Cene žagarskih izdelkov iglavcev podobne cenam ob koncu leta 2023

Cene žagarskih izdelkov iglavcev podobne cenam ob koncu leta 2023

07.03.2024

Na Gozdarskem inštitutu Slovenije smo februarja 2024 ponovno opravili raziskavo prodajnih cen žaganega lesa iglavcev v Sloveniji. Raziskavo opravljamo redno, v četrtletnih intervalih, od začetka leta 2021, z namenom spremljanja dinamike cen žagarskih proizvodov na trgu. V tokratni objavi prikazujemo rezultate iz ankete, kjer navajamo prodajne cene (brez vključenega DDV in prevoza) posameznih proizvodov za mesec februar 2024.

Pred izvedbo letošnjega spremljanja cen žagarskih proizvodov, smo pregledali in posodobili seznam poslovnih subjektov, katerim pošiljamo spletno anketo. Tako smo vprašalnik o februarskih cenah žagarskih proizvodov posredovali 240 podjetjem. Anketa je bila aktivna od 16. 2. do 29. 2. 2024. Vprašalnik je ustrezno izpolnilo 27 podjetij, ki se ukvarjajo s proizvodnjo žaganega lesa iglavcev. Tokrat je poročalo največ podjetij (26 %), pri katerih cene proizvodov veljajo za Gorenjsko regijo, z 23 % sledijo podjetja, katerih cene veljajo v regiji Jugovzhodna Slovenija (slika 1).

Največ sodelujočih podjetij (46 %) povprečno letno proizvede do 5.000 m3 žaganega lesa iglavcev, sledijo podjetja s povprečno letno proizvodnjo od 5.000 do 10.000 m3 (27 %).

Cene žagarskih proizvodov je tokrat posredovalo 20 podjetij. Podatke prikazujemo za proizvode, kjer imamo za posamezen mesec zbranih 5 prodajnih cen ali več (preglednica 1).

 

 Preglednica 1: Povprečne in srednje (mediana) vrednosti izbranih žagarskih proizvodov iglavcev za meseca november 2023 in februar 2024 (prikazujemo prodajne cene v EUR/m3 brez vključenega DDV in prevoza) 

 

November 2023

Februar 2024

n

Mediana (EUR/m3)

n

Mediana (EUR/m3)

Konstrukcijski les

   

Smreka

Deske 18 mm do 24 mm, nesušene

17

230

19

230

Deske 28 mm do 40 mm, nesušene

15

230

13

230

Konstrukcijski les C24/S10, nesušen

12

275

11

290

Konstrukcijski les C24/S10, sušen

3

-

2

-

Letve 50/30 - 50/50 mm (dolžina 3-5 m) z oznako CE, sušene

7

280

3

-

Letve 50/30 - 50/50 mm (dolžina 3-5 m) brez oznake CE, sušene

8

275

6

263

Letve 50/30 - 50/50 mm (dolžina 3-5 m) brez oznake CE, nesušene

14

280

12

275

Plohi od 40 do 50 mm, nesušeni

16

245

16

248

Plohi nad 50 mm, nesušeni

10

255

10

250

Tramovi do 5 m, nesušeni*

40

280

38

280

Tramovi nad 6 m, nesušeni**

11

280

12

280

Nekonstrukcijski les (robljen)

   

Smreka

Četrtaki ali Morali 38x76mm ali 76x76mm, nesušeni

12

255

13

270

Deske 20 - 28 mm I-II, nesušene

10

250

13

250

Plohi 48 mm (širina 100-200)  I-II, nesušeni

12

245

13

255

Tram (greda) 120 x 140 mm (3-5 m), nesušen

16

245

14

260

Jelka

Četrtaki ali Morali 38x76mm ali 76x76mm, nesušeni

7

270

8

268

Deske 20 - 28 mm I-II, nesušene

2

-

7

240

Plohi 48 mm (širina 100-200)  I-II, nesušeni

8

235

8

260

Tram (greda) 120 x 140 mm (3-5 m), nesušen

12

243

10

250

Nekonstrukcijski les (nerobljen)

   

Smreka

Deske 24 mm – krajniki nesušene

7

230

6

225

Deske 24 mm – ozke, nesušene

13

200

12

235

Deske 24 mm – široke, nesušene

13

210

12

240

Jelka

Deske 24 mm – krajniki nesušene

7

230

4

-

Deske 24 mm – ozke, nesušene

12

195

8

225

Deske 24 mm – široke, nesušene

12

205

8

225

 *Tramovi do 5 m, vključujejo sledeče dimenzije; 60 x 80 mm, 100 x 200 mm in 140 x 140 mm. **Tramovi nad 6 m, vključujejo sledeče dimenzije; 140 x 140 mm. 

Cene žaganega lesa smreke za konstrukcijske namene so bile v letošnjem februarju na podobni ravni kot ob zadnjem lanskem spremljanju cen v novembru 2023 (slika 2). Najvišjo ceno (290 EUR/m3 brez DDV) je dosegal konstrukcijski les C24/S10, katera se je zvišala za 5 % v primerjavi z novembrom 2023. Cene tramov katerih dimenzije spremljamo ostajajo enake lanskim novembrskim, so pa cene letev katerih dimenzije spremljamo nižje za 2 do 5 % v primerjavi s preteklim zbiranjem cen. Najnižje cene (230 EUR/m3 brez DDV) pa smo v tej kategoriji žagarskih proizvodov zabeležili pri deskah katerih dimenzije spremljamo. Primerjava letošnjih februarskih cen konstrukcijskega lesa smreke z enakim obdobjem lansko leto, kaže na znižanje cen pri vseh proizvodih in sicer od 3 do 12 %. Najmanjše znižanje beležimo pri kostrukcijskem lesu C24/S10 in tramovih dimenzije 100 x 200 mm in dolžine do 5 m, največje znižanje pa beležimo pri deskah dimenzije 28 do 40 mm in plohih dimenzije nad 50 mm.

Cene nekonstrukcijskega robljenega lesa smreke in jelke so se v februarju pri večini proizvodov zvišale v primerjavi s spremljanjem cen v novembru 2023 (slika 3). Najvišjo ceno (270 EUR/m3 brez DDV pri smreki in 268 EUR/m3 brez DDV pri jelki) v tej kategoriji proizvodov dosegajo četrtaki ali morali katerih dimenzije spremljamo. Ta cena je pri smreki za 6 % višja v primerjavi z novembrom 2023, pri jelki pa za 1 % nižja. Cena robljenih desk smreke katerih dimenzije spremljamo ostaja enaka glede na november 2023. Največje zvišanje cene v tej kategoriji izdelkov pa smo zabeležili pri jelovih plohih debeline 48 mm, ko februarska cena znaša 260 EUR/m3 brez DDV, lanska novembrska pa je bila 235 EUR/m3 brez DDV. Primerjava cen s februarjem 2023 kaže na znižanje cen pri vseh spremljanih proizvodih v tej kategoriji, izjema so le robljene deske iz lesa smreke, katerih cena ostaja enaka. V primeru jelke znižanje cen proizvodov v tej kategoriji znaša med 8–14 %, v primeru smreke pa med 4–12 %; pri jelki se je cena najbolj znižala za tramove katerih dimenzijo spremljamo, pri smreki pa za plohe debeline 48 mm.

Cene nekonstrukcijskega nerobljenega žaganega lesa smreke in jelke, kjer spremljamo deske različnih tipov, so se pri večini vrst zvišale v primerjavi z novembrom 2023, izjema so smrekove deske–krajniki, katerih cena je za 2 % nižja. Glede na preteklo zbiranje cen se je cena najbolj zvišala pri ozkih nerobljenih deskah in sicer pri smreki za 16 %, pri jelki pa za 15 %. Najvišjo ceno smo sicer v februarju zabeležili pri smrekovih širokih nerobljenih deskah 240 EUR/m3 brez DDV) in jelovih nerobljenih deskah–krajnikih (240 EUR/m3 brez DDV). V primerjavi z lanskim februarjem, so se cene zvišale za ozke deske (povprečno 5 %), za široke deske in krajnike pa so cene nižje v povprečju za 7 % in 4 %.

Cene žagarskih ostankov in sekancev med četrtletji nihajo, kar nazorno kaže tudi slika 4. Srednja vrednost zbranih cen za krajnike ali žamanje je v februarju znašala 30 EUR/prm in ostaja nespremenjena glede na november 2023. V primerjavi s februarjem 2023 pa je cena krajnikov ali žamanja nižja za 25 % (takrat je cena znašala 40 EUR/prm). Cena žagovine se je v februarju izrazito znižala in je znašala 17 EUR/t, kar je 32 % ali 8 EUR/t manj kot v novembru 2023. V primerjavi z lanskim februarjem je letošnja februarska cena žagovine prav tako za 32 % nižja. Februarska cena sekancev proizvedenih na žagarskih obratih je znašala 18 EUR/nm3, kar je 3 EUR/nm3 (oz. 14 %) manj kot novembra 2023 in 4 EUR/nm3 manj (oz. 18 %) v primerjavi s februarjem 2023.

Cene sušenja žaganega lesa iglavcev nam je tokrat posredovalo le 5 podjetij. Cene nihajo med 25 €/m3 in 260 €/m3 brez DDV, verjetno so takšne razlike v ceni zaradi različnih načinov, časa in pogojev sušenja.

 

ZAHVALA
Zahvaljujemo se vsem podjetjem, ki so sodelovala z nami in nam posredovala podatke.

 

Špela Ščap, Gozdarski inštitut Slovenije, Oddelek za gozdno tehniko in ekonomiko

Sorodne vsebine:

Novice

Cene žagarskih izdelkov in ostankov se tudi v drugem četrtletju 2024 nižajo 10.06.2024

Cene žagarskih izdelkov in ostankov se tudi v drugem četrtletju 2024 nižajo

Na Gozdarskem inštitutu Slovenije smo maja 2024 drugič letos opravili raziskavo prodajnih cen žaganega lesa iglavcev v Sloveniji. Raziskavo opravljamo redno, v četrtletnih intervalih, od začetka le...

Več ...
Cene gozdnih lesnih sortimentov iz zasebnih gozdov na slovenskem trgu v maju 2024 05.06.2024

Cene gozdnih lesnih sortimentov iz zasebnih gozdov na slovenskem trgu v maju 2024

V maju 2024 smo na Gozdarskem inštitutu Slovenije ponovno izvedli zbiranje odkupnih cen gozdnih lesnih sortimentov iz zasebnih gozdov na slovenskem trgu. Namen aktivnosti je spremljanje sezonskega ...

Več ...
Nezgode v gozdarstvu v letu 2023: mrtvih kot dve leti prej skupaj 03.06.2024

Nezgode v gozdarstvu v letu 2023: mrtvih kot dve leti prej skupaj

Leto 2023 je bilo na področju varnosti in zdravja pri delu v gozdu slabo, zelo slabo. Umrlo je 17 ljudi, kar je toliko kot prej v letu 2022 in 2021 skupaj, ko je umrlo 11 oz. 6 ljudi. Če navedenim ...

Več ...
  • © 2021 Gozdarski inštitut Slovenije
  • ISSN 2591-2127