Cene hlodovine iglavcev tudi za 76 % višje

25.04.2022

Po podatkih Statističnega urada RS (SURS) je bilo v lanskem letu odkupa gozdnih lesnih sortimentov (GLS) iz zasebnih gozdov skupaj 862.000 m3, kar je 1 % več kot v letu 2020.

Dve glavni značilnosti strukture količin odkupa GLS v lanskem letu sta povečan delež odkupa hlodovine iglavcev (463.000 m3 oz. 54 % skupnega odkupa) ter povečan delež odkupa lesa za plošče listavcev (126.000 m3 oz. 15 % skupnega odkupa). Pri interpretaciji podatkov o količinah odkupa GLS iz zasebnih gozdov, ki jih spremlja SURS, je potrebna previdnost, saj raziskava zajame le okrog polovico količin okroglega lesa, ki v enem letu vstopi na trg.

V letu 2021 so bile odkupne cene za vse skupine GLS rekordne z izjemo industrijskega lesa slabše kakovosti listavcev ter lesa za kurjavo listavcev. Po podatkih SURS so se povprečne letne odkupne cene hlodovine iglavcev v letih 2012 do 2020 gibale med 57,41 €/m3 brez DDV (leto 2020) in 73,25 €/m3 brez DDV (leto 2013). V letu 2021 pa je bil izrazit porast cen teh sortimentov in sicer je njihova povprečna letna odkupna cena znašala 83,28 €/m3 brez DDV, kar je rekorden podatek. V zadnjih letih naraščajo tudi cene hlodovine listavcev, najbolj izrazit dvig je opaziti pri hlodovini hrasta. V letu 2021 je povprečna odkupna cena hlodovine hrasta znašala 179,75 €/m3 brez DDV, kar je 14 % več kot leta 2020 in 38 % več kot pet let nazaj. Cene lesa za celulozo in plošče med leti nihajo, pri iglavcih v zadnjih štirih letih cena ostaja podobna (okrog 30 €/m3 brez DDV), pri listavcih pa je povprečna letna cena dosegla vrh v letu 2018 (47,98 €/m3 brez DDV), lani pa je znašala 43,66 €/mbrez DDV.

Odkupne cene GLS na kamionski cesti iz zasebnih gozdov spremlja tudi Gozdarski inštitut Slovenije (GIS) za skupno 38 sortimentov razvrščenih v kakovostne razrede. Po podatkih GIS, je bil v letu 2021 največji porast cen pri hlodih smreke kakovostnega razreda C in sicer je srednja vrednost cen za ta sortiment v februarju, maju, avgustu in novembru (to so meseci v sredini obdobja vsakega četrtletja) leta 2020 znašala 65 €/m3 brez DDV, v enakih mesecih leta 2021 pa 92 €/m3 brez DDV. Pri hlodovini iglavcev so bile v letu 2021 najvišje cene v poletnem času in sicer so se za primer smreke kakovostnih razredov D2 do A gibale med 70–140 €/m3 brez DDV, medtem ko so se cene v enakem mesecu leta 2020 gibale med 40–100 €/m3 brez DDV. Pri hlodovini bukve smo lani na GIS zaznali najvišje cene v novembru, največje zvišanje je bilo pri kakovostnem razredu D2 (+11 %).

 

Več podrobnosti o količinah, vrednosti in cenah odkupa okroglega lesa iz zasebnih gozdov si lahko preberete v kazalniku Odkup lesa iz zasebnih gozdov

Špela Ščap, Gozdarski inštitut Slovenije, Oddelek za gozdno tehniko in ekonomiko

Sorodne vsebine:

Novice

19.05.2022

Češka: cene okroglega lesa najvišje v zadnjih 20 letih

Cene okroglega lesa na Češkem, so v drugem kvartalu leta 2022 dosegle rekordno vrednost v zadnjih 20–ih letih. Glavni razlog za to je veliko povpraševanje po tej surovini. Cene okroglega lesa na Če...

Več ...
16.05.2022

Nezgode v kmetijstvu in gozdarstvu v letu 2021

20 mrtvih in veliko poškodovanih Leto 2021 je bilo na področju varnosti in zdravja pri delu v kmetijstvu in gozdarstvu v Sloveniji spet slabše od predhodnega leta 2022. Skupaj je umrlo 20 ljudi,...

Več ...
12.05.2022

Obiskali smo podjetje BREZA COMMERCE, d. o. o.

Podjetje BREZA COMMERCE, d. o. o., locirana v Todražu na Gorenjskem, se ukvarja z nabavo, pripravo, sušenjem in prodajo rezanega lesa, odkupom kvalitetne hlodovine ter z uvozom in izvozom rezanega ...

Več ...
  • © 2020 Gozdarski inštitut Slovenije
  • ISSN 2591-2127