Cene žaganih proizvodov

Podatki s komentarjem

Graf prikazuje cene žaganega lesa v €/m3 brez DDV. S spustnim menijem izberemo drevesno vrsto, kategorijo in željeno vrsto izdelka.

ZAHVALA

Zahvaljujemo se vsem podjetjem, ki so sodelovala z nami in nam posredovala podatke.

Metodološka pojasnila