Cene gozdnih lesnih sortimentov iz zasebnih gozdov na slovenskem trgu v februarju 2023

Cene gozdnih lesnih sortimentov iz zasebnih gozdov na slovenskem trgu v februarju 2023

06.03.2023

V februarju 2023 smo na Gozdarskem inštitutu Slovenije ponovno izvedli zbiranje odkupnih cen gozdnih lesnih sortimentov iz zasebnih gozdov na slovenskem trgu. V tokratni anketi je sodelovalo 22 podjetij. Kar 77 % teh podjetij je manjših do srednje velikih, katerih letni odkup znaša do 30.000 m3 lesa. 23 % sodelujočih podjetij letno odkupi več kot 30.000 m3 lesa. V nadaljevanju so podane cene v €/m3 brez DDV, prikazana je srednja vrednost (mediana) vseh posredovanih cen.

Cene okroglega lesa iglavcev

Cene hlodovine iglavcev so se v februarju 2023 zvišale glede na preteklo zbiranje v novembru 2022.

Cene sortimentov smreke so glede na preteklo zbiranje višje od 4 do 15 %. Največje zvišanje smo zabeležili v primeru kakovostnega razreda A, kjer je srednja vrednost zbranih cen v februarju znašala 150 €/m3 brez DDV. Cene hlodovine smreke za vse kakovostne razrede v februarju dosegajo dokaj visoke vrednosti in sledijo trenutni situaciji na trgu lesa v Evropi. Cena hlodov smreke kakovostnega razreda B je v februarju 2023 znašala 120 €/m3 brez DDV, kar je 14 % več kot v novembru 2022 in 7 % več kot februarja 2022. Cena hlodov smreke kakovostnega razreda C je v februarju 2023 znašala 110 €/m3 brez DDV, kar je 10 % več kot v novembru 2022 in enako kot v enakem obdobju lani. Cene hlodov smreke D1 in D2 so v letošnjem februarju znašale 90 oz. 72,5 €/m3 brez DDV in so bile enake kot v februarju 2022.

Tudi pri jelki smo zabeležili zvišanje cen v primerjavi z novembrom 2022 za vse kakovostne razrede, cene so bile višje za od 4 % do 20 %. Največje zvišanje smo zabeležili v primeru kakovostnega razreda D1, ko je cena v februarju 2023 znašala 90 €/m3 brez DDV. Ta cena je tudi za 13 % višja od cene v februarju 2022. Najmanj so se v primerjavi z novembrom 2022 zvišale cene hlodov kakovostnega razreda D2,; le ta je v letošnjem februarju znašala 70 €/m3 brez DDV, kar je 2,5 €/m3 brez DDV manj od cene tega sortimenta v februarju 2022.

Pri hlodih rdečega bora so se cene v primerjavi z novembrom 2022 v vseh kakovostnih razredih prav tako zvišale, in sicer od 6 % do 18 %. Najbolj so se zvišale cene hlodov D2, katerih srednja vrednost je v februarju 2023 znašala 65 €/m3 brez DDV. Ta cena je za 30 % višja od februarske cene iz leta 2022. Najmanj pa so se znižale cene kakovostnega razreda C, katerih srednja vrednost v februarju 2023 znaša 82,5 €/m3 brez DDV (+10 % v primerjavi s februarjem 2022).

Če še enkrat povzamemo primerjavo februarske cene hlodovine smreke, jelke in rdečega bora s cenami v istem obdobju lansko leto ugotovimo, da so cene hlodovine smreke sedaj enake (kakovostni razredi C, D1, D2) ali malce višje (4 % pri B in 7 % pri A kakovosti). Pri jelki so cene nižje le za kakovostni razred D2, in sicer za 3 %. Za kakovostni razred C so cene enake, pri ostalih kakovostnih razredih pa so se v primerjavi z enakim obdobjem lani zvišale med 5 in 13 %. Pri hlodovini rdečega bora so cene za kakovostni razred A ostale enake, za vse ostale razrede pa so se zvišale; najmanj (6 %) so se zvišale za razred B, največ (30 %) pa za razred D2.

Srednja vrednost zbranih cen lesa za celulozo in plošče je v februarju 2023 v primeru smreke in jelke znašala 45 €/m3 brez DDV, kar je 10 % manj kot novembra 2022. Cena celuloznega lesa rdečega bora pa je ostala enaka kot novembra 2022 in je prav tako znašala 45 €/m3 brez DDV. Če cene lesa za celulozo in plošče iglavcev primerjamo s cenami v enakem obdobju lansko leto ugotovimo, da so cene za vse drevesne vrste višje za 50 % oz. 15 €/m3 brez DDV.

Srednja vrednost vseh zbranih cen brusnega lesa smreke in jelke je v letošnjem februarju znašala 55 €/m3 brez DDV, kar je 5 % več kot ob preteklem zbiranju cen v novembru 2022 in 22 % več kot v februarju 2022.

Cene okroglega lesa listavcev

Cene hlodovine listavcev v prvem kvartalu leta 2023 so v primerjavi s preteklim zbiranjem v novembru 2022 večinoma ostale enake oz. zelo podobne pri bukvi, pri hrastu pa so se cene večinoma zvišale.

Cene hlodovine bukve so v primerjavi s prejšnjim zbiranjem cen v novembru 2022 za kakovostne razrede A1, A2 in D ostale enake, za razrede B in C pa so se nekoliko zvišale. Za razred B se je cena zvišala za 4 % in je v letošnjem februarju znaša 100 €/m3 brez DDV, za razred C pa se je zvišala za 2 % in tokrat v februarju znaša 90 €/m3 brez DDV. Cena kakovostnega razreda A1 še vedno znaša 120 €/m3 brez DDV, kakovostnega razreda A2 110 €/m3 brez DDV in razreda D 80 €/m3 brez DDV. Če primerjamo cene bukove hlodovine s preteklimi zbiranji ugotovimo, da so letošnje februarske cene višje kot v enakem obdobju lansko leto in sicer od 18 % (kakovostni razred A2) do 33 % (kakovostni razred D).

Cene hlodovine hrasta nam je tokrat posredovalo le 7 podjetij, zato je potrebna previdnost pri interpretaciji podatkov. Cene hlodov hrasta premera do 50 cm in nad 50 cm so se v primerjavi z novembrom 2022 v večini primerov zvišale. Letošnje februarske cene kakovostnih razredov F1 in F2 ne glede na dimenzijo hlodov znašajo med 340–525 €/m3 brez DDV, cena za kakovostni razred B znaša v povprečju 265 €/m3 brez DDV, za kakovostni razred C je povprečna cena 210 €/m3 brez DDV in za kakovostni razred D 140 €/m3 brez DDV. V primerjavi s februarjem 2022 so se cene hlodov hrasta v letošnjem februarju zvišale pri vseh dimenzijah in kakovostnih razredih in sicer med 4 % (premera do 50 cm kakovostni razred B) in 58 % (premera nad 50 cm kakovostni razred D).

Srednja vrednost zbranih cen lesa za celulozo in plošče se je v primeru bukve v februarju 2023 glede na preteklo zbiranje v novembru 2022 znižala za 15 % in je znašala 70 €/m3 brez DDV. Cena se je znižala tudi v primeru drugih trdih listavcev, in sicer za 7 % (letos februarja znaša 65 €/m3 brez DDV). Če primerjamo ceno v februarju letos s ceno v enakem obdobju lansko leto ugotovimo, da je letošnja cena v primeru bukve za 34 % višja, v primeru drugih trdih listavcev pa je cena za 47 % višja.

Cene lesa za kurjavo

Srednja vrednost zbranih cen lesa za kurjavo v letošnjem februarju se je, v primerjavi s cenami v novembru 2022, znižala za 3 % tako v primeru bukve, kot v primeru drugih trdih listavcev. Tako trenutna cena lesa za kurjavo bukve znaša 80 €/m3 brez DDV, cena lesa za kurjavo drugih trdih listavcev pa znaša 70 €/m3 brez DDV. V primerjavi s cenami v enakem obdobju lansko leto, so letošnje novembrske cene bukovega lesa za kurjavo za 45 % višje, v primeru drugih trdih listavcev pa višje za 40 %.

 

ZAHVALA

Zahvaljujemo se vsem podjetjem, ki so sodelovala z nami in nam posredovala podatke.

dr. Katarina Flajšman, Gozdarski inštitut Slovenije, Oddelek za gozdno tehniko in ekonomiko
Špela Ščap, Gozdarski inštitut Slovenije, Oddelek za gozdno tehniko in ekonomiko

Sorodne vsebine:

Novice

Cene žagarskih izdelkov in ostankov se tudi v drugem četrtletju 2024 nižajo 10.06.2024

Cene žagarskih izdelkov in ostankov se tudi v drugem četrtletju 2024 nižajo

Na Gozdarskem inštitutu Slovenije smo maja 2024 drugič letos opravili raziskavo prodajnih cen žaganega lesa iglavcev v Sloveniji. Raziskavo opravljamo redno, v četrtletnih intervalih, od začetka le...

Več ...
Cene gozdnih lesnih sortimentov iz zasebnih gozdov na slovenskem trgu v maju 2024 05.06.2024

Cene gozdnih lesnih sortimentov iz zasebnih gozdov na slovenskem trgu v maju 2024

V maju 2024 smo na Gozdarskem inštitutu Slovenije ponovno izvedli zbiranje odkupnih cen gozdnih lesnih sortimentov iz zasebnih gozdov na slovenskem trgu. Namen aktivnosti je spremljanje sezonskega ...

Več ...
Nezgode v gozdarstvu v letu 2023: mrtvih kot dve leti prej skupaj 03.06.2024

Nezgode v gozdarstvu v letu 2023: mrtvih kot dve leti prej skupaj

Leto 2023 je bilo na področju varnosti in zdravja pri delu v gozdu slabo, zelo slabo. Umrlo je 17 ljudi, kar je toliko kot prej v letu 2022 in 2021 skupaj, ko je umrlo 11 oz. 6 ljudi. Če navedenim ...

Več ...
  • © 2021 Gozdarski inštitut Slovenije
  • ISSN 2591-2127