Trg lesa in lesnih proizvodov

Tokovi okroglega lesa

Obseg proizvodnje GLS iz zasebnih gozdov je še vedno premajhen glede na razpoložljive količine in je povečan le v letih obsežnih sanitarnih sečenj. Delež izvoza GLS za predelavo v industriji glede na proizvodnjo se v zadnjih treh letih počasi zmanjšuje, vendar je v letu 2021 še vedno predstavljal 42 % proizvodnje GLS (kjer upoštevamo, da del izvoza lahko izvira tudi iz uvoza). Vrednost koeficienta poraba/proizvodnja GLS za predelavo v industriji se od leta 2016 naprej povečuje in je v letu 2020 znašala 0,77, v letu 2021 pa 0,84, kar pomeni, da se predelava teh sortimentov povečuje. Povprečna vrednost koeficienta ostalih evropskih držav je v letu 2020 znašala 1,00. V letu 2022 napovedujemo nekoliko povečan obseg proizvodnje GLS v primerjavi z letom 2021, predvsem zaradi gradacije podlubnikov v poletnem in jesenskem času. Zaradi nepredvidljivih razmer na trgu lesa ter energetske krize v letu 2022, so napovedi tokov GLS v letošnjem letu in prihodnjih letih negotove.

Odkup lesa iz zasebnih gozdov

Obseg odkupa GLS iz zasebnih gozdov je še vedno prenizek glede na razpoložljive količine in je povečan le v letih obsežnih sanitarnih sečenj. Cene GLS se zaradi pestrega dogajanja na trgu lesa tekom leta 2021 in 2022 pogosteje spreminjajo kot v letih prej in tako v Sloveniji kot na mednarodnih trgih je opaziti precejšnje povišanje cen pri večini GLS. V kolikor se bodo cene okroglega lesa še višale, je v prihodnje pričakovati povečano aktivnost gospodarjenja oz. večji posek v zasebnih gozdovih. Na drugi strani pa bodo kupci GLS primorani aktivno iskati in si zagotavljati količine lesa po njim sprejemljivi in ekonomsko upravičeni ceni. Zaradi trenutno velikega povpraševanja po okroglem lesu in pestrih dogajanj v gospodarskem sektorju po svetu, je pričakovati visoke cene okroglega lesa še naprej.