Gozdni lesni proizvodi (sortimenti)

12.09.2022

Proizvodna funkcija gozdov zajema predvsem pridobivanje gozdnih lesnih proizvodov iz drevja. Gozdni lesni proizvodi dajejo lastniku gozda zaenkrat največji finančni in/ali materialni donos od vseh funkcij, ki jih opravlja gozd.

Za vas smo v uredništvu WCM posodobili priročnik za lastnike gozdov.  Priročnik je rezultat projekta »Network for Educated European Forest Owners (EFO)«, ki je financiran v okviru je Erasmus + programa in ga vodi Latvijski Center za pomoč združenjem zasebnih lastnikov gozdov. Konzorcij sestavljajo partnerji iz Latvije, Estonije, Finske in Slovenije (Gozdarski inštitut Slovenije).  Na priročnik gledamo kot na razvijajoč dokument, ki ga bomo nadgrajevali in posodabljali tako, da bo ostal aktualne in uporaben.Avtorji priročnika so: Marjan Dolenšek, Tina Jemec, Jernej Jevšenak, Jaka Klun, Nike Krajnc, Miha Humar, Mitja Piškur, Špela Ščap, Matevž Triplat, Darja Kocjan

V tokratni akciji smo posodobili poglavje "Gozdni lesni proizvodi (sortimenti)". 

Gozdni lesni proizvodi so osnovna surovina za lesno predelovalno industrijo in obrt ter za domačo porabo lastnikov gozdov. Z gospodarskega vidika zagotavlja pridobivanje gozdnih lesnih proizvodov delovna mesta, pripomore k ohranjanju poseljenosti podeželja, predstavlja dodaten dohodek lastnikov gozdov, hkrati pa omogoča ohranjanje delovnih mest in dodajanje vrednosti lesu v celotni lesno predelovalni verigi od gozda do končnega lesnega izdelka.

Za več informacij in ogled celotne vsebine sledite povezavi. 

Uredništvo WCM,

Sorodne vsebine:

Novice

28.09.2022

Tržni potenciali lesa

Poznavanje teoretičnih in dejanskih količin lesne surovine iz gozdov je pomembna informacija za razvoj lesnopredelovalne industrije tako pri umeščanju novih obratov ali optimizaciji obstoječih kot ...

Več ...
21.09.2022

Primerjava mejnih vrednosti za kakovostne razrede hlodov bukve v državah srednje Evrope

Odkup okroglega lesa iz gozdov poteka na podlagi razvrščanja gozdno lesnih sortimentov v kakovostne razrede. V slovenskih državnih gozdovih se za razvrščanje hlodovine v posamezne kakovostne razred...

Več ...
19.09.2022

Javno dostopen zemljevid deležnikov gozdno–lesne verige

Ste že kdaj iskali ponudnika gozdarskih storitev, potrebujete svetovalno službo ali kupca za vaš les? Ali veste na koga se obrniti in kdo so deležniki v gozdno–lesni verigi v vašem kraju ali regiji?

Več ...
  • © 2021 Gozdarski inštitut Slovenije
  • ISSN 2591-2127