Zaradi podlubnikov v 2022 proizvodnja gozdnih lesnih sortimentov nad 4 mio m3

Zaradi podlubnikov v 2022 proizvodnja gozdnih lesnih sortimentov nad 4 mio m3

29.05.2023

Na Gozdarskem inštitutu Slovenije (GIS) smo v sodelovanju z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) v maju pripravili izračune strukture proizvodnje gozdnih lesnih sortimentov (GLS) v Sloveniji za leto 2022. Podatki so začasni, končni bodo na voljo v zgodnjem jesenskem času.

V letu 2022 je obseg proizvodnje GLS znašal 4.269 tisoč m3, kar je 12 % več v primerjavi z letom 2021. Eden izmed glavnih razlogov za povečanje proizvodnje GLS v lanskem letu v primerjavi z letom 2021 je večji obseg sanitarnega poseka predvsem zaradi gradacije podlubnikov (+ 116 % poseka dreves zaradi žuželk v 2022 v primerjavi z 2021). Proizvodnja GLS listavcev je v letu 2022 znašala 2.011 tisoč m3 in se je povečala za 5 % v primerjavi z letom 2021. Proizvodnja GLS iglavcev pa se je po nekaj letnem trendu upadanja zopet povečala in sicer na 2.258 tisoč m3 (+18 % v primerjavi z letom 2021). V strukturi proizvodnje GLS iglavcev z 78 % prevladuje skupina hlodi za žago in furnir, pri GLS listavcev pa z 51 % prevladuje skupina les za kurjavo.

 Preglednica: Gozdni lesni sortimenti pridobljeni v Sloveniji za obdobje 2020–2022 (količine so prikazane v 1.000 m3)

 

 

2020

2021

2022*

Iglavci

Listavci

Skupaj

Iglavci

Listavci

Skupaj

Iglavci

Listavci

Skupaj

Hlodovina

1.624

348

1.971

1.510

467

1.977

1.766

499

2.265

Les za celulozo in plošče

346

479

825

262

410

673

274

449

723

Drug okrogel industrijski les

15

37

52

18

32

50

4

44

48

Les za kurjavo

135

1.013

1.148

118

997

1.115

214

1.019

1.232

Skupaj

2.119

1.877

3.996

1.908

1.907

3.815

2.258

2.011

4.269

*podatki za leto 2022 so začasni

Opomba: Zgornje količine zajemajo gozdne lesne sortimente iz gozdov.

Viri: MKGP, ZGS, GIS, SURS, SiDG; preračuni GIS

 

Proizvodnja gozdnih lesnih sortimentov v letu 2022 v državnih gozdovih

 

Proizvodnja GLS v državnih gozdovih (v upravljanju družbe SiDG d. o. o. in Ministrstva za obrambo RS) se je v letu 2022 povečala za 6 % v primerjavi z letom 2021 in je znašala 1.145 tisoč m3. Ta obseg proizvodnje je podoben obsegu proizvodnje GLS v državnih gozdovih v letih 2017 in 2020. 51 % proizvodnje GLS predstavljajo listavci. V strukturi proizvodnje GLS iglavcev pridobljenih iz državnih gozdov z 76 % prevladuje skupina hlodi za žago in furnir, pri listavcih pa s 66 % les za celulozo in plošče.

 

Analiza strukture proizvodnje GLS v slovenskih gozdovih se pripravlja v okviru nalog Javne gozdarske službe (JGS), ki jo financira Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP).

Špela Ščap, Gozdarski inštitut Slovenije, Oddelek za gozdno tehniko in ekonomiko

Sorodne vsebine:

Novice

Cene žagarskih izdelkov in ostankov se tudi v drugem četrtletju 2024 nižajo 10.06.2024

Cene žagarskih izdelkov in ostankov se tudi v drugem četrtletju 2024 nižajo

Na Gozdarskem inštitutu Slovenije smo maja 2024 drugič letos opravili raziskavo prodajnih cen žaganega lesa iglavcev v Sloveniji. Raziskavo opravljamo redno, v četrtletnih intervalih, od začetka le...

Več ...
Cene gozdnih lesnih sortimentov iz zasebnih gozdov na slovenskem trgu v maju 2024 05.06.2024

Cene gozdnih lesnih sortimentov iz zasebnih gozdov na slovenskem trgu v maju 2024

V maju 2024 smo na Gozdarskem inštitutu Slovenije ponovno izvedli zbiranje odkupnih cen gozdnih lesnih sortimentov iz zasebnih gozdov na slovenskem trgu. Namen aktivnosti je spremljanje sezonskega ...

Več ...
Nezgode v gozdarstvu v letu 2023: mrtvih kot dve leti prej skupaj 03.06.2024

Nezgode v gozdarstvu v letu 2023: mrtvih kot dve leti prej skupaj

Leto 2023 je bilo na področju varnosti in zdravja pri delu v gozdu slabo, zelo slabo. Umrlo je 17 ljudi, kar je toliko kot prej v letu 2022 in 2021 skupaj, ko je umrlo 11 oz. 6 ljudi. Če navedenim ...

Več ...
  • © 2021 Gozdarski inštitut Slovenije
  • ISSN 2591-2127