Cene gozdnih lesnih sortimentov iz zasebnih gozdov na slovenskem trgu v maju 2023

Cene gozdnih lesnih sortimentov iz zasebnih gozdov na slovenskem trgu v maju 2023

06.06.2023

V maju 2023 smo na Gozdarskem inštitutu Slovenije ponovno izvedli zbiranje odkupnih cen gozdnih lesnih sortimentov iz zasebnih gozdov na slovenskem trgu. V tokratni anketi je sodelovalo 24 podjetij. Kar 75 % teh podjetij je manjših do srednje velikih, katerih letni odkup znaša do 30.000 m3 lesa. 25 % sodelujočih podjetij letno odkupi več kot 30.000 m3 lesa. V nadaljevanju so podane cene v €/m3 brez DDV, prikazana je srednja vrednost (mediana) vseh posredovanih cen.

Cene okroglega lesa iglavcev

Cene hlodovine iglavcev so se v maju 2023 znižale glede na preteklo zbiranje v februarju 2023. Kljub temu pa cene hlodovine iglavcev glede pretekla leta ostajajo visoke.

Cene sortimentov smreke so glede na preteklo zbiranje nižje od 3 do 13 %. Največji padec cen smo zabeležili v primeru kakovostnega razreda A, kjer je srednja vrednost zbranih cen v maju znašala 130 €/m3 brez DDV. Cena hlodov smreke kakovostnega razreda B je v maju 2023 znašala 110 €/m3 brez DDV, kar je 8 % manj kot v februarju 2023 in 18,5 % manj kot maja 2023. Cena hlodov smreke kakovostnega razreda C je v maju 2023 znašala 100 €/m3 brez DDV, kar je 9 % manj kot v februarju 2023 in kar 20 % manj kot v enakem obdobju lani. Cene hlodov smreke D1 in D2 so v letošnjem maju znašale 85 oz. 70 €/m3 brez DDV in so bile za 19 % in 12,5 % nižje kot v maju 2022.

Tudi pri jelki smo zabeležili znižanje cen v primerjavi s februarjem 2023 za vse kakovostne razrede, razen za razred D2, kjer je cena ostala enaka (70 €/m3 brez DDV).  Cene so bile sicer nižje od 8 % do 11 %. Največje znižanje smo zabeležili v primeru kakovostnega razreda D1 (za 11 %), saj je cena v maju 2023 znašala 80 €/m3 brez DDV. Ta cena je tudi za 20 % nižja od cene v maju 2022. Cene hlodov kakovostnega razreda A so v maju 2023 znašale 110 €/m3 brez DDV, kar je za 8 % manj kot v februarju 2023 in 15 % manj kot v istem obdobju lansko leto. Cene hlodov kakovostnega razreda B so v maju 2023 znašale 100 €/m3 brez DDV, kar je za 9 % manj kot v februarju 2023 in kar 20 % manj kot v istem obdobju lansko leto.

Pri hlodih rdečega bora so se cene v primerjavi s februarjem 2023 v vseh kakovostnih razredih prav tako znižale, in sicer od 3 % do 20 %, le v kakovostnem razredu D1 je cena ostala enaka in še vedno znaša 70 €/m3 brez DDV. Najbolj so se znižale cene hlodov A, katerih srednja vrednost je v maju 2023 znašala 80 €/m3 brez DDV. Ta cena je za 20 % nižja od majske cene iz leta 2022. Najmanj pa so se znižale cene kakovostnega razreda D2, katerih srednja vrednost v maju 2023 znaša 57,5 €/m3 brez DDV (kar je 4 % manj v primerjavi z majem 2022).

Če še enkrat povzamemo primerjavo majske cene hlodovine smreke, jelke in rdečega bora s cenami v istem obdobju lansko leto ugotovimo, da so cene hlodovine smreke sedaj nižje od 13 % (kakovostni razred D2) do 20 % (kakovostni razred C). Tudi pri jelki so cene v vseh kakovostnih razredih nižje, in sicer od 3 % v razredu D2 do 20 % v razredih B in D1. Pri hlodovini rdečega bora so se cene znižale od 4 % (D2) do 20 % (A), v razredu D1 pa so v primerjavi z lanskim letom ostale enake.

Srednja vrednost zbranih cen lesa za celulozo in plošče je v maju 2023 v primeru smreke in jelke znašala 35 €/m3 brez DDV, kar je 22 % oz. 10 €/m3 brez DDV manj kot februarja 2023. Cena celuloznega lesa rdečega bora je znašala 34 €/m3 brez DDV, kar je 24 % manj kot februarja 2023. Če cene lesa za celulozo in plošče iglavcev primerjamo s cenami v enakem obdobju lansko leto ugotovimo, da so cene pri smreke in jelke višje za 4 %, cene celuloznega lesa rdečega bora pa za 3 %.

Srednja vrednost vseh zbranih cen brusnega lesa smreke in jelke je v letošnjem maju znašala 50 €/m3 brez DDV, kar je 9 % oz. 5 €/m3 brez DDV manj kot ob preteklem zbiranju cen v februarju 2023 in enako kot v maju 2022.

Cene okroglega lesa listavcev

Cene hlodovine listavcev v drugem kvartalu leta 2023 so se v primerjavi s preteklim zbiranjem v letošnjem februarju pri bukvi večinoma znižale ali pa ostale enake, pri hrastu pa je bilo gibanje cen precej odvisno od kakovostnega razreda in premera. Pri nekaterih sortimentih so cene ostale enake, pri drugih so se bodisi znižale, bodisi zvišale.

Cene hlodovine bukve so se v primerjavi s prejšnjim zbiranjem cen v februarju 2023 večinoma znižale, le za kakovostni razred A2 so ostale enake (110 €/m3 brez DDV). Za kakovostni razred A1 se je cena znižala najmanj, in sicer za 4 % in v letošnjem maju znaša 115 €/m3 brez DDV, za razred D pa se je cena znižala največ (-12 %) in je znašala 70 €/m3 brez DDV. Če primerjamo cene bukove hlodovine s preteklimi zbiranji ugotovimo, da dosegajo visoke vrednosti; npr. letošnje majske cene so višje kot v enakem obdobju lansko leto in sicer od 4,5 % (kakovostni razred A1) do 13 % (kakovostni razred A2).

Cene hlodovine hrasta nam je tokrat posredovalo le 8 podjetij, zato je potrebna previdnost pri interpretaciji podatkov. Cene hlodov hrasta premera do 50 cm so se v primerjavi s februarjem 2023 v primeru kakovostnega razreda F1 znižale za 11 %. Majhen dvig cen smo zabeležili v kakovostnem razredu F2 (+3 %), kjer je cena znašala 350 €/m3 brez DDV in v razredu D (+4 %), kjer je cena znašala 135 €/m3 brez DDV. Za kakovostne razrede B in C je cena ostala enaka kot v februarju 2023 in sicer 250 in 200 €/m3 brez DDV. V primerjavi z majem 2022 so se cene hlodov hrasta premera do 50 cm pri večini kakovostnih razredov zvišale (od 6 do 35 %) z izjemo kakovostnega razreda F1, kjer letošnja majska cena ostaja enaka.

Cene hlodov hrasta premera nad 50 cm so se v primerjavi s prejšnjim zbiranjem v februarju 2023 znižale v kakovostnih razredih F1 in F2. V razredu F1 so se znižale za 23 % in v maju 2023 znašajo 405 €/m3 brez DDV, v razredu F2 pa za 5 % in znašajo 280 €/m3 brez DDV. V kakovostnem razredu B so se cene zvišale za 7 %, v razredih C in D pa so v primerjavi s februarjem 2023 ostale enake. V primerjavi z majem 2022 so se cene hlodov hrasta v letošnjem maju zvišale pri kakovostnih razredih B, C in D, in sicer za 30 % (D), 22 % (C) in za 20 % (B). V razredih F1 in F2 so cene v primerjavi z lanskim letom nižje za 19 % (F1) in 5 % (F2).

Srednja vrednost zbranih cen lesa za celulozo in plošče je v primeru bukve v maju 2023 znašala 60 €/m3 brez DDV, kar je 14 % oz. 10 €/m3 brez DDV manj glede na preteklo zbiranje v februarju 2023. Cena se je znižala tudi v primeru drugih trdih listavcev, in sicer za 23 % (letos maja znaša 50 €/m3 brez DDV). Če primerjamo ceno v maju letos s ceno v enakem obdobju lansko leto ugotovimo, da je letošnja cena v primeru bukve za 10 % višja, v primeru drugih trdih listavcev pa je cena za 8 % višja.

Cene lesa za kurjavo

Srednja vrednost zbranih cen lesa za kurjavo v letošnjem maju se je, v primerjavi s cenami v februarju 2023, znižala za 11 % v primeru bukve in za 14 % v primeru drugih trdih listavcev. Tako trenutna cena lesa za kurjavo bukve znaša 71 €/m3 brez DDV, cena lesa za kurjavo drugih trdih listavcev pa znaša 60 €/m3 brez DDV. V primerjavi s cenami v enakem obdobju lansko leto, so letošnje majske cene bukovega lesa za kurjavo za 18 % višje, v primeru drugih trdih listavcev pa višje za 14 %.

 

ZAHVALA

Zahvaljujemo se vsem podjetjem, ki so sodelovala z nami in nam posredovala podatke.

dr. Katarina Flajšman, Gozdarski inštitut Slovenije, Oddelek za gozdno tehniko in ekonomiko
Špela Ščap, Gozdarski inštitut Slovenije, Oddelek za gozdno tehniko in ekonomiko

Sorodne vsebine:

Novice

Cene žagarskih izdelkov in ostankov se tudi v drugem četrtletju 2024 nižajo 10.06.2024

Cene žagarskih izdelkov in ostankov se tudi v drugem četrtletju 2024 nižajo

Na Gozdarskem inštitutu Slovenije smo maja 2024 drugič letos opravili raziskavo prodajnih cen žaganega lesa iglavcev v Sloveniji. Raziskavo opravljamo redno, v četrtletnih intervalih, od začetka le...

Več ...
Cene gozdnih lesnih sortimentov iz zasebnih gozdov na slovenskem trgu v maju 2024 05.06.2024

Cene gozdnih lesnih sortimentov iz zasebnih gozdov na slovenskem trgu v maju 2024

V maju 2024 smo na Gozdarskem inštitutu Slovenije ponovno izvedli zbiranje odkupnih cen gozdnih lesnih sortimentov iz zasebnih gozdov na slovenskem trgu. Namen aktivnosti je spremljanje sezonskega ...

Več ...
Nezgode v gozdarstvu v letu 2023: mrtvih kot dve leti prej skupaj 03.06.2024

Nezgode v gozdarstvu v letu 2023: mrtvih kot dve leti prej skupaj

Leto 2023 je bilo na področju varnosti in zdravja pri delu v gozdu slabo, zelo slabo. Umrlo je 17 ljudi, kar je toliko kot prej v letu 2022 in 2021 skupaj, ko je umrlo 11 oz. 6 ljudi. Če navedenim ...

Več ...
  • © 2021 Gozdarski inštitut Slovenije
  • ISSN 2591-2127