Cene gozdnih lesnih sortimentov iz zasebnih gozdov na slovenskem trgu v februarju 2024

Cene gozdnih lesnih sortimentov iz zasebnih gozdov na slovenskem trgu v februarju 2024

13.03.2024

V februarju 2024 smo na Gozdarskem inštitutu Slovenije ponovno izvedli zbiranje odkupnih cen gozdnih lesnih sortimentov iz zasebnih gozdov na slovenskem trgu. Namen aktivnosti je spremljanje sezonskega ter letnega nihanja cen gozdnih lesnih sortimentov v državi ter prispevati k večji preglednosti/transparentnosti trga okroglega lesa. Anketni vprašalnik je bil aktiven od 15. februarja do 28. februarja 2024. V tokratni anketi je sodelovalo 29 podjetij. Kar 75 % teh podjetij je manjših do srednje velikih, katerih letni odkup znaša do 30.000 m3 lesa. 10 % sodelujočih podjetij letno odkupi več kot 50.000 m3 lesa.

V nadaljevanju so podane cene v €/m3 brez DDV, prikazana je srednja vrednost (mediana) vseh posredovanih cen.

 

Cene okroglega lesa iglavcev

Cene hlodovine iglavcev so se v februarju 2024 pri smreki, jelki in rdečem boru zvišale.

Cene sortimentov smreke so glede na preteklo zbiranje (november 2023) višje od 16 do 29 %. Največji dvig cen smo zabeležili v primeru kakovostnega razreda A, kjer je srednja vrednost zbranih cen v februarju znašala 135 €/m3 brez DDV, kar je sicer 10 % manj kot v enakem obdobju lani. Cena hlodov smreke kakovostnega razreda B je v februarju 2024 znašala 100 €/m3 brez DDV, kar je sicer 18 % več kot v novembru 2023, a še vedno 17 % manj kot februarja 2023. Cena hlodov smreke najnižjega kakovostnega razreda D2 je v letošnjem februarju znašala 60 €/m3 brez DDV in je bila za 20 % višja kot v novembru 2023, ter za 17 % nižja kot v februarju 2023.

Pri jelki smo po vseh kakovostnih razredih zabeležili zvišanje cen glede na preteklo zbiranje, vendar pa so vse cene nižje kot v enakem obdobju lanskega leta. Cene so se glede na november 2023 zvišale med 17 % in 31 %, največje zvišanje je za kakovostni razred C, najnižje pa za D1.  Hlodi kakovostnega razreda C so dosegli ceno 85 €/m3, kar je še vseeno 15 % manj kot v enakem obdobju lani. Cena hlodov kakovostnega razreda A se je od novembra 2023 povečala za 20 % in znaša 110 €/m3 brez DDV. V primerjavi z enakim obdobjem lansko leto je cena sedaj 8 % nižja. Cena hlodov kakovostnega razreda B se je v februarju 2024 zvišala za 19 % in znaša 95 €/m3 brez DDV, kar je 14 % manj kot v enakem obdobju lansko leto. Cene so se zvišale tudi v razredu D2 (+20 % v primerjavi z novembrom 2023).

Pri hlodih rdečega bora so februarske cene v primerjavi z novembrom 2023 za vse kakovostne razrede višje za 10 €/m3, razen za razred C za 15 €/m3. Za kakovostni razred A se je cena relativno najmanj zvišala (za 14 %) in sedaj v februarju 2024 znaša 80 €/m3 brez DDV, kar je 20 % manj kot v istem obdobju lani. V razredu C se je cena zvišala za 30 % in sedaj znaša 65 €/m3 brez DDV, v razredu D1 pa se je zvišala za 22 % in znaša 55 €/m3 brez DDV. Cena za kakovostni razred B znaša 70 €/m3 brez DDV in za razred D2 50 €/m3 brez DDV. Če cene primerjamo s februarjem 2023 pa ugotovimo, da so se letošnje februarske cene znižale med 20 % in 23 %.

Če še enkrat povzamemo primerjavo februarskih srednjih vrednosti zbranih cen za hlodovino smreke, jelke in rdečega bora s srednjimi vrednostmi cen v enakem obdobju lansko leto ugotovimo, da so letošnje cene hlodovine smreke nižje od 10 % (kakovostni razred A ) do 17 % (kakovostna razreda B in D2). Tudi pri jelki so cene za vse kakovostne razrede nižje, in sicer od 8 % za kakovostni razred A do 22 % za kakovostni razred D1. Pri hlodovini rdečega bora so cene znižale od 20 % (kakovostni razred A) do 23 % (kakovostni razred D2).

Srednja vrednost zbranih cen lesa za celulozo in plošče je v februarju 2024 za vse tri spremljane drevesne vrste (smreka, jelka, rdeči bor) znašala 32 €/m3 brez DDV, kar je 2 €/m3 oz. 7 % več kot novembra 2023. Če cene lesa za celulozo in plošče iglavcev primerjamo s cenami v enakem obdobju lansko leto ugotovimo, da so cene celuloznega lesa za vse drevesne vrste nižje za 29 %. Iz slike 6 je razvidno, da v zadnjem letu drevesna vrsta iglavca ne vpliva na višino odkupne cene celuloznega lesa.

Srednja vrednost vseh zbranih cen brusnega lesa smreke in jelke je v februarju 2024 znašala 40 €/m3 brez DDV, kar je enako kot ob preteklem zbiranju cen v novembru 2023 in za 27 % nižje kot v februarju 2023.

 

Cene okroglega lesa listavcev

Cene hlodovine listavcev v sredini prvega kvartala leta 2024 so se v primerjavi s preteklim zbiranjem v novembru 2024, pri bukvi znižale za kakovostne razrede A2, B in D, za razreda A1 in C pa je cena ostala enaka. Pri hrastu smo večinoma zabeležili padec ali stagnacijo cen za vse kakovostne razrede in premere, le za razred C, premera nad 50 cm se je cena malenkostno dvignila (+3 %). Najvišji padec cen hlodovine hrasta (do 50 cm in nad 50 cm) je v najboljšem (F1) kakovostnem razredu.

Cene hlodovine bukve so se v primerjavi s prejšnjim zbiranjem cen v novembru 2023, v februarju za kakovostne razrede A2, B in D znižale do 10 %, za kakovostna razreda A1 in C pa je cena ostala nespremenjena (110 €/m3 ter 82,5€/m3 brez DDV). Za razred D se je cena znižala najbolj (10 %) in v letošnjem februarju znaša 70 €/m3 brez DDV. Če primerjamo cene bukove hlodovine s preteklimi zbiranji ugotovimo, da so letošnje februarske cene brez izjeme nižje kot v enakem obdobju lansko leto, in sicer od 5 % (kakovostni razred B) do 13 % (kakovostni razred D).

Cene hlodovine hrasta nam je tokrat posredovalo 12 podjetij, zato je potrebna previdnost pri interpretaciji podatkov. Cene hlodov hrasta premera do 50 cm so se v primerjavi z novembrom 2023 za kakovostne razrede F1 (-19 %) in B (-11 %) znižale, za ostale razrede  je cena ostala enaka. V primeru kakovostnega razreda F1 se je cena tako absolutno kot relativno najbolj znižala in znaša 325 €/m3 brez DDV (v povprečju kar 75 €/m3 manj kot novembra 2023).

Cene hlodov hrasta premera nad 50 cm so se v primerjavi s prejšnjim zbiranjem v novembru 2023 še bolj izrazito znižale kot pri hlodih nižjih premerov in sicer od 5 % do 25 %. Le za kakovostni razred C je februarska cena višja za 3 % in znaša 165 €/m3 brez DDV. Za kakovostna razreda F1 in F2 se je srednja vrednost zbranih cen znižala največ in je v prvem primeru znašala 375 €/m3 brez DDV, v drugem pa 320 €/m3 brez DDV.

Srednja vrednost zbranih cen lesa za celulozo in plošče se je v primeru bukve v februarju 2024 glede na preteklo zbiranje v novembru 2023 znižala za 9 % in znaša 50 €/m3 brez DDV. Cena se je v primeru drugih trdih listavcev znižala za 10 % (letos februarja znaša 45 €/m3 brez DDV). Če primerjamo februarsko ceno s ceno v enakem obdobju lansko leto ugotovimo, da je letošnja cena precej nižja, tako v primeru bukve (za 29 %), kot v primeru drugih trdih listavcev (za 31 %).

 

Cene lesa za kurjavo

Srednja vrednost zbranih cen lesa za kurjavo v letošnjem februarju se je, v primerjavi s cenami v novembru 2023 znižala za 8 % v primeru drugih trdih listavcev in je znašala 55 €/m3 brez DDV, v primeru bukve pa cena ostaja enaka (65 €/m3 brez DDV). V primerjavi s cenami v enakem obdobju lansko leto, je letošnja februarska cena bukovega lesa za kurjavo za 19 % nižja, v primeru drugih trdih listavcev pa je nižja za 21 %.

 

 

ZAHVALA

Zahvaljujemo se vsem podjetjem, ki so sodelovala z nami in nam posredovala podatke.

Peter Smolnikar, Gozdarski inštitut Slovenije, Oddelek za gozdno tehniko in ekonomiko
Špela Ščap, Gozdarski inštitut Slovenije, Oddelek za gozdno tehniko in ekonomiko

Sorodne vsebine:

Novice

Cene žagarskih izdelkov in ostankov se tudi v drugem četrtletju 2024 nižajo 10.06.2024

Cene žagarskih izdelkov in ostankov se tudi v drugem četrtletju 2024 nižajo

Na Gozdarskem inštitutu Slovenije smo maja 2024 drugič letos opravili raziskavo prodajnih cen žaganega lesa iglavcev v Sloveniji. Raziskavo opravljamo redno, v četrtletnih intervalih, od začetka le...

Več ...
Cene gozdnih lesnih sortimentov iz zasebnih gozdov na slovenskem trgu v maju 2024 05.06.2024

Cene gozdnih lesnih sortimentov iz zasebnih gozdov na slovenskem trgu v maju 2024

V maju 2024 smo na Gozdarskem inštitutu Slovenije ponovno izvedli zbiranje odkupnih cen gozdnih lesnih sortimentov iz zasebnih gozdov na slovenskem trgu. Namen aktivnosti je spremljanje sezonskega ...

Več ...
Nezgode v gozdarstvu v letu 2023: mrtvih kot dve leti prej skupaj 03.06.2024

Nezgode v gozdarstvu v letu 2023: mrtvih kot dve leti prej skupaj

Leto 2023 je bilo na področju varnosti in zdravja pri delu v gozdu slabo, zelo slabo. Umrlo je 17 ljudi, kar je toliko kot prej v letu 2022 in 2021 skupaj, ko je umrlo 11 oz. 6 ljudi. Če navedenim ...

Več ...
  • © 2021 Gozdarski inštitut Slovenije
  • ISSN 2591-2127