Strojna sečnja

Primer predstavlja danes že uveljavljene oblike strojne sečnje. Pri strojni sečnji obravnavamo stroje za sečnjo, sečno-spravilne zgibnike in kombinacije strojnega in klasičnega gospodarjenja z gozdovi. Izbrani primer predstavlja srednji razred sečno spravilnih strojev, ki so po nazivni moči močnejši od 140 kW in njihova teža presega 21 ton in hkrati ne presega 50 ton. Strojna sečnja potrebuje posebne sečne poti v minimalnem razmaku 30 metrov. V primeru debelega drevja je v vmesnem pasu, ki je nedostopen za dvigalo stroja (med sečnimi potmi), potrebna kombinacija s sekačem kateri drevesa usmerjeno podira proti sečnim potem. Sečnja in izdelava sortimentov poteka na sečni poti in jo izvede sečni stroj (»harvester«). Sečni stroj drevo torej podre, oklesti in že izdela sortimente (dolžine 4m). Sečnji sledi spravilo sortimentov do kamionske ceste s sečno spravilnim strojem (»forwarderje«). Največji problem pri tem proizvodnji verigi predstavlja teža stroja in s tem povezana možnost poškodbe tal. Ta tehnologija je omejena predvsem na dobro nosilna in manj vlažna tla. Prednost te proizvodnje verige so veliki učinki pri delu v borealnih sestojih (npr. enomerni smrekovi). Transport do končnega uporabnika se izvede s kamionom vlačilcem primernim za velike količine tovora.

http://wcm.gozdis.si/izracun-stroskov