v vseh statističnih regijah Slovenije, eno pa v štirih.

Vse cene so podane v €/m3, brez DDV, ločeno za prevoz iglavcev in listavcev ter po različnih razdaljah: 0-20 km, 20-50 km, 50-100 km ter prevoz na daljše razdalje (več kot 100 km). Več o metodologiji zbiranja cen gozdarskih storitev je dostopno na povezavi: http://wcm.gozdis.si/cene-gozdarskih-storitev.

V preglednici so podane cene prevoza lesa za ugodne razmere, ki so opredeljene z:

  • urejeno skladišče (spravilo s forwarderjem ali z gozdarsko prikolico),
  • enostavne terenske razmere ter
  • manjši delež vožnje po gozdnih cestah.

Aktualne cene prevoza lesa za ugodne razmere (v €/m3 brez DDV):

V primeru neugodnih razmer za transport lesa bi se cene v povprečju povišale za 10 %; različni ponudniki storitve navajajo delež povišanja cene od 0 do 30 %. Neugodne razmere so opredeljene z neurejenim skladiščem (neporavnana čela, spravilo s traktorjem), zahtevnimi terenskimi razmerami (večji nakloni), večjim deležem prevoza po gozdnih cestah ter prevozom lesa različnih dimenzij.

Za prevoz na daljše razdalje (nad 100 km), kjer se uporabljajo vozila z majhno lastno maso (tara) – večinoma so to sedlasti vlačilci s polprikolico brez nakladalne naprave in tovornega platoja – znaša trenutna srednja vrednost vseh posredovanih cen20 €/m3 (interval med 17 in 22 €) brez vključenega DDV-ja.

 

ZAHVALA

Zahvaljujemo se vsem podjetjem, ki so sodelovala z nami in nam posredovala cene preko spletne ankete.

 

 

dr. Katarina Flajšman, Gozdarski inštitut Slovenije, Oddelek za gozdno tehniko in ekonomiko
Matevž Triplat, Gozdarski inštitut Slovenije, Oddelek za gozdno tehniko in ekonomiko

Novice

28.11.2022

Znižana trošarina za kmetijstvo, gozdarstvo in čebelarstvo

»Nič ni tako zanesljivega kot spremembe«, bi lahko rekli tudi v primeru znižane trošarine za gorivo porabljeno za pogon kmetijske in gozdarske mehanizacije ter prevoz čebeljih panjev.

Več ...
24.11.2022

Mednarodna konferenca: »Gozdovi v rokah žensk - da, tudi me gospodarimo z gozdovi«; Bled 17.11.2022

Gozdarstvo je v Sloveniji še vedno predvsem v domeni moških, vse več žensk pa zaseda nekatera pomembna delovna mesta in tudi delež gozdark se povečuje. 17.11.2022 je na Bledu potekala mednarodna ko...

Več ...
21.11.2022

Nezgode pri delu v gozdu – nesrečne zgodbe iz gozda skozi oči sodnega izvedenca za nesreče pri delu v gozdarstvu

Zakaj pride do nezgode? Razumevanje, zakaj se je nezgoda pripetila, je pomembno pri preventivi v podobnih situacijah v prihodnosti. Začeli bomo z objavo konkretnih opisov in analiz posameznih nez...

Več ...
  • © 2021 Gozdarski inštitut Slovenije
  • ISSN 2591-2127