Profesionalizacija del

Varnost in zdravje pri delu v gozdu

Število mrtvih ali huje poškodovanih se zmanjšuje, a do vizije 0, to je nič mrtvih in nič hudo poškodovanih, smo pri nepoklicnih delavcih še daleč. Število smrti pri poklicnih delavcih se stalno zmanjšuje in je nizko. Število smrtnih nepoklicnih nezgod ima spremenljivo oz. neopredeljivo smer razvoja in se hitro (v primeru večje ujme ali negotovih socialnih razmerah) zlahka znatno poveča. Izobraževanje lastnikov gozdov se ne intenzivira.

Izvajalci gozdarskih storitev

Število ponudnikov gozdarskih storitev narašča iz leta v leto. Poslovne prakse se spreminjajo in kvaliteta izvedbe del je za lastnike gozdov vse bolj pomembna. Na podlagi zbranih podatkov ni mogoče kvantificirati ciljnega stanja. Ocenjujemo, da v zadnjih letih poklicni izvajalci opravijo večji delež del v zasebnih gozdovih, a bi to lahko bil odsev oteženih razmer za delo v gozdu, ki so nastale kot posledica veliko površinskih motenj.