Cene žaganih proizvodov

Podatki s komentarjem

Graf prikazuje cene žaganega lesa v €/m3 brez DDV. S spustnim menijem izberemo drevesno vrsto, kategorijo in željeno vrsto izdelka.

 Cene se zbirajo vsako četrtletje. Rimske številke za letnico pomenijo zaporedno številko četrtletja (npr. 2023-I pomeni prvo četrtletje leta 2023) 

 

ZAHVALA

Zahvaljujemo se vsem podjetjem, ki so sodelovala z nami in nam posredovala podatke.

 

Metodološka pojasnila