Svetujemo ogled posnetka z uporabniškimi navodili

Ustvarjanje lastne proizvodne verige


Primer uporabe orodja


Primer uporabe orodja WoodChainManager predstavljamo na enem izmed najbolj klasičnih načinov gozdne proizvodnje in sicer gre za kombinacijo klasične sečnje z motorno žago ter spravila s traktorjem. Proizvodna veriga se začne v gozdnem sestoju, ko sekač z motorno žago drevo podre, oklesti in odžaga vrhač. Po sečnji sledi spravilo okroglega lesa s traktorjem in uporabo vitla po gozdni vlaki do gozdne ceste. V tem tehnološkem modelu gre za sistem spravila dolgega lesa po t.im. debelni metodi, saj traktorist z motorno žago po odpenjanju žičnih vrvi in pred rampanjem deblovino s prečnimi prerezi prežaga na sortimente šele na skladišču. Transport sortimentov z gozdne ceste do končnega uporabnika je predviden z gozdarsko transportno kompozicijo.

Za lažjo predstavo si besedilo razdelimo po posameznih fazah gozdne proizvodnje:
Faza 1: Sečnja in kleščenje z motorno žago v gozdnem sestoju
Faza 2: Spravilo s traktorjem do gozdne ceste
Faza 3: Prežagovanje (krojenje) oz. izdelava sortimentov na gozdni cesti
Faza 4: Transport sortimentov z gozdarsko transportno kompozicijo

Za ogled uporabniških navodil zaženite naslednjo video vsebino: