Spletno orodje WoodChainManager

Kalkulacije so računski postopki s katerimi po izbrani metodi obravnavamo stroške proizvodnega procesa z namenom, da ugotovimo ceno našega izdelka ali storitve. S kalkulacijo dobimo pregled nad vrednostjo vloženih sredstev v proizvodnjo, hkrati pa »odločitveno« orodje za sprejemanje poslovnih odločitev in ukrepov za znižanje stroškov oz. povečanje gospodarnosti in donostnosti. V gozdarstvu obstajajo številne metode kalkulacij stroškov (npr. Food and Agriculture Organization of the United Nations, Bundesforschungszentrum für Wald, Kuratorium für Waldarbeit und Forsttechnik e.V. Pri razvoju spletnega orodja smo želeli slediti principu preprostosti in pripraviti enostavno metodo, ki bi bila razumljiva širšemu krogu uporabnikov in bi bila takouporabna tudi za širšo javnost in ne samo za gozdarske inženirje. Metoda izračuna in osnovne predpostavke so tako jasne, da uporabnik brez inženirskega znanja pridobi svoje podatke za lasten delovni postopek oziroma lastno tehnologijo ter si kalkulacijo s konkretnimi podatki lahko samostojno prilagodi. Na osnovi kalkulacij in enotnih primerljivih vhodov lahko sprejemamo utemeljene in racionalne odločitve za gospodarno delo. Poleg tega nam mora kalkulacija podati uporabno informacijo o stroških posamezne faze dela oz. posamezne tehnologije, kakor tudi celotnega proizvodnega procesa oz. proizvodne verige.

 

Izračun stroškov

Uporabnik spletnega orodja lahko samostojno izbira procese in stroje in tako sestavlja lastne proizvodnje verige za katere mu aplikacija sočasno izračunava stroške. Z uporabo različnih strojev oz. tehnologij lahko preizkuša vpliv izbora posameznih tehnologij na skupne stroške proizvodnje verige in s tem optimira lastne poslovni proces. Orodje ima vgrajene logične kontrole, ki uporabniku onemogočajo izbiro v realnosti nemogočih proizvodnih verig oz. uporabnika vodijo do izbire logične kombinacije strojev.

Vabimo vas, da orodje za izračun stroškov in vizualizacijo proizvodnih verig preiskusite tudi sami. V kolikor orodje uporabljate prvič je priporočljivo, da si pred uporabo pogledate še stran "Vsebina, izhodišča in metodologija izračunavanja stroškov" v kateri so razloženi vsi strokovni izrazi in metodologija izračuna. Poleg tega so predstavljeni tudi izbrani primeri proizvodnih verig in interaktivna uporabniška navodila.