18. licitacija vrednejših sortimentov lesa v Slovenj Gradcu

18. licitacija vrednejših sortimentov lesa v Slovenj Gradcu

29.02.2024

Letošnja 18. licitacija vrednejših sortimentov lesa v Slovenj Gradcu je dosegla drugo največje število sortimentov do sedaj in sicer takoj za lansko licitacijo. Lanska je bila daleč najobsežnejša in bo glede na izjave organizatorjev rekordna tudi ostala, saj si v prihodnje ne želijo več tako velikih količin lesa.

Tudi letos smo licitacijo lesa v Slovenj Gradcu obiskali sodelavci Oddelka za gozdno tehniko in ekonomiko Gozdarskega inštituta Slovenije, dogodek pa so vnovič organizirali Društvo lastnikov gozdov Mislinjske doline, Zveza lastnikov gozdov Slovenije in Zavod za Gozdove Slovenije. Na licitacijo so lastniki letos dostavili 6.854 različnih sortimentov (lansko leto je bilo teh kar 9.566), kar predstavlja 7.151 m3 lesa. Sortimente je dostavilo kar 760 različnih lastnikov, tako iz Slovenije, kot tudi drugih evropskih držav.

Količinsko med drevesnimi vrstami na licitaciji vedno prevladuje graden, kar se je zgodilo tudi letos. Skupaj je bilo naprodaj 2.353 sortimentov te vrste, ki so skupaj predstavljali 2.309 m3. Sledijo ji smreka (1.542 m3), gorski javor (582 m3), macesen (550 m3) in dob (498 m3). Vredno je omeniti še velik porast sortimentov duglazije (146 sortimentov), kar je približno sedemkrat več kot lansko leto, ko je dosegla do takrat rekordne povprečne in najvišje cene. Tudi letos se je med zastopanimi drevesnimi vrstami pojavilo kar nekaj redkejših vrst. Opazili smo lahko sortimente marelice, črnega gabra, bršljana, ginka, cedre in sekvoje.

Letos je sodelovalo 56 kupcev, ki so prihajali iz enajstih evropskih držav. Od skupno 6.850 različnih sortimentov, ki so bili na voljo, so jih v prvem krogu kupili 5.961. Za te sortimente je bilo podanih kar 22.910 ponudb, pri čemer je bila srednja cena zmagovalnih ponudb 345 €. Skupna vrednost prodanega lesa naj bi znašala približno 2,5 milijona €.


Kot v prejšnjih letih, so rekordne cene (€/m3) dosegli sortimenti gorskega javorja rebraša. Za razliko od prejšnjih let pa ti niso dosegli enako visokih cen. Najvrednejši sortiment licitacije je imel vrednost 9.960,64 €, oz. 6.500,00 €/m3. To je manj od lanskih 14.960,00 €/m3 in rekordnih 23.800,00 €/m3 iz leta 2022. Povprečna vrednost sortimentov gorskega javorja je letos znašala 464 €/m3, kar je tudi manj v primerjavi z lanskimi 513 €/m3

 

Druge drevesne vrste, ki so na licitaciji dosegale visoke cene so bile:

 • Oreh z najvišjo ceno 2.677 €/m³ in povprečno ceno 236 €/m³ (kar je v obeh primerih občutno manj kot v prejšnjih letih)
 • Dob z najvišjo ceno 2.179 €/m³ in povprečno ceno 595 €/m³ (kar je rekordna najvišja cena za dob)
 • Gorski brest z najvišjo ceno 1.828 €/m³ in povprečno ceno 306 €/m³ (kar je rekordna najvišja cena, vendar pa povprečna cena občutno manjša od lanske)
 • Graden z najvišjo ceno 1.751 €/m³ in povprečno ceno 442 €/m³ (brez presežkov v primerjavi s prejšnjimi leti)
 • Črni oreh z najvišjo ceno 1.682 €/m³ in povprečno ceno 464 €/m³ (višje vrednosti kot v letu 2023, vendar nižje kot v letu 2022)
 • Veliki jesen z najvišjo ceno 1.431 €/m³ in povprečno ceno 197 €/m³ (rekordna povprečna cena)
 • Češnja z najvišjo ceno 1.334 €/m³ in povprečno ceno 180 €/m³ (brez presežkov rekordov iz leta 2023)
 • Smreka z najvišjo ceno 1.240 €/m³ in povprečno ceno 268 €/m³ (brez presežkov in primerljive povprečne cene s prejšnjimi leti)

 

Manj zastopane zanimive drevesne vrste vredne omembe:

 • Ostrolistni javor z najvišjo ceno 1.108 €/m³ in povprečno 433 €/m³ (rekordne cene, podanih je bilo sedem ponudb in prodani zgolj štirje sortimenti)
 • Tisa z najvišjo ceno 1.008 €/m³ (rekordna cena, ob petih ponudbah je bil prodan zgolj en sortiment)
 • Duglazija z najvišjo ceno 951 €/m³ in povprečno ceno 247 €/m³ (rekordne cene, največje količine, vendar v prvem krogu prodanih samo približno četrtina vseh pripeljanih sortimentov)
 • Marelica z najvišjo ceno 869 €/m³ (rekordna cena, podani sta bili dve ponudbi in prodan zgolj en sortiment)
 • Lipa z najvišjo ceno 771 €/m³ in povprečno ceno 156 €/m³ (rekordna najvišja cena)
 • Brek z najvišjo ceno 755 €/m³ in povprečno ceno 579 €/m³ (v zadnjih enajstih letih je to četrta najvišje dosežena cena, sta pa bila letos ob devetih ponudbah prodana zgolj dva sortimenta)
 • Jelka z najvišjo ceno 677 €/m³ in povprečno ceno 191 €/m³ (rekordna najvišja cena)
 • Črna jelša z najvišjo ceno 401 €/m³ in povprečno ceno 115 €/m³ (rekordna najvišja cena)
 • Gorska sekvoja z najvišjo ceno 334 €/m³ in povprečno ceno 250 €/m³(zanimiva vrsta, podanih je bilo devet ponudb, prodani so bili trije sortimenti, najverjetneje rekordne cene)

 

Podobno kot lansko in predlansko leto so tudi na letošnji licitaciji dosegli kar nekaj vrstno specifičnih rekordov. Kljub slabšem letu nekaterih vrednejših vrst, kot so npr. gorski javor, oreh, graden, smreka in macesen, smo letos videli vzpon nekaterih bolj specifičnih vrst. Kot smo že omenili po lanski licitaciji, se nam zdi zanimiv vzpon cen duglazije, ki je imela letos še višje cene kot macesen. Ob takih primerjavah moramo sicer pogledati globlje. Duglazija je bila namreč procentualno najslabše prodajana drevesna vrsta na licitaciji. Po lanskih rekordnih cenah se je letos na licitaciji pojavilo kar 146 sortimentov vrste, prejeli pa so ponudbe za 32 sortimentov. V tem primeru in primerih, kjer se sortimenti v prvem krogu še niso prodali seveda upamo na večjo uspešnost v drugem krogu.

Toliko o letošnji 18. licitaciji vrednejših sortimentov lesa. Organizatorjem se zahvaljujemo še za eno odlično izpeljano licitacijo in si želimo, da bi bilo v prihodnosti takih še več.

 

 Graf števila kosov/kubature prodanih hlodov ter najvišje cene na hlod in na m³ skozi vsa leta licitacije v Slovenj Gradcu

 

 Graf rekordnih cen po m³ posameznih drevesnih vrst od leta 2014-2024 *Zaradi večjih razlik v ceni je za gorski javor uporabljena drugačna skala 

 

 Graf srednjih cen po m³ posameznih drevesnih vrst od leta 2014-2024
Martin Jež, Gozdarski inštitut Slovenije, Oddelek za gozdno tehniko in ekonomiko
Peter Smolnikar, Gozdarski inštitut Slovenije, Oddelek za gozdno tehniko in ekonomiko
Matjaž Dovečar, Gozdarski inštitut Slovenije, Oddelek za gozdno tehniko in ekonomiko

Sorodne vsebine:

Novice

Cene žagarskih izdelkov in ostankov se tudi v drugem četrtletju 2024 nižajo 10.06.2024

Cene žagarskih izdelkov in ostankov se tudi v drugem četrtletju 2024 nižajo

Na Gozdarskem inštitutu Slovenije smo maja 2024 drugič letos opravili raziskavo prodajnih cen žaganega lesa iglavcev v Sloveniji. Raziskavo opravljamo redno, v četrtletnih intervalih, od začetka le...

Več ...
Cene gozdnih lesnih sortimentov iz zasebnih gozdov na slovenskem trgu v maju 2024 05.06.2024

Cene gozdnih lesnih sortimentov iz zasebnih gozdov na slovenskem trgu v maju 2024

V maju 2024 smo na Gozdarskem inštitutu Slovenije ponovno izvedli zbiranje odkupnih cen gozdnih lesnih sortimentov iz zasebnih gozdov na slovenskem trgu. Namen aktivnosti je spremljanje sezonskega ...

Več ...
Nezgode v gozdarstvu v letu 2023: mrtvih kot dve leti prej skupaj 03.06.2024

Nezgode v gozdarstvu v letu 2023: mrtvih kot dve leti prej skupaj

Leto 2023 je bilo na področju varnosti in zdravja pri delu v gozdu slabo, zelo slabo. Umrlo je 17 ljudi, kar je toliko kot prej v letu 2022 in 2021 skupaj, ko je umrlo 11 oz. 6 ljudi. Če navedenim ...

Več ...
 • © 2021 Gozdarski inštitut Slovenije
 • ISSN 2591-2127