Cene gozdarskih storitev v Sloveniji – marec 2024

Cene gozdarskih storitev v Sloveniji – marec 2024

09.04.2024

V drugi polovici marca smo na Gozdarskem inštitutu Slovenije med izvajalci gozdarskih storitev izvedli zbiranje cen sečnje in spravila lesa, kjer ločimo sečnjo z motorno žago in traktorsko spravilo ter strojno sečnjo in spravilo, in prevoz lesa z gozdarsko transportno kompozicijo. Anketni vprašalnik smo razposlali 61 poslovnim subjektom. Na vprašalnik je odgovorilo 22 poslovnih subjektov, ki se ukvarjajo z gozdarskimi storitvami.

 

Cene sečnje in spravila lesa

Glede na posredovane podatke o letnem obsegu proizvodnje se med poročevalskimi enotami 5 podjetij uvršča v kategorijo do 3.000 m3, 12 podjetij v kategorijo s proizvodnjo med 3.000 in 10.000 m3 in 4 podjetja v kategorijo z nad 10.000 m3 letne proizvodnje. Eno podjetje o obsegu proizvodnje ni poročalo.

V poročilu se v smislu povprečja ali srednje vrednosti vedno uporablja mediano, razen kjer je izrecno navedena druga srednja vrednost (npr. aritmetična sredina). Mediana je srednja vrednost, pri kateri ima polovica podatkov manjše ali enake vrednosti, polovica pa večje ali enake. Vse cene navedene v tem prispevku so podane v €/m3 brez DDV, in sicer ločeno po:

  • debelinskih razredih: debelinski razred A (od 10 do 30 cm), debelinski razred B (od 30 do 50 cm) in debelinski razred C (50 cm in več);
  • načinu sečnje: strojna sečnja in spravilo ali sečnja z motorno žago in traktorsko spravilo;
  • ugodnih in neugodnih delovnih razmerah (razmere so podrobneje opredeljene z vprašalnikom).

Več o metodologiji zbiranja cen gozdarskih storitev je objavljeno na spletni strani WCM: https://wcm.gozdis.si/sl/podatki/cene/ .

V nadaljevanju predstavljamo aktualne cene sečnje z motorno žago in traktorskega spravila lesa in aktualne cene strojne sečnje. Iz rezultatov ankete lahko sklepamo, da samo sečnja z motorno žago v povprečju predstavlja 50 % skupne cene storitve (torej sečnje in spravila), samo sečnja pri strojni sečnji pa prav tako 50 % skupne cene storitve. Srednja cena sečnje in spravila (mediana strojne sečnje in spravila, ter sečnje z motorno žago in traktorskega spravila skupaj) je v prvem poročevalskem obdobju leta 2024 znašala 25 €/m3.

 

Cena sečnje z motorno žago in traktorskega spravila lesa

Srednja vrednost vseh posredovanih cen sečnje z motorno žago in traktorskega spravila za debelinski razred A v ugodnih delovnih razmerah znaša 24 €/m3 brez DDV (cena je za 1 €/m3 nižja kot ob preteklem zbiranju podatkov v jeseni 2023); razpon poročanih cen je med 22 in 28 €/m3. Cena za sečnjo in spravilo v neugodnih delovnih razmerah znaša 28 €/m3 brez DDV (cena je ostala nespremenjena od jeseni 2023) in se giblje v razponu od 25 do 34 €/m3. Cene sečnje in spravila lesa debelinskega razreda A v neugodnih delovnih razmerah predstavljajo najvišje cene za klasično sečnjo in spravilo s traktorjem.

Srednja vrednost vseh posredovanih cen sečnje z motorno žago in traktorskega spravila za debelinski razred B v ugodnih delovnih razmerah trenutno znaša 22 €/m3 brez DDV (cena je za 1 €/m3 nižja kot ob preteklem zbiranju podatkov in 0,5 €/m3 višja kot cena v enakem obdobju preteklega leta); razpon cen je od 20 do 25 €/m3. Povprečna cena za sečnjo v neugodnih delovnih razmerah znaša 25 €/m3 brez DDV ter ostaja nespremenjena že od jeseni 2022, trenutno pa se giblje med 24 do 30 €/m3.

Srednja vrednost vseh posredovanih cen sečnje z motorno žago in traktorskega spravila za debelinski razred C v ugodnih delovnih razmerah trenutno znaša 22 €/m3 brez DDV (cena je enaka kot ob preteklem zbiranju podatkov); razpon poročanih cen znaša od 18 do 25 €/m3. Povprečna cena za sečnjo v neugodnih delovnih razmerah pa znaša 25 €/m3 brez DDV, in se giba od 23 do 30 €/m3 brez DDV. Cena je za 1 €/m3 višja kot ob preteklem zbiranju podatkov in enaka kot pred enim letom (marca lani).

Povprečna cena sečnje z motorno žago in traktorskega spravila, gledano na vse cene ne glede na debelinski razred in delovne razmere znaša 25 €/m3 brez DDV in je enaka kot v jeseni 2023.

 

Cena strojne sečnje in spravila lesa

Srednja vrednost vseh zbranih cen strojne sečnje in spravila je 26 €/m3 brez DDV in je 1 €/m3 višja kot jeseni 2023. Najvišje vrednosti pa dosegajo cene v neugodnih delovnih razmerah debelinskega razreda C, saj debelinski razred C lahko zahteva še dodatno predsečnjo z motorno žago kar poviša stroške gozdne proizvodnje. Razlika med srednjimi vrednostmi cen v ugodnih in neugodnih delovnih razmerah znaša do 5 €/m3 brez DDV, ne glede na debelinski razred. Podatke o strojni sečnji so nam tokrat posredovala štiri podjetja, zato so ocene cen manj zanesljive in se na terenu lahko razlikujejo od navedenih.

Zaradi manjšega števila poročevalskih enot in posledično manjše količine podatkov smo zaradi verodostojnosti prikazali združene cene po debelinskih razredih vendar ločeno po ugodnih in neugodnih razmerah (slika 3). Srednja vrednost cene strojne sečnje in spravila v ugodnih razmerah je 25 €/m3 v razponu 23-28 €/m3. V neugodnih razmerah je srednja cena storitve 29 €/m3 in sicer v razponu 24-33 €/m3.

Trenutno znaša srednja vrednost zbranih cen strojne sečnje in spravila, gledano na vse cene ne glede na debelinski razred in delovne razmere, 25 €/m3 brez DDV in je 2 €/m3 nižja kot ob preteklem zbiranju podatkov marca. Cena je enaka kot v primeru sečnje z motorno žago.

 

Cene prevoza lesa

Podatke o prevozu lesa je posredovalo 9 podjetij, ki se ukvarjajo s storitvami transporta lesa. Šest podjetji izvaja storitve samo v določenih statističnih regijah, ostala 3 podjetja pa storitve izvajajo v vseh statističnih regijah Slovenije.

Vse cene so podane v €/m3 brez DDV, ločeno za prevoz iglavcev in listavcev ter po različnih razdaljah: 0-20 km, 20-50 km, 50-100 km ter prevoz na daljše razdalje (več kot 100 km). Več o metodologiji zbiranja cen gozdarskih storitev je dostopno na povezavi: http://wcm.gozdis.si/cene-gozdarskih-storitev

V preglednici so podane cene prevoza lesa za ugodne razmere, ki so opredeljene z:

  • urejeno skladišče (po spravilu s »forwarderjem« ali z gozdarsko prikolico),
  • enostavne terenske razmere ter
  • manjši delež vožnje po gozdnih cestah.

V primeru neugodnih razmer za transport lesa so cene v povprečju višje za 18 %; različni ponudniki storitve navajajo delež povišanja cene od 0 do 50 %. Neugodne razmere so opredeljene z neurejenim skladiščem (neporavnana čela, spravilo s traktorjem), zahtevnimi terenskimi razmerami (večji nakloni), večjim deležem prevoza po gozdnih cestah ter prevozom lesa različnih dimenzij.

Če primerjamo aktualne cene prevoza lesa s cenami ob preteklem zbiranju v jeseni leta 2023 ugotovimo, da se je storitev prevoza na kratke razdalje (vse kategorije do 100 km) v povprečju podražila za 17 %. Trenutno v povprečni ceni prevoza na razdaljah od 20-50 km in 50-100 km ni razlik med prevozom iglavcev ali listavcev.

Za prevoz na daljše razdalje (nad 100 km) se uporabljajo vozila z majhno lastno maso (tara) večinoma so to sedlasti vlačilci s polprikolico brez nakladalne naprave in tovornega platoja. Trenutna srednja vrednost vseh posredovanih cen znaša 20 €/m3 (interval med 15 in 25 €/m3) brez vključenega DDV-ja. Cena storitve je ostala enaka glede na preteklo zbiranje cen (glede na jesen 2023).

 

ZAHVALA

Zahvaljujemo se vsem podjetjem, ki so sodelovala z nami in nam posredovala cene preko spletne ankete.

 

Peter Smolnikar, Gozdarski inštitut Slovenije, Oddelek za gozdno tehniko in ekonomiko
Matevž Triplat, Gozdarski inštitut Slovenije, Oddelek za gozdno tehniko in ekonomiko

Sorodne vsebine:

Novice

Popis sekalnikov 2024 15.07.2024

Popis sekalnikov 2024

Na Gozdarskem inštitutu Slovenije smo spomladi 2024 izvedli že šesti zaporedni popis sekalnikov. Glavni namen raziskave je spremljanje trga lesnih sekancev, analiza tokov lesne biomase v državi ter...

Več ...
Začetek izvajanja novega Interreg projekta Wildfire CE 08.07.2024

Začetek izvajanja novega Interreg projekta Wildfire CE

Z junijem smo na Gozdarskem inštitutu Slovenije začeli izvajati projekt »Enabling cross-boundary assessment, communication and management of wildfire risks in Central Europe«, s kratkim imenom Wild...

Več ...
Gozdarska žičnica Uniforest Cobra T9500-25 01.07.2024

Gozdarska žičnica Uniforest Cobra T9500-25

Pozimi in v začetku letošnje pomladi smo bili prisotni pri spravilu lesa z gozdarsko žičnico Cobra in vam predstavljamo vtise.

Več ...
  • © 2021 Gozdarski inštitut Slovenije
  • ISSN 2591-2127