Zaradi podlubnikov v 2022 proizvodnja gozdnih lesnih sortimentov nad 4 mio m3

Zaradi podlubnikov v 2022 proizvodnja gozdnih lesnih sortimentov nad 4 mio m3

29.05.2023

Na Gozdarskem inštitutu Slovenije (GIS) smo v sodelovanju z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) v maju pripravili izračune strukture proizvodnje gozdnih lesnih sortimentov (GLS) v Sloveniji za leto 2022. Podatki so začasni, končni bodo na voljo v zgodnjem jesenskem času.

V letu 2022 je obseg proizvodnje GLS znašal 4.269 tisoč m3, kar je 12 % več v primerjavi z letom 2021. Eden izmed glavnih razlogov za povečanje proizvodnje GLS v lanskem letu v primerjavi z letom 2021 je večji obseg sanitarnega poseka predvsem zaradi gradacije podlubnikov (+ 116 % poseka dreves zaradi žuželk v 2022 v primerjavi z 2021). Proizvodnja GLS listavcev je v letu 2022 znašala 2.011 tisoč m3 in se je povečala za 5 % v primerjavi z letom 2021. Proizvodnja GLS iglavcev pa se je po nekaj letnem trendu upadanja zopet povečala in sicer na 2.258 tisoč m3 (+18 % v primerjavi z letom 2021). V strukturi proizvodnje GLS iglavcev z 78 % prevladuje skupina hlodi za žago in furnir, pri GLS listavcev pa z 51 % prevladuje skupina les za kurjavo.

 Preglednica: Gozdni lesni sortimenti pridobljeni v Sloveniji za obdobje 2020–2022 (količine so prikazane v 1.000 m3)

 

 

2020

2021

2022*

Iglavci

Listavci

Skupaj

Iglavci

Listavci

Skupaj

Iglavci

Listavci

Skupaj

Hlodovina

1.624

348

1.971

1.510

467

1.977

1.766

499

2.265

Les za celulozo in plošče

346

479

825

262

410

673

274

449

723

Drug okrogel industrijski les

15

37

52

18

32

50

4

44

48

Les za kurjavo

135

1.013

1.148

118

997

1.115

214

1.019

1.232

Skupaj

2.119

1.877

3.996

1.908

1.907

3.815

2.258

2.011

4.269

*podatki za leto 2022 so začasni

Opomba: Zgornje količine zajemajo gozdne lesne sortimente iz gozdov.

Viri: MKGP, ZGS, GIS, SURS, SiDG; preračuni GIS

 

Proizvodnja gozdnih lesnih sortimentov v letu 2022 v državnih gozdovih

 

Proizvodnja GLS v državnih gozdovih (v upravljanju družbe SiDG d. o. o. in Ministrstva za obrambo RS) se je v letu 2022 povečala za 6 % v primerjavi z letom 2021 in je znašala 1.145 tisoč m3. Ta obseg proizvodnje je podoben obsegu proizvodnje GLS v državnih gozdovih v letih 2017 in 2020. 51 % proizvodnje GLS predstavljajo listavci. V strukturi proizvodnje GLS iglavcev pridobljenih iz državnih gozdov z 76 % prevladuje skupina hlodi za žago in furnir, pri listavcih pa s 66 % les za celulozo in plošče.

 

Analiza strukture proizvodnje GLS v slovenskih gozdovih se pripravlja v okviru nalog Javne gozdarske službe (JGS), ki jo financira Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP).

Špela Ščap, Gozdarski inštitut Slovenije, Oddelek za gozdno tehniko in ekonomiko

Sorodne vsebine:

Novice

Gozdno lesne verige za slovensko biogospodarstvo: vabilo na zaključni dogodek 25.09.2023

Gozdno lesne verige za slovensko biogospodarstvo: vabilo na zaključni dogodek

Več ...
Objavljen prvi začasni standard FSC za gospodarjenje z gozdovi v Sloveniji 25.09.2023

Objavljen prvi začasni standard FSC za gospodarjenje z gozdovi v Sloveniji

S 1. oktobrom 2023 v Sloveniji začne veljati standard za upravljanje z gozdovi FSC- IFSS (Forest Stewardship Council – Interim Forest Stewardship Standard).

Več ...
Analiza kakovosti drv na slovenskem trgu 21.09.2023

Analiza kakovosti drv na slovenskem trgu

V Sloveniji je lesna biomasa široko uporabljana za energetske namene in predstavlja ključni vir energije za izpolnjevanje potreb po toploti v gospodinjstvih kot tudi v proizvodnji toplote v industr...

Več ...
  • © 2021 Gozdarski inštitut Slovenije
  • ISSN 2591-2127