Trg lesa in lesnih proizvodov

Tokovi okroglega lesa

Obseg proizvodnje GLS iz zasebnih gozdov je še vedno premajhen glede na razpoložljive količine in je povečan le v letih obsežnih sanitarnih sečenj. Delež izvoza GLS za predelavo v industriji glede na proizvodnjo se po letu 2016 počasi zmanjšuje, vendar je v letu 2022 še vedno predstavljal 40 % proizvodnje GLS (kjer upoštevamo, da del izvoza lahko izvira tudi iz uvoza). Za primerjavo, v obdobju 2002–2007 je ta delež znašal povprečno 15 %. Vrednost koeficienta poraba/proizvodnja GLS za predelavo v industriji se je od leta 2016 do 2021 povečevala, v letu 2022 pa se je iz 0,84 v letu 2021 znižala na 0,81. Povprečna vrednost koeficienta ostalih evropskih držav je v letu 2021 znašala 1,10, V 2022 pa se ocenjuje na 0,97. V letu 2023 je pričakovati večji obseg proizvodnje GLS v primerjavi z letnim obsegom obdobja 2017–2022, predvsem zaradi gradacije podlubnikov, vetroloma in snegolomov. Prav tako je pričakovati povečan izvoz GLS ter zmanjšan uvoz, poraba okroglega industrijskega lesa pa se bo po napovedih nekoliko zmanjšala v primerjavi z letom 2022.

Odkup lesa iz zasebnih gozdov

Iz podatkov statistične raziskave SURS–a o količini odkupa GLS iz zasebnih gozdov je predvsem zaradi delnega zajema obsega celotnih odkupnih količin težko oceniti stanje kazalnika. Kljub temu pa so podatki koristni pri spremljanju gibanja trendov odkupa GLS iz zasebnih gozdov. Zato si pri oceni stanja kazalnika pomagamo tudi s podatki o strukturi proizvodnje GLS v zasebnih gozdovih in sicer s količinami, ki so se v letu 2022 pojavile na trgu. Obseg odkupa GLS iz zasebnih gozdov je povečan le v letih obsežnih sanitarnih sečenj. Količine odkupa se od 2016 naprej znižujejo, vendar ostajajo višje od količin odkupa GLS v obdobju 2006–2013. V letu 2022 se je na trgu pojavilo 63 % pridobljenih GLS iz zasebnih gozdov, ostalo se je porabilo za domače potrebe. Slovenski trg GLS in gibanje cen le teh postajajo vedno bolj odvisni od razmer v sosednjih državah in na širšem evropskem in svetovnem trgu. Cene GLS so bile v letu 2022 rekordne, kljub temu pa aktivnost zasebnih lastnikov gozdov pri izvajanju sečnje ni bila izrazito povečana. Zaradi visokih cen GLS je bila lesnopredelovalna industrija primorana aktivno iskati in si zagotavljati količine lesa po njim sprejemljivi in ekonomsko upravičeni ceni. Zaradi trenutnega ohlajanja gospodarstva v tujini, je tudi pri nas pričakovati padec cen okroglega lesa.