Cene gozdnih lesnih sortimentov iz zasebnih gozdov na slovenskem trgu v AVGUSTU 2023

Cene gozdnih lesnih sortimentov iz zasebnih gozdov na slovenskem trgu v AVGUSTU 2023

07.09.2023

V avgustu 2023 smo na Gozdarskem inštitutu Slovenije ponovno izvedli zbiranje odkupnih cen gozdnih lesnih sortimentov iz zasebnih gozdov na slovenskem trgu. Anketni vprašalnik je bil aktiven od 16. avgusta do 29. avgusta 2023. V tokratni anketi je sodelovalo 23 podjetij. Kar 65 % teh podjetij je manjših do srednje velikih, katerih letni odkup znaša do 30.000 m³ lesa. 35 % sodelujočih podjetij letno odkupi več kot 30.000 m³ lesa. V nadaljevanju so podane cene v €/m³ brez DDV, prikazana je srednja vrednost (mediana) vseh posredovanih cen.

Cene okroglega lesa iglavcev

Cene hlodovine iglavcev so se v avgustu 2023 izrazito znižale glede na preteklo zbiranje v maju 2023.

Cene sortimentov smreke so glede na preteklo zbiranje nižje od 23 do 32 %. Največji padec cen smo zabeležili v primeru kakovostnih razredov D1 in D2, kjer so srednje vrednosti zbranih cen v avgustu znašale 57,5 €/m3 brez DDV (D1) in 47,5 €/m3 brez DDV (D2). Cena hlodov smreke kakovostnega razreda B je v avgustu 2023 znašala 80 €/m3 brez DDV, kar je 27 % manj kot v maju 2023 in 33 % manj kot avgusta 2022. Cena hlodov smreke kakovostnega razreda C je v avgustu 2023 znašala 75 €/m3 brez DDV, kar je 25 % manj kot v maju 2023 in 31 % manj kot v enakem obdobju lani. Cena hlodov smreke najvišjega kakovostnega razreda A je v letošnjem avgustu znašala 100 €/m3 brez DDV in je bila za 23 % nižja kot v maju 2023, ter za 29 % nižja kot v avgustu 2022.

Tudi pri jelki smo zabeležili znižanje cen v primerjavi z majem 2023 za vse kakovostne razrede. Cene so bile precej nižje, in sicer od 18 % do 36 %. Največje znižanje smo zabeležili v primeru kakovostnega razreda D2 (za 36 %), saj je cena v avgustu 2023 znašala 45 €/m3 brez DDV. Ta cena je tudi za kar 40 % nižja od cene v avgustu 2022. Cena hlodov kakovostnega razreda A je v avgustu 2023 znašala 90 €/m3 brez DDV, kar je za 18 % manj kot v maju 2023 in 25 % manj kot v enakem obdobju lansko leto. Cena hlodov kakovostnega razreda B je v avgustu 2023 znašala 75 €/m3 brez DDV, kar je 25 % manj kot v maju 2023 in kar 32 % manj kot v enakem obdobju lansko leto.

Pri hlodih rdečega bora so se cene v primerjavi z majem 2023 prav tako znižale pri vseh kakovostnih razredih, in sicer od 25 % do 32 %, izjema je le kakovostni razred A, kjer je cena ostala enaka (80 €/m3 brez DDV). Najbolj so se znižale cene hlodov D1, katerih srednja vrednost je v avgustu 2023 znašala 47,5 €/m3 brez DDV. Ta cena je za 32 % nižja od avgustovske cene iz leta 2022. V primerjavi z lanskimi cenami, se je najbolj znižala cena kakovostnega razreda D2, in sicer za 41 %, ter sedaj znaša 40 €/m3 brez DDV, ki je v primerjavi s prejšnjim zbiranjem v maju, nižja za 30 %.

Če še enkrat povzamemo primerjavo avgustovske srednje vrednosti zbranih cen za hlodovino smreke, jelke in rdečega bora s srednjo vrednostjo cen v enakem obdobju lansko leto ugotovimo, da so cene hlodovine smreke sedaj nižje od 29 % (kakovostni razred A) do 37 % (kakovostni razred D2). Tudi pri jelki so cene v vseh kakovostnih razredih nižje, in sicer od 25 % za kakovostni razred A do 40 % za kakovostni razred D2. Pri hlodovini rdečega bora so se cene znižale od 20 % (A) do 41 % (D2).

Srednja vrednost zbranih cen lesa za celulozo in plošče je v avgustu 2023 v primeru smreke in jelke znašala 30 €/m3 brez DDV, kar je 14 % manj kot maja 2023. Cena celuloznega lesa rdečega bora je prav tako znašala 30 €/m3 brez DDV, kar je 12 % manj kot maja 2023. Če cene lesa za celulozo in plošče iglavcev primerjamo s cenami v enakem obdobju lansko leto ugotovimo, da so cene celuloznega lesa za vse drevesne vrste nižje, pri smreki za 25 %,  pri jelki za 23 % in pri rdečem boru za 14 %.

Srednja vrednost vseh zbranih cen brusnega lesa smreke in jelke je v letošnjem avgustu znašala 37,5 €/m3 brez DDV, kar je 25 % manj kot ob preteklem zbiranju cen v maju 2023 in za 22 % nižje kot v avgustu 2022.

Cene okroglega lesa listavcev

Cene hlodovine listavcev v tretjem kvartalu leta 2023 so se v primerjavi s preteklim zbiranjem v maju 2023 pri bukvi večinoma zvišale ali ostale enake, izjema so sortimenti kakovostnega razreda A2, kjer smo zabeležili 9 % padec cene. Pri hrastu smo zabeležili velik padec cen v vseh kakovostnih razredih in debelinah.

Cene hlodovine bukve so se v primerjavi s prejšnjim zbiranjem cen v maju 2023 večinoma zvišale, le v kakovostnem razredu A2 so se znižale za 2 %. Za razred A1 se je cena zvišala najmanj, in sicer za 4 % ter v letošnjem avgustu znaša 120 €/m3 brez DDV, za razred D pa se je cena zvišala največ, in sicer za 14 % in sedaj znaša 80 €/m3 brez DDV. Če primerjamo cene bukove hlodovine s preteklimi zbiranji ugotovimo, da so letošnje avgustovske cene višje, kot v enakem obdobju lansko leto in sicer od 10 % (kakovostni razred A2) do 25 % (kakovostni razred B).

Cene hlodovine hrasta nam je tokrat posredovalo 10 podjetij, zato je potrebna previdnost pri interpretaciji podatkov. Cene hlodov hrasta premera do 50 cm so se v primerjavi z majem 2023 pri vseh kakovostnih razredih znižale od 20 % do 30 %. V primeru kakovostnega razreda D2 so se znižale največ, in sicer za 30 % in trenutno znašajo 95 €/m3 brez DDV. Precejšen padec cene smo zabeležili tudi v kakovostnem razredu A, kjer cena trenutno znaša 300 €/m3 brez DDV, kar je za 29 % manj kot v maju 2023.  V razredu B so se cene znižale najmanj (20 %) in sedaj znašajo 200 €/m3 brez DDV.

Cene hlodov hrasta premera nad 50 cm so se v primerjavi s prejšnjim zbiranjem v maju 2023 prav tako znižale pri vseh kakovostnih razredih, in sicer od 20 % do 33 %. Za kakovostni razreda B se je srednja vrednost zbranih cen znižala največ in je v avgustu 2023 znašala 200 €/m3 brez DDV. Za kakovostni razred F1 se je cena znižala najmanj in v avgustu znaša 325 €/m3 brez DDV. V primerjavi z enakim obdobjem lani, so cene nižje pri večini kakovostnih razredov (od 14 % v razredu C, do 32 % v razredu F2), razen za kakovostni razred D, kjer je cena višja za 5 %.

Srednja vrednost zbranih cen lesa za celulozo in plošče je v primeru bukve v avgustu 2023 glede na preteklo zbiranje v maju 2023 ostala skoraj enaka, oziroma se je znižala za zgolj 0,4 % in znaša 60 €/m3 brez DDV. Cena se je v primeru drugih trdih listavcev zvišala za 10 % (letos avgusta znaša 55 €/m3 brez DDV). Če primerjamo ceno v avgustu letos s ceno v enakem obdobju lansko leto ugotovimo, da je letošnja cena tako v primeru bukve, kot v primeru drugih trdih listavcev, enaka.

Cena lesa za kurjavo

Srednja vrednost zbranih cen lesa za kurjavo v letošnjem avgustu se je, v primerjavi s cenami v maju 2023, znižala za 1 % v primeru bukve, v primeru drugih trdih listavcev pa je ostala enaka. Tako trenutna cena lesa za kurjavo bukve znaša 70 €/m3 brez DDV, cena lesa za kurjavo drugih trdih listavcev pa znaša 60 €/m3 brez DDV. V primerjavi s cenami v enakem obdobju lansko leto, je letošnja avgustovska cena bukovega lesa za kurjavo za 8 % višja, v primeru drugih trdih listavcev pa je ostala enaka.

 

ZAHVALA

Zahvaljujemo se vsem podjetjem, ki so sodelovala z nami in nam posredovala podatke.

 

dr. Katarina Flajšman, Gozdarski inštitut Slovenije, Oddelek za gozdno tehniko in ekonomiko
Špela Ščap, Gozdarski inštitut Slovenije, Oddelek za gozdno tehniko in ekonomiko

Sorodne vsebine:

Novice

Cene žagarskih izdelkov in ostankov se tudi v drugem četrtletju 2024 nižajo 10.06.2024

Cene žagarskih izdelkov in ostankov se tudi v drugem četrtletju 2024 nižajo

Na Gozdarskem inštitutu Slovenije smo maja 2024 drugič letos opravili raziskavo prodajnih cen žaganega lesa iglavcev v Sloveniji. Raziskavo opravljamo redno, v četrtletnih intervalih, od začetka le...

Več ...
Cene gozdnih lesnih sortimentov iz zasebnih gozdov na slovenskem trgu v maju 2024 05.06.2024

Cene gozdnih lesnih sortimentov iz zasebnih gozdov na slovenskem trgu v maju 2024

V maju 2024 smo na Gozdarskem inštitutu Slovenije ponovno izvedli zbiranje odkupnih cen gozdnih lesnih sortimentov iz zasebnih gozdov na slovenskem trgu. Namen aktivnosti je spremljanje sezonskega ...

Več ...
Nezgode v gozdarstvu v letu 2023: mrtvih kot dve leti prej skupaj 03.06.2024

Nezgode v gozdarstvu v letu 2023: mrtvih kot dve leti prej skupaj

Leto 2023 je bilo na področju varnosti in zdravja pri delu v gozdu slabo, zelo slabo. Umrlo je 17 ljudi, kar je toliko kot prej v letu 2022 in 2021 skupaj, ko je umrlo 11 oz. 6 ljudi. Če navedenim ...

Več ...
  • © 2021 Gozdarski inštitut Slovenije
  • ISSN 2591-2127