V februarju dvig cen žagarskih proizvodov iglavcev

V februarju dvig cen žagarskih proizvodov iglavcev

13.03.2023

Na Gozdarskem inštitutu Slovenije smo v letošnjem februarju opravili že zaporedno deveto raziskavo prodajnih cen žaganega lesa iglavcev v Sloveniji. Raziskavo opravljamo redno, v četrtletnih intervalih, od začetka leta 2021, z namenom spremljanja dinamike cen žagarskih proizvodov na trgu. V tokratni objavi prikazujemo rezultate iz ankete, kjer navajamo prodajne cene (brez vključenega DDV in prevoza) posameznih proizvodov za mesec FEBRUAR 2023.

Vprašalnik o februarskih cenah žagarskih proizvodov smo posredovali na 235 elektronskih naslovov. Vprašalnik je izpolnilo 26 podjetij, ki se ukvarjajo s proizvodnjo žaganega lesa iglavcev. 36 % podjetij je navedlo, da cene veljajo po celotni Sloveniji (v vseh statističnih regijah), za ostala podjetja pa podane cene veljajo le lokalno (slika 1).

Največ sodelujočih podjetij (64 %) povprečno letno proizvede do 5.000 m3 žaganega lesa iglavcev, sledijo podjetja s povprečno letno proizvodnjo od 5.000 do 10.000 m3 (16 %) in podjetja s povprečno letno proizvodnjo nad 60.000 m3 žaganega lesa iglavcev (12 %).

Cene žagarskih proizvodov je tokrat posredovalo 23 podjetij. Podatke prikazujemo za proizvode, kjer imamo za posamezen mesec zbranih 5 prodajnih cen ali več  (preglednica 1).

 

 Preglednica 1: Povprečne in srednje (mediana) vrednosti izbranih žagarskih proizvodov iglavcev za meseca november 2022 in februar 2023 (prikazujemo prodajne cene v EUR/m3 brez vključenega DDV in prevoza).

 

November 2022

Februar 2023

n

Mediana (EUR/m3)

n

Mediana (EUR/m3)

Konstrukcijski les

   

Smreka

Deske 18 mm do 24 mm, nesušene

20

245

20

250

Deske 28 mm do 40 mm, nesušene

14

258

15

260

Konstrukcijski les C24/S10, nesušen

11

290

15

300

Konstrukcijski les C24/S10, sušen

5

300

6

300

Letve 50/30 - 50/50 mm (dolžina 3-5 m) z oznako CE, sušene

4

-

8

300

Letve 50/30 - 50/50 mm (dolžina 3-5 m) brez oznake CE, sušene

5

280

8

290

Letve 50/30 - 50/50 mm (dolžina 3-5 m) brez oznake CE, nesušene

16

280

14

295

Plohi od 40 do 50 mm, nesušeni

17

250

20

270

Plohi nad 50 mm, nesušeni

12

263

12

280

Tramovi do 5 m, nesušeni*

41

283

16

300

Tramovi nad 6 m, nesušeni**

13

290

17

300

Nekonstrukcijski les (robljen)

   

Smreka

Četrtaki ali Morali 38x76mm ali 76x76mm, nesušeni

10

275

16

283

Deske 20 - 28 mm I-II, nesušene

8

265

13

250

Plohi 48 mm (širina 100-200)  I-II, nesušeni

10

263

12

290

Tram (greda) 120 x 140 mm (3-5 m), nesušen

12

280

14

280

Jelka

Četrtaki ali Morali 38x76mm ali 76x76mm, nesušeni

8

268

11

290

Deske 20 - 28 mm I-II, nesušene

8

265

9

270

Plohi 48 mm (širina 100-200)  I-II, nesušeni

10

258

8

300

Tram (greda) 120 x 140 mm (3-5 m), nesušen

10

280

10

290

Nekonstrukcijski les (nerobljen)

   

Smreka

Deske 24 mm – krajniki nesušene

5

180

8

238

Deske 24 mm – ozke, nesušene

7

212

13

220

Deske 24 mm – široke, nesušene

5

200

13

250

Jelka

Deske 24 mm – krajniki nesušene

3

-

6

245

Deske 24 mm – ozke, nesušene

4

-

6

220

Deske 24 mm – široke, nesušene

3

-

8

250

 *Tramovi do 5 m, vključujejo sledeče dimenzije; 60 x 80 mm, 100 x 200 mm in 140 x 140 mm.
 **Tramovi nad 6 m, vključujejo sledeče dimenzije; 140 x 140 mm.

V primerjavi z novembrom 2022 so se v februarju 2023 cene žaganega lesa smreke za konstrukcijske namene pri vseh proizvodih z izjemo enega zvišale (slika 2) in sicer za 1 do 36 %. Izjema je sušen konstrukcijski les C24/S10, ko je letošnja februarska cena znašala 300 €/m3 brez DDV in je bila enaka kot ob zadnjem zbiranju cen v novembru 2022. Pri večini proizvodov so se cene zvišale do 8 %, izjema so sušene letve z oznako CE katerih dimenzije spremljamo; v februarju je cena tega proizvoda znašala 300 €/m3 brez DDV, kar je 36 % več kot novembra 2022. Vendar pa je potrebno upoštevati, da so v novembru cene poročala le 4 podjetja in zato je podatek manj zanesljiv. Februarske cene konstrukcijskega lesa smreke se v večini gibajo med 280–300 €/m3 brez DDV, najnižje vrednosti pa dosegajo deske katerih dimenzije spremljamo in sicer 250 oz. 260 €/m3 brez DDV. Primerjava s cenami v enakem obdobju lani zaradi preblikovanja seznama spremljanih proizvodov v drugi polovici lanskega leta ni mogoča v celoti, vendar kljub temu lahko zaključimo, da so letošnje februarske cene pri večini proizvodov višje za 4 do 13 %; največje zvišanje je zaznati pri nesušenih deskah debeline od 28 do 40 mm. Cene sušenih letev z oznako CE katerih dimenzije spremljamo ter nesušenih plohov dimenzij od 40 do 50 mm pa v februarju ostajajo enake kot februarja 2022.

Cene nekonstrukcijskega robljenega lesa smreke in jelke so se prav tako za večino proizvodov zvišale v primerjavi z novembrom 2022 (slika 3). Zvišanje cen se pri izdelkih obeh drevesnih vrst giba med 3–17 %. Cena se je v primerjavi z lanskim februarjem znižala le pri smrekovih deskah katerih dimenzije spremljamo in sicer za 15 €/m3 brez DDV oz. 6 %. Najvišjo vrednost v tej kategoriji izdelkov so v februarju dosegali plohi katerih dimenzije spremljamo (t.j. 290 €/m3 pri smreki in 300 €/m3 pri jelki), kar je sprememba glede na prejšnje zbiranje, ko so najvišjo ceno dosegali tramovi. Podobna je primerjava s februarjem 2022; za večino spremljanih proizvodov se je letošnja februarska cena zvišala in sicer za 4 do 13 %. Izjema so smrekovi tramovi, katerih februarska cena ostaja enaka kot v enakem obdobju lani. 13 % zvišanje cene smo zabeležili pri jelovih deskah 20–28 mm.

Cene nekonstrukcijskega nerobljenega žaganega lesa smreke so se v februarju prav tako zvišale in sicer za 4–32 % v primerjavi z novembrom 2022. Najvišjo vrednost v tej kategoriji izdelkov predstavljajo široke smrekove nesušene deske debeline 24 mm in sicer 250 €/m3 brez DDV (+25 % v primerjavi z novembrom 2022). Največje zvišanje cen smo zaznali pri smrekovih krajnikih, saj februarska cena znaša 238 €/m3 brez DDV, kar je največ odkar od leta 2021 naprej spremljamo cene žagarskih proizvodov. V primerjavi z lanskim februarjem, so se cene širokih smrekovih desk in krajnikov zvišale za 9 % oz. 13 %, cene ozkih desk pa so ostale enake. Podobno velja za proizvode iz jelovega lesa, cene širokih desk in krajnikov so se zvišale za 9 % oz. 11 %, cene ozkih desk pa so ostale enake kot februarja 2022.

Cene žagarskih ostankov in sekancev nam je tokrat posredovalo 21 sodelujočih podjetij. Srednja vrednost zbranih cen za krajnike ali žamanje je v februarju znašala 40 €/prm, kar je 5 €/prm (oz. 14 %) več kot novembra 2022 (slika 4). V primerjavi s februarjem 2022 pa je cena krajnikov ali žamanja višja za 70 % (takrat je cena znašala 24 €/prm). Cena žagovine se je v letošnjem februarju zvišala za 5 €/t (oz. 25 %) v primerjavi z novembrom 2022 in je znašala 25 €/t. V primerjavi z lanskim februarjem je letošnja februarska cena žagovine za 11 % višja. Februarska cena sekancev proizvedenih na žagarskih obratih je znašala 22 €/nm in je ostala enaka kot ob preteklem zbiranju cen.

Cene sušenja žaganega lesa iglavcev nam je tokrat posredovalo 6 podjetij. Cene sušenja se med seboj zelo razlikujejo in sicer najnižja poročana cena je 25 €/m3, najvišja poročana pa 350 €/m3

 

ZAHVALA

Zahvaljujemo se vsem podjetjem, ki so sodelovala z nami in nam posredovala podatke.

Špela Ščap, Gozdarski inštitut Slovenije, Oddelek za gozdno tehniko in ekonomiko
dr. Peter Prislan, Gozdarski inštitut Slovenije, Oddelek za gozdno tehniko in ekonomiko

Sorodne vsebine:

Novice

Cene žagarskih izdelkov in ostankov se tudi v drugem četrtletju 2024 nižajo 10.06.2024

Cene žagarskih izdelkov in ostankov se tudi v drugem četrtletju 2024 nižajo

Na Gozdarskem inštitutu Slovenije smo maja 2024 drugič letos opravili raziskavo prodajnih cen žaganega lesa iglavcev v Sloveniji. Raziskavo opravljamo redno, v četrtletnih intervalih, od začetka le...

Več ...
Cene gozdnih lesnih sortimentov iz zasebnih gozdov na slovenskem trgu v maju 2024 05.06.2024

Cene gozdnih lesnih sortimentov iz zasebnih gozdov na slovenskem trgu v maju 2024

V maju 2024 smo na Gozdarskem inštitutu Slovenije ponovno izvedli zbiranje odkupnih cen gozdnih lesnih sortimentov iz zasebnih gozdov na slovenskem trgu. Namen aktivnosti je spremljanje sezonskega ...

Več ...
Nezgode v gozdarstvu v letu 2023: mrtvih kot dve leti prej skupaj 03.06.2024

Nezgode v gozdarstvu v letu 2023: mrtvih kot dve leti prej skupaj

Leto 2023 je bilo na področju varnosti in zdravja pri delu v gozdu slabo, zelo slabo. Umrlo je 17 ljudi, kar je toliko kot prej v letu 2022 in 2021 skupaj, ko je umrlo 11 oz. 6 ljudi. Če navedenim ...

Več ...
  • © 2021 Gozdarski inštitut Slovenije
  • ISSN 2591-2127