Proizvodnja zelenih lesnih sekancev

Primer prikazuje sečnjo po drevesni metodi (sekač drevo samo podre in ga ne izdela do konca). Sečnji sledi spravilo z gozdarskim zgibnim traktorjem z (dvobobenskim) vitlom in stalnim štirikolesnim pogonom. Spravilo celih dreves (t.j. vključno s krošnjo) iz sestoja poteka po gozdni vlaki do kamionske ceste, kjer sledi prežagovanje in sortiranje dreves na sortimente in sečne ostanke. Sečni ostanki se v tem primeru, brez posebnih dodatnih postopkov, zbrani ob kamionski cesti in tako primerni za nadaljno obdelavo v sekance. V posebnih primerih, kjer to dovoljuje ekonomika, pa je priporočeno celotna drevesa predelati v sekance (npr. panjevski sestoji, napad borove ogorčice, zgodnja 1. redčenja...).

http://wcm.gozdis.si/izracun-stroskov