Cene gozdnih lesnih sortimentov iz zasebnih gozdov na slovenskem trgu v februarju 2023

06.03.2023

V februarju 2023 smo na Gozdarskem inštitutu Slovenije ponovno izvedli zbiranje odkupnih cen gozdnih lesnih sortimentov iz zasebnih gozdov na slovenskem trgu. V tokratni anketi je sodelovalo 22 podjetij. Kar 77 % teh podjetij je manjših do srednje velikih, katerih letni odkup znaša do 30.000 m3 lesa. 23 % sodelujočih podjetij letno odkupi več kot 30.000 m3 lesa. V nadaljevanju so podane cene v €/m3 brez DDV, prikazana je srednja vrednost (mediana) vseh posredovanih cen.

Cene okroglega lesa iglavcev

Cene hlodovine iglavcev so se v februarju 2023 zvišale glede na preteklo zbiranje v novembru 2022.

Cene sortimentov smreke so glede na preteklo zbiranje višje od 4 do 15 %. Največje zvišanje smo zabeležili v primeru kakovostnega razreda A, kjer je srednja vrednost zbranih cen v februarju znašala 150 €/m3 brez DDV. Cene hlodovine smreke za vse kakovostne razrede v februarju dosegajo dokaj visoke vrednosti in sledijo trenutni situaciji na trgu lesa v Evropi. Cena hlodov smreke kakovostnega razreda B je v februarju 2023 znašala 120 €/m3 brez DDV, kar je 14 % več kot v novembru 2022 in 7 % več kot februarja 2022. Cena hlodov smreke kakovostnega razreda C je v februarju 2023 znašala 110 €/m3 brez DDV, kar je 10 % več kot v novembru 2022 in enako kot v enakem obdobju lani. Cene hlodov smreke D1 in D2 so v letošnjem februarju znašale 90 oz. 72,5 €/m3 brez DDV in so bile enake kot v februarju 2022.

Tudi pri jelki smo zabeležili zvišanje cen v primerjavi z novembrom 2022 za vse kakovostne razrede, cene so bile višje za od 4 % do 20 %. Največje zvišanje smo zabeležili v primeru kakovostnega razreda D1, ko je cena v februarju 2023 znašala 90 €/m3 brez DDV. Ta cena je tudi za 13 % višja od cene v februarju 2022. Najmanj so se v primerjavi z novembrom 2022 zvišale cene hlodov kakovostnega razreda D2,; le ta je v letošnjem februarju znašala 70 €/m3 brez DDV, kar je 2,5 €/m3 brez DDV manj od cene tega sortimenta v februarju 2022.

Pri hlodih rdečega bora so se cene v primerjavi z novembrom 2022 v vseh kakovostnih razredih prav tako zvišale, in sicer od 6 % do 18 %. Najbolj so se zvišale cene hlodov D2, katerih srednja vrednost je v februarju 2023 znašala 65 €/m3 brez DDV. Ta cena je za 30 % višja od februarske cene iz leta 2022. Najmanj pa so se znižale cene kakovostnega razreda C, katerih srednja vrednost v februarju 2023 znaša 82,5 €/m3 brez DDV (+10 % v primerjavi s februarjem 2022).

Če še enkrat povzamemo primerjavo februarske cene hlodovine smreke, jelke in rdečega bora s cenami v istem obdobju lansko leto ugotovimo, da so cene hlodovine smreke sedaj enake (kakovostni razredi C, D1, D2) ali malce višje (4 % pri B in 7 % pri A kakovosti). Pri jelki so cene nižje le za kakovostni razred D2, in sicer za 3 %. Za kakovostni razred C so cene enake, pri ostalih kakovostnih razredih pa so se v primerjavi z enakim obdobjem lani zvišale med 5 in 13 %. Pri hlodovini rdečega bora so cene za kakovostni razred A ostale enake, za vse ostale razrede pa so se zvišale; najmanj (6 %) so se zvišale za razred B, največ (30 %) pa za razred D2.

Srednja vrednost zbranih cen lesa za celulozo in plošče je v februarju 2023 v primeru smreke in jelke znašala 45 €/m3 brez DDV, kar je 10 % manj kot novembra 2022. Cena celuloznega lesa rdečega bora pa je ostala enaka kot novembra 2022 in je prav tako znašala 45 €/m3 brez DDV. Če cene lesa za celulozo in plošče iglavcev primerjamo s cenami v enakem obdobju lansko leto ugotovimo, da so cene za vse drevesne vrste višje za 50 % oz. 15 €/m3 brez DDV.

Srednja vrednost vseh zbranih cen brusnega lesa smreke in jelke je v letošnjem februarju znašala 55 €/m3 brez DDV, kar je 5 % več kot ob preteklem zbiranju cen v novembru 2022 in 22 % več kot v februarju 2022.

Cene okroglega lesa listavcev

Cene hlodovine listavcev v prvem kvartalu leta 2023 so v primerjavi s preteklim zbiranjem v novembru 2022 večinoma ostale enake oz. zelo podobne pri bukvi, pri hrastu pa so se cene večinoma zvišale.

Cene hlodovine bukve so v primerjavi s prejšnjim zbiranjem cen v novembru 2022 za kakovostne razrede A1, A2 in D ostale enake, za razrede B in C pa so se nekoliko zvišale. Za razred B se je cena zvišala za 4 % in je v letošnjem februarju znaša 100 €/m3 brez DDV, za razred C pa se je zvišala za 2 % in tokrat v februarju znaša 90 €/m3 brez DDV. Cena kakovostnega razreda A1 še vedno znaša 120 €/m3 brez DDV, kakovostnega razreda A2 110 €/m3 brez DDV in razreda D 80 €/m3 brez DDV. Če primerjamo cene bukove hlodovine s preteklimi zbiranji ugotovimo, da so letošnje februarske cene višje kot v enakem obdobju lansko leto in sicer od 18 % (kakovostni razred A2) do 33 % (kakovostni razred D).

Cene hlodovine hrasta nam je tokrat posredovalo le 7 podjetij, zato je potrebna previdnost pri interpretaciji podatkov. Cene hlodov hrasta premera do 50 cm in nad 50 cm so se v primerjavi z novembrom 2022 v večini primerov zvišale. Letošnje februarske cene kakovostnih razredov F1 in F2 ne glede na dimenzijo hlodov znašajo med 340–525 €/m3 brez DDV, cena za kakovostni razred B znaša v povprečju 265 €/m3 brez DDV, za kakovostni razred C je povprečna cena 210 €/m3 brez DDV in za kakovostni razred D 140 €/m3 brez DDV. V primerjavi s februarjem 2022 so se cene hlodov hrasta v letošnjem februarju zvišale pri vseh dimenzijah in kakovostnih razredih in sicer med 4 % (premera do 50 cm kakovostni razred B) in 58 % (premera nad 50 cm kakovostni razred D).

Srednja vrednost zbranih cen lesa za celulozo in plošče se je v primeru bukve v februarju 2023 glede na preteklo zbiranje v novembru 2022 znižala za 15 % in je znašala 70 €/m3 brez DDV. Cena se je znižala tudi v primeru drugih trdih listavcev, in sicer za 7 % (letos februarja znaša 65 €/m3 brez DDV). Če primerjamo ceno v februarju letos s ceno v enakem obdobju lansko leto ugotovimo, da je letošnja cena v primeru bukve za 34 % višja, v primeru drugih trdih listavcev pa je cena za 47 % višja.

Cene lesa za kurjavo

Srednja vrednost zbranih cen lesa za kurjavo v letošnjem februarju se je, v primerjavi s cenami v novembru 2022, znižala za 3 % tako v primeru bukve, kot v primeru drugih trdih listavcev. Tako trenutna cena lesa za kurjavo bukve znaša 80 €/m3 brez DDV, cena lesa za kurjavo drugih trdih listavcev pa znaša 70 €/m3 brez DDV. V primerjavi s cenami v enakem obdobju lansko leto, so letošnje novembrske cene bukovega lesa za kurjavo za 45 % višje, v primeru drugih trdih listavcev pa višje za 40 %.

 

ZAHVALA

Zahvaljujemo se vsem podjetjem, ki so sodelovala z nami in nam posredovala podatke.

dr. Katarina Flajšman, Gozdarski inštitut Slovenije, Oddelek za gozdno tehniko in ekonomiko
Špela Ščap, Gozdarski inštitut Slovenije, Oddelek za gozdno tehniko in ekonomiko

Sorodne vsebine:

Novice

27.03.2023

Na letošnji licitaciji v Slovenj Gradcu največje število vredne hlodovine do zdaj

Letošnja 17. licitacija vrednejših sortimentov lesa v Slovenj Gradcu je postregla z največjim številom vrednih hlodov do zdaj. Najdražje prodan je letos bil hlod gorskega javorja rebraša s ceno 23....

Več ...
27.03.2023

Nezgode v gozdarstvu v letu 2022

Leto 2022 je bilo na področju varnosti in zdravja pri delu v kmetijstvu in gozdarstvu v Sloveniji spet slabše od predhodnega leta 2021, to pa je bilo tudi slabše od leta 2020, ko je bilo s 15 mrtvi...

Več ...
21.03.2023

Mednarodni dan gozdov: izsledki našega dela

Za mednarodni dan gozdov smo sodelavci Gozdarskega inštituta Slovenije, Oddelka za gozdno tehniko in ekonomiko, pripravili strnjen pregled našega dela in bralcem podajamo nekaj zanimivih informacij...

Več ...
  • © 2021 Gozdarski inštitut Slovenije
  • ISSN 2591-2127