Skladiščenja lesa pri sanaciji velikih poškodb

Z uporabo zdajšnje tehnologije pri zbiranju evidenc zaradi ujm ter glede na velik izbor strojev, primernih za varno delo v nenavadnih okoliščinah, lahko sklepamo, da bi bilo posledice mogoče odpraviti precej hitro. Vendar pa ne smemo pozabiti, da se tedaj na trgu v trenutku pojavi nenavadno velika količina lesa, ki hitro preseže zmogljivosti lesnih obratov za predelavo. Poleg tega se pojavijo še druge omejitve, povezane z uporabnostjo lesa, ki nastanejo ob poškodbah debel, ki so lahko izrazite in vidne (prelomi debel, velike deformacije lesa …) ali pa makroskopsko težko vidne (tlačne sledi, tlačne porušitve). V najbolj črnem scenariju bi se porušilo normalno trgovanje z okroglim lesom, zato moramo razmišljati o možnostih dolgotrajnejšega skladiščenja kakovostnega lesa, ki bo kupcem na voljo tudi v času, ko se bo trg zopet normaliziral. Sčasoma bi namreč lahko izgubili še velik del ekonomsko vrednejšega lesa, ki bi ga napadle žuželke, bakterije ali glive modrivke in razkrojevalke, ki lahko v relativno kratkem času povsem razvrednotijo les. V primeru ujm so ekonomske izgube že tako zelo velike, tako da si ne smemo privoščiti še izgub zaradi neprimernega skladiščenja.

Z uporabo zdajšnje tehnologije pri zbiranju evidenc zaradi ujm ter glede na velik izbor strojev, primernih za varno delo v nenavadnih okoliščinah, lahko sklepamo, da bi bilo posledice mogoče odpraviti precej hitro. Vendar pa ne smemo pozabiti, da se tedaj na trgu v trenutku pojavi nenavadno velika količina lesa, ki hitro preseže zmogljivosti lesnih obratov za predelavo. Poleg tega se pojavijo še druge omejitve, povezane z uporabnostjo lesa, ki nastanejo ob poškodbah debel, ki so lahko izrazite in vidne (prelomi debel, velike deformacije lesa …) ali pa makroskopsko težko vidne (tlačne sledi, tlačne porušitve). V najbolj črnem scenariju bi se porušilo normalno trgovanje z okroglim lesom, zato moramo razmišljati o možnostih dolgotrajnejšega skladiščenja kakovostnega lesa, ki bo kupcem na voljo tudi v času, ko se bo trg zopet normaliziral. Sčasoma bi namreč lahko izgubili še velik del ekonomsko vrednejšega lesa, ki bi ga napadle žuželke, bakterije ali glive modrivke in razkrojevalke, ki lahko v relativno kratkem času povsem razvrednotijo les. V primeru ujm so ekonomske izgube že tako zelo velike, tako da si ne smemo privoščiti še izgub zaradi neprimernega skladiščenja. Glede na časovno obdobje skladiščenja lahko tipe skladišč razdelimo v dve kategoriji:

  • skladiščenje okroglega lesa v gozdu po sečnji (trajanje do več tednov, odvisno od letnega časa),
  • dolgoročno skladiščenje okroglega lesa (trajanje do več let, odvisno od metode).

Splošno znano je dejstvo, da je vlažnost lesa ena izmed glavnih dejavnikov za naselitev škodljivcev. Razvoj gliv je najugodnejši pri temperaturi od 22 °C do 30 °C in od 30 % do 60 % vlažnosti lesa. Zagotavljanje nizke (< 20 %) ali visoke (> 120 %) lesne vlažnosti zelo zmanjša verjetnost glivne okužbe. Zavedati pa se je treba, da glive mehke trohnobe lahko razkrajajo tudi les, ki je povsem prepojen z vodo. Zato dolgotrajno skladiščenje vlažnega lesa ni priporočljivo. Druga oblika nebiocidne zaščite temelji na vzdrževanju primernih temperatur (manj kot 5 ° C ali več kot 40 ° C), ki so najboljša naravna zaščita lesa. To pomeni, da v določenih primerih (npr. ko ujma nastane v zimskih mesecih) hitro spravilo lesa zaradi napada žuželk sploh ni potrebno oziroma so potrebe po različnih tipih skladiščenja precej odvisne tudi od okoljskih dejavnikov. Druga, nekoliko zahtevnejša rešitev je lupljenje hlodovine. Olupljena hlodovina se hitreje suši, v širši kambijevi coni je največ hranljivih snovi, ne nazadnje z lupljenjem preprečimo razvoj številnih podlubnikov in omejimo napad beljavarjev.

Pojav ujem v Sloveniji in po Evropi
Preglednica: Pregled najpomembnejših dogodkov v Sloveniji in Evropi (v zadnjih desetletjih)

 

Lokacija in vzrok ujme

Datum

Velikost prizadetega območja

Količina prizadete lesne mase

Vetrolom centralna Evropa (Lothar) (1)

december 1999

70.000 ha

185 mio m3

Požar na Krasu (2)

konec leta 2003 in začetek leta 2004

1048 ha

/

Vetrolom na Jelovici (3)

29. junij 2006

160 ha

85.000 bto m3

Požar Šumka – Železna vrata – Trstelj (4)

20. in 21. julij 2006

950 ha

/

Snegolom Pokljuka (5)

januar 2007

20.490 ha

88.000 bto m3

Vetrolom Nemčija (Kyrill in Emma)

17. januar 2007

/

/

Vetrolom na  območju med Kamnikom in Črnivcem (6)

6. in 13. julij 2008

791 ha

153.000 bto m3

Vetrolom v Pomurju (7)

13. in 14 julij 2008

3.281 ha

14.140 bto m3

Vetrolom v dolini Malinske in okrog naselja Pregara (8)

7. junij 2008

15 ha

1.697 bto m3

Vetrolom v vzhodni Sloveniji (Celje in Brežice) (9)

15. avgust 2008

5.436 ha

93.992 bto m3

Vetrolom Predmeja (10)

7. junij 2008

178,8 ha

50.000 bto m3

Snegolom Pokljuka (11)

15.–25. december 2008

5.000 ha

49.000 bto m3

Požar na Krasu (12)

2012

188 ha

8.000 bto m3

 

V Sloveniji je veter eden glavnih povzročiteljev motenj v gozdnih ekosistemih. Naravne motnje so bile, so in bodo stalnica v slovenskih gozdovih. Zato bo treba režime motenj, ki se razlikujejo od krajine do krajine in tudi znotraj krajine, upoštevati pri gospodarjenju z gozdovi.