Tradicionalna proizvodnja okroglega lesa

Najbolj tradicionalen sistem pridobivanja lesa v regiji je tehnološko izveden v kombinaciji klasične sečnje in izdelave lesnih sortimentov z motorno žago ter spravila s traktorjem, kateremu sledi transport lesa z gozdarsko transportno kompozicijo. Tehnološki model prikazuje proizvodno verigo sečnje, spravila in transporta lesa. Proces se začne v gozdnem sestoju in sicer s podiranjem, kleščenjem in prežagovanjem lesa z motorno žago moči 4 kW. Sekač poleg motorne žage uporablja še ustrezno osebno varovalno opremo in drobno orodje. Sečnji sledi zbiranje in vlačenje lesa do gozdne vlake s prilagojenim gozdarskim traktorjem, ki je opremljen z gozdarsko nadgradnjo, gozdarske verige, dvobobenski vgradnim viteljem (5 t), kateri ima radijsko krmiljenje. Transport lesa z gozdne ceste do končnega uporabnika opravi gozdarski kamion z dvigalom za nalaganje.

http://wcm.gozdis.si/izracun-stroskov