Profesionalizacija del

Izvajalci gozdarskih storitev

Število ponudnikov gozdarskih storitev narašča iz leta v leto. Poslovne prakse se spreminjajo in kvaliteta izvedbe del je za lastnike gozdov vse bolj pomembna. Na podlagi zbranih podatkov ni mogoče kvantificirati ciljnega stanja. Ocenjujemo, da v zadnjih letih poklicni izvajalci opravijo večji delež del v zasebnih gozdovih, a bi to lahko bil odsev oteženih razmer za delo v gozdu, ki so nastale kot posledica veliko površinskih motenj.

Varnost in zdravje pri delu v gozdu

Število mrtvih ali huje poškodovanih se zmanjšuje, a do vizije 0, to je nič mrtvih in nič hudo poškodovanih, smo še daleč. Še vedno pa se, tudi zaradi povečanih tveganj pri delu v zadnjih letih, trend zmanjševanja nezgod s smrtnim izidom in težjih poškodb k »viziji 0« zmanjšuje oziroma se ustavlja. Število smrti pri poklicnih delavcih se stalno zmanjšuje in je nizko. Število smrtnih nepoklicnih nezgod ima spremenljivo oz. neopredeljivo smer razvoja in se v primeru večje ujme ali negotovih socialnih razmer zlahka znatno poveča. Izobraževanje lastnikov gozdov se ne intenzivira.