Na letošnji licitaciji v Slovenj Gradcu največje število vredne hlodovine do zdaj

Na letošnji licitaciji v Slovenj Gradcu največje število vredne hlodovine do zdaj

27.03.2023

Letošnja 17. licitacija vrednejših sortimentov lesa v Slovenj Gradcu je postregla z največjim številom vrednih hlodov do zdaj. Najdražje prodan je letos bil hlod gorskega javorja rebraša s ceno 23.487,20 € oziroma 14.960,00 €/m3.

Kot že v prejšnjih letih je bila 17. Licitacija vrednejših sortimentov lesa v Slovenj Gradcu organizirana s strani Društva lastnikov gozdov Mislinjske doline, Zveze lastnikov gozdov Slovenije in Zavoda za gozdove Slovenije. Na licitacijo je bilo pripeljanih rekordnih 9.566 hlodov, kar je kar 3.213 več kot na lanski licitaciji, ki je bila že sama po sebi rekordna. Za 8.133 hlodov, ki so imeli skupno kubaturo 8.592 m3 je bilo podanih kar 29.703 ponudb. Skupna cena zmagovalnih ponudb je znašala približno 2.9 milijona €. Srednja cena hlodov je znašala 359 €/m3, kar je sicer manj kot lani, ko je povprečna vrednost znašala 390 €/m3. Najvišja cena na kubik je znašala 14.960,00 €/m3, kar tudi pomeni da lanski rekord (23.800 €/m3) ni bil presežen.

Med drevesnimi vrstami je tudi letos številčno prevladoval graden. Ponudbe so bile oddane za 3.993 sortimentov gradna, ki so skupaj predstavljali 3.646,04 m3 lesa, njihova povprečna cena pa je znašala 401 €/m3. Najvišja cena sortimenta je znašala 2.000,50 €/m3.

Pričakovano je najvišjo povprečno ceno (513 €/m3) in najvišjo ceno na kubik pri posameznem sortimentu (14.960 €/m3) dosegel gorski javor. V primerjavi z gradnom je bilo sortimentov gorskega javorja precej manj (509, oz. 579,75 m3).

Druge vrste, ki so dosegale visoke cene, so bile še oreh (povprečno 423 €/m3, najvišjo 4.445 €/m3), dob (povprečno 588 €/m3, najvišjo 1935 €/m3), češnja (povprečno 430 €/m3, najvišjo 1.888 €/m3) in gorski brest (povprečno 403 €/m3, najvišjo 1616 €/m3).

V primerjavi z lanskim letom so splošno boljše cene dosegali iglavci kot so smreka, macesen in predvsem duglazija. Med pogostimi listavci je v primerjavi z lanskim letom svoje cene najbolj izboljšala češnja.

 

Slika 4: Graf števila kosov/kubature ter najvišje cene na hlod in na m³ skozi vsa leta licitacije v Slovenj Gradcu
Slika 5: Graf rekordnih cen po m3 posameznih drevesnih vrst od leta 2014-2023

Kljub temu, da rekord najvišje cene po kubiku letos ni bil presežen, pa je bilo preseženih kar nekaj vrstno specifičnih rekordov glede najvišjih cen. Izpostavljamo najzanimivejše primere:

Martin Jež, Gozdarski inštitut Slovenije, Oddelek za gozdno tehniko in ekonomiko

Sorodne vsebine:

Novice

Cene gozdnih lesnih sortimentov iz zasebnih gozdov na slovenskem trgu v maju 2023 06.06.2023

Cene gozdnih lesnih sortimentov iz zasebnih gozdov na slovenskem trgu v maju 2023

V maju 2023 smo na Gozdarskem inštitutu Slovenije ponovno izvedli zbiranje odkupnih cen gozdnih lesnih sortimentov iz zasebnih gozdov na slovenskem trgu. V tokratni anketi je sodelovalo 24 podjetij...

Več ...
Zaradi podlubnikov v 2022 proizvodnja gozdnih lesnih sortimentov nad 4 mio m3 29.05.2023

Zaradi podlubnikov v 2022 proizvodnja gozdnih lesnih sortimentov nad 4 mio m3

Na Gozdarskem inštitutu Slovenije (GIS) smo v sodelovanju z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) v maju pripravili izračune strukture proizvodnje gozdnih lesnih sortimentov (GL...

Več ...
Na poti do elektronskega poslovanja kmetijskih gospodarstev (eGOZD) 26.05.2023

Na poti do elektronskega poslovanja kmetijskih gospodarstev (eGOZD)

Več ...
  • © 2021 Gozdarski inštitut Slovenije
  • ISSN 2591-2127