Neprofesionalna proizvodnja polen za domačo rabo

Primer prikazije proizvodno verigo izdelave polen oz. cepanic (dolžine 1 m). Proces izdelave polen se prične v gozdnem sestoju, in sicer s podiranjem, kleščenjem in prežagovanjem lesa z motorno žago (moči 4 kW). Sledi zbiranje in vlačenje hlodovine do gozdne ceste s kmetijskim traktorjem prilagojenim za delo v gozdu (t.j. gozdarska nadgradnja, gozdarske verige na kolesih) opremljenim z radijsko vodenim dvobobenskim vgradnim viteljem (5 t). Od gozdne ceste do končnega uporabnika prevoz sortimentov okroglega lesa opravi gozdarska transportna kompozicija. Pri končnem uporabniku se izdelujejo okroglice z motorno žago moči 6 kW, potem pa cepanice dolžine 1 m, in sicer s standardnim traktorjem in hidravličnim cepilnikom (30 t)

http://wcm.gozdis.si/izracun-stroskov?res=1