Aktualne cene gozdarskih storitev v Sloveniji - marec 2023

Aktualne cene gozdarskih storitev v Sloveniji - marec 2023

03.04.2023

V drugi polovici marca smo na Gozdarskem inštitutu Slovenije med izvajalci gozdarskih storitev izvedli zbiranje cen sečnje z motorno žago in traktorskega spravila, strojne sečnje ter prevoza lesa z gozdarsko transportno kompozicijo. Anketni vprašalnik smo razposlali na 108 različnih naslovov.

Cene sečnje in spravila lesa

Podatke je posredovalo 14 poslovnih subjektov, ki se ukvarjajo s storitvami sečnje in spravila lesa. Med njimi so 4 takšni, ki letno posekajo in spravijo do 3.000 m3 lesa, 6 izvajalcev (31 %) poseka in spravi med 3.000 in 10.000 m3 lesa na leto in 3 izvajalci, ki so za letni obseg opravljenih storitev sečnje in spravila navedli nad 10.000 m3. Eden izmed anketirancev na to vprašanje ni odgovoril.

Vse cene so podane v €/m3, brez DDV, prikazana je srednja vrednost (mediana) vseh posredovanih cen, ločeno po debelinskih razredih, načinu sečnje ter ugodnih in neugodnih delovnih razmerah. Več o metodologiji zbiranja cen gozdarskih storitev je dostopno na spletni strani WCM: https://wcm.gozdis.si/sl/podatki/cene/ .

V nadaljevanju predstavljamo aktualne cene sečnje z motorno žago in traktorskim spravilom lesa in aktualne cene strojne sečnje in spravila. Iz ankete smo ugotovili, da po mnenju izvajalcev gozdarskih storitev samo sečnja z motorno žago v povprečju predstavlja 51 % skupne cene storitve (torej sečnje in spravila), strojna sečnja pa v povprečju predstavlja 50 % skupne cene storitve.

Cena sečnje z motorno žago in traktorsko spravilo lesa

Srednja vrednost vseh posredovanih cen sečnje z motorno žago in traktorskega spravila za debelinski razred A (prsni premer 10-29 cm) v ugodnih delovnih razmerah znaša 23 €/m3 brez DDV (cena je enaka kot ob preteklem zbiranju podatkov v oktobru lansko leto); se pa cene gibajo od 11 do 32 €/m3. Cena za sečnjo v neugodnih delovnih razmerah znaša 27,5 €/m3 brez DDV (cena je za 0,5 €/m3 višja kot oktobra lani in 2,5 €/m3 višja kot cena v enakem obdobju preteklega leta) in se giba od 13 do 37 €/m3. Cene sečnje in spravila lesa debelinskega razreda A v neugodnih delovnih razmerah predstavljajo najvišje cene za sečnjo, ki jih poročajo izvajalska podjetja.

Srednja vrednost vseh posredovanih cen sečnje z motorno žago in traktorskega spravila za debelinski razred B v ugodnih delovnih razmerah trenutno znaša 21,5 €/m3 brez DDV (cena je za 0,5 €/m3 višja kot ob preteklem zbiranju podatkov in 2,5 €/m3 višja kot cena v enakem obdobju preteklega leta); se pa cene v povprečju gibajo od 10 do 25 €/m3. Cena za sečnjo v neugodnih delovnih razmerah pa trenutno znaša 25 €/m3 brez DDV ter je enaka kot lani jeseni, in se giba od 12 do 28 €/m3.

Srednja vrednost vseh posredovanih cen sečnje z motorno žago in traktorskega spravila za debelinski razred C v ugodnih delovnih razmerah trenutno znaša 20 €/m3 brez DDV (cena je enaka kot ob preteklem zbiranju podatkov); se pa cene gibajo od 8 do 26 €/m3. Cena za sečnjo v neugodnih delovnih razmerah pa znaša 25 €/m3 brez DDV, in se giba od 10 do 27 €/m3 brez DDV. Cena je za 1 €/m3višja kot ob preteklem zbiranju podatkov (oktobra lani).

Trenutno znaša srednja vrednost zbranih cen sečnje in spravila, gledano na vse cene ne glede na debelinski razred in delovne razmere, 24 €/m3 brez DDV in je za 1 €/m3 višja kot oktobra lansko leto.

Cena strojne sečnje in spravila lesa

Srednja vrednost zbranih cen strojne sečnje in spravila lesa, prav tako kot pri sečnji z motorno žago, dosega najvišje vrednosti v neugodnih delovnih razmerah in debelinskega razreda A. Razlika med ceno v ugodnih in neugodnih delovnih razmerah znaša do 3,5 €/m3. Podatke o strojni sečnji sta nam tokrat posredovali le dve podjetji.

Srednja vrednost vseh posredovanih cen strojne sečnje in spravila za debelinski razred A v ugodnih delovnih razmerah trenutno znaša 28 €/m3 brez DDV; se pa cene gibajo od 26 do 30 €/m3. Cena za sečnjo v neugodnih delovnih razmerah pa trenutno znaša 31,5 €/m3 brez DDV, in se giba od 28 do 35 €/m3.

Srednja vrednost vseh posredovanih cen strojne sečnje in spravila za debelinski razred B v ugodnih delovnih razmerah trenutno znaša 26 €/m3 brez DDV; se pa cene gibajo od 24 do 28 €/m3. Cena za sečnjo v neugodnih delovnih razmerah pa trenutno znaša 29 €/m3 brez DDV, in se giba od 26 do 32 €/m3.

Cena strojne sečnje in spravila za debelinski razred C v ugodnih delovnih razmerah trenutno znaša 24 €/m3 brez DDV; se pa cene gibajo od 22 do 26 €/m3. Cena za sečnjo v neugodnih delovnih razmerah pa trenutno znaša 27 €/m3 brez DDV, in se giba od 24 do 30 €/m3.

Trenutno znaša srednja vrednost zbranih cen strojne sečnje in spravila, gledano na vse cene ne glede na debelinski razred in delovne razmere, 27 €/m3 brez DDV in je 2 €/m3 višja kot ob preteklem zbiranju podatkov oktobra lani. Cena je 3 €/m3 višja kot v primeru sečnje z motorno žago.

Cene prevoza lesa

Podatke je posredovalo 6 podjetij, ki se ukvarjajo s storitvami transporta lesa. Tri podjetja izvajajo storitve samo v eni statistični regiji, ostala podjetja pa storitve izvajajo v več regijah. Eno podjetje izvaja v štirih, dva pa v vseh statističnih regijah Slovenije.

Vse cene so podane v €/m3, brez DDV, ločeno za prevoz iglavcev in listavcev ter po različnih razdaljah: 0-20 km, 20-50 km, 50-100 km ter prevoz na daljše razdalje (več kot 100 km). Več o metodologiji zbiranja cen gozdarskih storitev je dostopno na povezavi: http://wcm.gozdis.si/cene-gozdarskih-storitev.

V preglednici so podane cene prevoza lesa za ugodne razmere, ki so opredeljene z:

-          urejeno skladišče (po spravilu s forwarderjem ali z gozdarsko prikolico),

-          enostavne terenske razmere ter

-          manjši delež vožnje po gozdnih cestah.

 Preglednica 1: Aktualne cene prevoza lesa za ugodne razmere (v €/m3 brez DDV):
mediana PREVOZ 0-20 km PREVOZ 20-50 km PREVOZ 50-100 km Prevoz na daljše razdalje/tujina
Iglavci 7,7 11 14 18
Listavci 8,5 12 15 18

V primeru neugodnih razmer za transport lesa bi se cene v povprečju povišale za 17,5 %; različni ponudniki storitve navajajo delež povišanja cene od 10 do 25 %. Neugodne razmere so opredeljene z neurejenim skladiščem (neporavnana čela, spravilo s traktorjem), zahtevnimi terenskimi razmerami (večji nakloni), večjim deležem prevoza po gozdnih cestah ter prevozom lesa različnih dimenzij.

Če primerjamo aktualne cene prevoza lesa s cenami ob preteklem zbiranju ob koncu leta 2023, ugotovimo, da so cene v primeru iglavcev nekoliko nižje kot ob preteklem zbiranju, v primeru listavcev pa so višje ali enake (preglednica 1). Cena prevoza na daljše razdalje za iglavce in listavce (več kot 100 km) pa je za 2 €/m3 nižja glede na preteklo zbiranje cen in znaša 18 €/m3.

Za prevoz na daljše razdalje (nad 100 km), kjer se uporabljajo vozila z majhno lastno maso (tara) večinoma so to sedlasti vlačilci s polprikolico brez nakladalne naprave in tovornega platoja znaša trenutna srednja vrednost vseh posredovanih cen 18 €/m3 (interval med 15 in 21 €) brez vključenega DDV-ja.

 

ZAHVALA
Zahvaljujemo se vsem podjetjem, ki so sodelovala z nami in nam posredovala cene preko spletne ankete.

dr. Katarina Flajšman, Gozdarski inštitut Slovenije, Oddelek za gozdno tehniko in ekonomiko
Matevž Triplat, Gozdarski inštitut Slovenije, Oddelek za gozdno tehniko in ekonomiko

Sorodne vsebine:

Novice

Cene žagarskih izdelkov in ostankov se tudi v drugem četrtletju 2024 nižajo 10.06.2024

Cene žagarskih izdelkov in ostankov se tudi v drugem četrtletju 2024 nižajo

Na Gozdarskem inštitutu Slovenije smo maja 2024 drugič letos opravili raziskavo prodajnih cen žaganega lesa iglavcev v Sloveniji. Raziskavo opravljamo redno, v četrtletnih intervalih, od začetka le...

Več ...
Cene gozdnih lesnih sortimentov iz zasebnih gozdov na slovenskem trgu v maju 2024 05.06.2024

Cene gozdnih lesnih sortimentov iz zasebnih gozdov na slovenskem trgu v maju 2024

V maju 2024 smo na Gozdarskem inštitutu Slovenije ponovno izvedli zbiranje odkupnih cen gozdnih lesnih sortimentov iz zasebnih gozdov na slovenskem trgu. Namen aktivnosti je spremljanje sezonskega ...

Več ...
Nezgode v gozdarstvu v letu 2023: mrtvih kot dve leti prej skupaj 03.06.2024

Nezgode v gozdarstvu v letu 2023: mrtvih kot dve leti prej skupaj

Leto 2023 je bilo na področju varnosti in zdravja pri delu v gozdu slabo, zelo slabo. Umrlo je 17 ljudi, kar je toliko kot prej v letu 2022 in 2021 skupaj, ko je umrlo 11 oz. 6 ljudi. Če navedenim ...

Več ...
  • © 2021 Gozdarski inštitut Slovenije
  • ISSN 2591-2127