Inovacija operativne skupine EUROFORNORM »Gozdarji, zdaj ste vi na vrsti!«

Inovacija operativne skupine EUROFORNORM »Gozdarji, zdaj ste vi na vrsti!«

24.06.2024

Projekt FOREST4EU spodbuja operativne skupine za gozdarstvo in kmetijsko gozdarstvo. Je projekt programa Obzorje Evropa 2020, katerega cilj je povezati obstoječe operativne skupine iz različnih držav Evrope, z namenom spodbujanja prenosa znanja in najboljših praks med strokovnjaki na tem področju. V projektu sodeluje 16 partnerjev iz devetih držav.

Dosedanji rezultati projekta so:

  • vzpostavitev mreže zainteresiranih strokovnjakov za sodelovanje in nadaljnje povezovanje;
  • vzpostavitev treh ciljnih skupin za oblikovanje politik (centralno Evropske, jugovzhodne Evropske in jugozahodno evropske skupine);
  • vzpostavitev 5 tematskih stičišč inovacij (ITHub's);
  • popis inovacij 86 operativnih skupin iz 10 držav (Španija (24), Portugalska (24), Francija (19), Italija (11), Slovenija (3), Latvija (1), Avstrija (1), Nemčija (1), Nizozemska (1) in Švedska (1))
  • izbira prioritetnih inovacij po državah projektnih partnerjev

Tekom projekta smo s pomočjo projektnih partnerjev zbrali 175 različnih inovacij, razdeljenih v pet tematskih stičišč (ITHub). V prvem krogu (pred)izbora inovacij so projektni partnerji sodelovali tako, da so inovacije ocenjevali upoštevaje primernosti za vključene države in vidika doprinosa predstavljenih inovacij k EU zakonodaji. V drugi krog izbora je napredovalo 20 inovacij iz posameznih tematskih stičišč. V ocenjevanje je bilo v drugem krogu vključenih 12 strokovnjakov iz obravnavanih področij. S pomočjo strokovnjakov smo zaključili predizbor inovacij, ki so za našo državo najpomembnejše oziroma najbolj relevantne za naše razmere, in tako pridobili sezname desetih inovacij, ki so bile predstavljene na delavnici. Delavnica je bila organizirana na Gozdarskem inštitutu Slovenije.

Več o delavnici lahko preberete na: Delavnica projekta Forest4EU - Izbiramo inovacije operativnih skupin v gozdarstvu (gozdis.si)

Izbrane inovacije so predstavljene v spodnji tabeli.

 

 Preglednica 1: Izbrane inovacije 5 ITHubov na delavnici s različnimi udeleženci

ITHUB 1: Mobilizacija lesa   

(1) ePosestni načrt MojGozdar;

(2) Sistem ocenjevanja kakovosti izvajalcev MojGozdar;

(3) Orodje za izračun stroškov pridobivanja lesa – WoodChainManager;

(4) Konstrukcijski les iz bukovine (vezane plošče iz luščenega furnirja);

(5) Orodje za razvrščanje okroglega lesa - Sortimentacija MojGozdar.

ITHUB 2: Prilagajanje gozdov podnebnim spremembam

 

(1) Učni modul “Gozdarji, zdaj ste vi na vrsti”;

(2) Uporaba modela SlideforMap za oceno hidrološkega tveganja v trajnostno gospodarjenih gozdovih;

(3) BioClimSol: sistem za podporo odločanju, ki vključuje prihodnje podnebne in talne razmere;

(4) Brezpilotni letalnik in multispektralna kamera za kartiranje sušno izpostavljenega gozdnega območja

(5) “Trajnosten čebelji gozd” - koncept in implementacija.

ITHUB 3: Trajnostno upravljanje z gozdovi in ekosistemskimi storitvami

 

(1) Obračunavanje ogljika namenjeno plačilom za ekosistemske storitve;

(2) ARCHI – metoda za diagnosticiranje vitalnosti dreves;

(3) Indeks biodiverzitetnega potenciala: praktično orodje za gozdne upravljalce;

(4) Razvoj novega marteloskopa za ocenjevanje biotske raznovrstnosti in obsega rastočih rastlin;

(5) Podpora večnamenskemu gozdnogospodarskemu načrtovanju s pomočjo enostavno dostopnih informacij.

ITHUB 4: Nelesni gozdni proizvodi

 

(1) Vzpostavljanje novih poslovnih modelov za trženje nelesnih gozdnih proizvodov, (2) Biološko zdravljenje kostanjevega raka (Cryphonectria parasitica) na Portugalskem; (3) Prototip mobilne peči za proizvodnjo oglja;

(4) Valorizacija zapostavljene rastlinske vrste (bezeg);

(5) Premazi iz gobjih stranskih produktov

ITHUB 5: Kmetijsko-gozdarstvo

 

(1) Omrežje „Kmetijsko-gozdarstvo v Avstriji“;

(2) Merila in kazalniki za certificiranje trajnostnega upravljanja kmetijsko-gozdarskega sistema PEFC;

(3) V prakso usmerjeno svetovanje za kmetijsko-gozdarske sisteme v Avstriji;

(4) Izvedljiv načrt po korakih s praktičnimi smernicami in konkretnimi načrti, ki omogočajo uporabo kmetijskega-gozdarstva na kmetijah;

(5) Lokalne proizvodnja biomase iz mejic.

Ena izmed novosti, ki je bila prepoznana kot najbolj zanimiva, je bila inovacija z imenom “Gozdarji, zdaj ste vi na vrsti”;«, ki jo je uvedel operativna skupina EUROFORNORM.

V okviru EIP-AGRI je v regiji Normandija več gozdarskih operativnih skupin. Laure Ferrier predstavlja ukrepe za ozaveščanje širše javnosti o gospodarjenju z gozdovi.

Cilj projekta EUROFORNORM, ki ga koordinira Regionalna zveza gozdnih občin Normandije, je ustvariti in voditi regionalno mrežo normandijskih gozdnih območij za izvajanje inovativnih skupnih ukrepov na regionalni ravni. Projekt se osredotoča na treh funkcijah gozda: gospodarsko, socialno in okoljsko, ter na spodbujanju večnamenski funkciji gozda in predelavi lesa.

V sklopu projekta je nastala igra, ki je sestavljena iz sprejemanja pobud za upravljanje gozdov v kontekstu podnebnih sprememb in soočenja z rezultati simulacije nekaj desetletij pozneje. Cilj je otroke seznaniti z gospodarjenjem z gozdovi in prilagajanjem normandijskih gozdov podnebnim spremembam na zabaven način in s spodbujanjem sodelovanja. 

Foresters it’s your turn to play (pdf)

Spletna stran Normadijski gozdovi: Normandijski gozd v številkah (collectivitesforestieres-normandie.org)

Video »Francoski gozdarji z Evropskim partnerstvom za inovacije«, ki prikazuje igro »Gozdarji, zdaj ste vi na vrsti«: 

http://www.fosterforest.fr/

LinkedIn projekta FOREST4EU: FOREST4EU Project | LinkedIn

 Spletna stran projekta FOREST4EU: FOREST4EU Project - Homepage

 

Amina Gačo, Gozdarski inštitut Slovenije, Oddelek za gozdno tehniko in ekonomiko

Sorodne vsebine:

Novice

Popis sekalnikov 2024 15.07.2024

Popis sekalnikov 2024

Na Gozdarskem inštitutu Slovenije smo spomladi 2024 izvedli že šesti zaporedni popis sekalnikov. Glavni namen raziskave je spremljanje trga lesnih sekancev, analiza tokov lesne biomase v državi ter...

Več ...
Začetek izvajanja novega Interreg projekta Wildfire CE 08.07.2024

Začetek izvajanja novega Interreg projekta Wildfire CE

Z junijem smo na Gozdarskem inštitutu Slovenije začeli izvajati projekt »Enabling cross-boundary assessment, communication and management of wildfire risks in Central Europe«, s kratkim imenom Wild...

Več ...
Gozdarska žičnica Uniforest Cobra T9500-25 01.07.2024

Gozdarska žičnica Uniforest Cobra T9500-25

Pozimi in v začetku letošnje pomladi smo bili prisotni pri spravilu lesa z gozdarsko žičnico Cobra in vam predstavljamo vtise.

Več ...
  • © 2021 Gozdarski inštitut Slovenije
  • ISSN 2591-2127